Difference: WebHome (12 vs. 13)

Revision 132004-12-21 - Main.VitHauptman

Line: 1 to 1
 Welcome to the home of TWiki.IS. This is a web-based collaboration area for ...

Diskuze

Line: 36 to 36
 
  • je zde navrh aby kazdy uzivatel mel k dispozici svuj subnet 8 az 16 adres, ze kterych se budou pridelovat IP(toto je vazano na domovske AP) a nebude se vztahovat na plovouci zarizeni
  • po zavedeni shapingu je navrh zrusit omezeni P2P? a povoli NATovani(maskarada apod)
Changed:
<
<

>
>

Návody na ovládání a úpravy IS

 

Temp ostatni nesmysly

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback