Difference: RomanHnedkovsky (1 vs. 3)

Revision 32006-05-25 - Main.RomanHnedkovsky

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"
Line: 6 to 6
  Odkazy
Added:
>
>
 
 • RomanHnedkovskySandbox? just for me
Deleted:
<
<
  Osobní nastavení (detaily na TWikiVariables)
Changed:
<
<
>
>
 • Bublinková nápověda při umístění myši nad WikiWord odkazy, on (ZAP) nebo off (VYP): (detaily na TWikiPreferences)
 
  • Set LINKTOOLTIPINFO = off
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
Line: 26 to 25
 
Changed:
<
<
>
>
 

Revision 22006-05-25 - Main.RomanHnedkovsky

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"
Changed:
<
<
 • Name: Roman Hnedkovsky
>
>
 • Jméno: Roman Hnědkovský
 
Changed:
<
<
 • Comment:
>
>
 • Poznámka:
 
Changed:
<
<
My Links
>
>
Odkazy
 
 • RomanHnedkovskySandbox? just for me
Changed:
<
<
Personal Preferences (details in TWikiVariables)
>
>
Osobní nastavení (detaily na TWikiVariables)
 
 • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off: (see details in TWikiPreferences)
  • Set LINKTOOLTIPINFO = off
 • Horizontal size of text edit box:
Line: 24 to 22
 
Changed:
<
<
Related topics
>
>
Související témata
 • Změna hesla
 

Revision 12006-05-25 - Main.TWikiGuest

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="TWikiUsers"

My Links

Personal Preferences (details in TWikiVariables)

 • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off: (see details in TWikiPreferences)
  • Set LINKTOOLTIPINFO = off
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 22
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your WikiName)

Related topics

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback