Difference: StanoviskoKlfreeVV (1 vs. 15)

Revision 152005-04-03 - Main.JiriB

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
* Set ALLOWTOPICCHANGE = NetworkAdminGroup, NetworkWorkerGroup
Changed:
<
<
Rádi bychom upřesnili a opravili nepřesnosti, které se objevili v tomto diskuzním fóru. Otázky také podrobně rozvíjíme na stránkách Sdružení Klfree.net (http://www.klfree.net) a v soukromém fóru o dění v Internetu Kladno (http://holyna.kuma.cz). Bohužel je těžké najít server, který by byl kvůli chybnému nastavení sítě Internetu Kladno (IK/Datinelu) dostupný.
>
>
Rádi bychom upřesnili a opravili nepřesnosti, které se neustále objevují v různých diskuzních fórech. Otázky také podrobně rozvíjíme na stránkách Sdružení Klfree.net (http://www.klfree.net) a v soukromém fóru o dění v Internetu Kladno (http://holyna.kuma.cz). Bohužel je těžké najít server, který by byl kvůli chybnému nastavení sítě Internetu Kladno (IK/Datinelu) dostupný.
 

1. Pirátský převrat v Klfree (2/2005 - P. Hladovec)

Changed:
<
<
V květnu 2004 se uskutečnila členská schůze Klfree, která podle platných stanov zvolila nové vedení sdružení. Resp. bývalé vedení pod tlakem kritiky odstoupilo. Členové zjistili, že bývalý hospodář J. Šulc neodevzdal přiznání k dani z příjmů. Další závažné skutečnosti se objevily po auditu účetnictví. Policie hospodáři J. Šulcovi sdělila obvinění z trestného činu zpronevěry (Klfree vyčíslilo škodu přibližně na 400 000 Kč). Petr Hladovec spíše demonstruje, jak členové Klfree zabránili plánu převést celý nekomerční Wi-Fi Internet v Kladně na monopolní komerční společnost.
>
>
V květnu 2004 se uskutečnila členská schůze Klfree, která podle platných stanov zvolila nové vedení sdružení. Resp. bývalé vedení pod tlakem kritiky odstoupilo. Členové zjistili, že bývalý hospodář J. Šulc neodevzdal přiznání k dani z příjmů. Další závažné skutečnosti se objevily po auditu účetnictví. Policie po několika měsících vyšetřování sdělila hospodáři J. Šulcovi obvinění z trestného činu zpronevěry (Klfree vyčíslilo škodu přibližně na 400 000 Kč). Petr Hladovec spíše demonstruje, jak členové Klfree zabránili plánu převést celý nekomerční Wi-Fi Internet v Kladně na monopolní komerční společnost.
 

2. Klfree odřezává od Internetu (6/2004 - P. Hladovec, P. Kantor, F. Vaněk)

Internet Kladno odebíral Internet společně s Klfree. Bohužel to bylo v rozporu se smlouvou, kterou Klfree uzavřelo s dodavatelem Internetu. Nové vedení Klfree samozřejmě okamžitě navrhlo více řešení, jak situaci legálně vyřešit. Vedení Internetu Kladno si žádnou z variant nevybralo, pan Vaněk oznámil, že od července 2004 budou odebírat Internet samostatně. Klfree nad rámec tohoto oznámení nechalo členům Internetu Kladno připojení až do konce července. Za technické problémy ale od července už nemůže Klfree, vedení Internetu Kladno situaci s přechodem na nového dodavatele nezvládlo.
Line: 21 to 21
  Za zvláštní se dá označit to, že v účetnictví Klfree jsou dodatečné faktury od M. Krčmáře na majetek (např. téměř deset parabolických antén), které nikdy nikdo z Klfree neviděl. Za zvláštní se dá označit to, že bývalý předseda T. Kostečka a hospodář J. Šulc se snažili nahradit tento majetek neevidovanými počítači, rozbitými tiskárnami, ustříhanými kabely, zkorodovanými anténami.
Changed:
<
<
Za zvláštní se dá označit přebírání přípojných bodů, které patřily vždy do Klfree, ale najednou se kvůli chybějícím smlouvám převáděly pryč (např. na Internet Kladno).
>
>
Za zvláštní se dá označit přebírání přípojných bodů, které patřily vždy do Klfree. Najednou Klfree zjistilo, že smlouvy na tyto nemovitosti dodatečně získal Internet Kladno.
  Audit účetnictví a členské základny odhalil zásadní nedostatky při vedení evidence. Neexistoval žádný soupis majetku a v evidenci členů chyběla nejméně stovka připojených osob.

2. Klfree odřezává od Internetu (6/2004 - P. Hladovec, P. Kantor, F. Vaněk)

Changed:
<
<
Internet Kladno odebíral Internet společně s Klfree. Klfree mělo uzavřenou smlouvu se společností Inway. Bývalé vedení si ale neuvědomilo, že porušuje smlouvu s Inwayem. Internet Kladno za připojení platil Klfree.
>
>
Internet Kladno používal za úplatu společnou internetovou přípojku s Klfree. Jen Klfree mělo uzavřenou smlouvu s poskytovatelem Internetu - společností Inway. Internet Kladno smlouvu neměl a odběr se řešil ústní domluvou mezi sdruženími, jenže tím zásadně bývalé vedení Klfree porušovalo smluvní podmínky s Inwayem.
 
Changed:
<
<
Nové vedení Klfree samozřejmě okamžitě navrhlo více řešení, jak situaci legálně vyřešit. Vedení Internetu Kladno si žádnou z variant nevybralo, pan Vaněk oznámil, že od července 2004 budou odebírat Internet samostatně a výhodněji.
>
>
Nové vedení Klfree samozřejmě okamžitě navrhlo více řešení, jak situaci legálně vyřešit. Internet Kladno si žádnou z variant nevybral, pan Vaněk oznámil, že od července 2004 budou odebírat Internet samostatně a výhodněji.
 
Changed:
<
<
Klfree přesto nad rámec umožnilo členům Internetu Kladno připojení i během července. V tomto období už ale Internet Kladno začal přecházet na nového poskytovatele. Klfree nemůže nést odpovědnost za technické problémy, nemělo už možnost situaci ovlivnit. Zodpovědnost je plně na vedení Internetu Kladno a firmě, která připojení zajišťovala.
>
>
Klfree přesto nad rámec umožnilo členům Internetu Kladno připojení i během července. V tomto období už Internet Kladno začal přecházet na nového poskytovatele. Klfree nemůže nést odpovědnost za technické problémy, nemělo už možnost situaci ovlivnit. Zodpovědnost je plně na vedení Internetu Kladno a firmě, která připojení zajišťovala.
 

3. Odklon Klfree od myšlenek podstatných pro IK (F. Vaněk, P. Hladovec)

V červenci 2003, P. Hladovec napsal:
Line: 56 to 56
  Sdružení Klfree.net se od května 2004 rozrostlo o více než 400 členů, má dostatek finančních prostředků na budování kvalitní a profesionální počítačové páteřní sítě a dostatek dobrovolníků, kteří se na chodu sítě podílejí.
Changed:
<
<
Vedení Klfree a technici si nastavili vhodnou dělbu práce. Pro sdružení každý pracuje jen ve svém volném čase, sdružení hradí jen účelně vynaložené náklady. Klfree je pro mnohé koníčkem a možností seberealizace v oboru informačních technologií. Hlavně prospívá mnohým obyvatelům Kladenska. Stejně jako komunitní neziskové sítě po celé republice.
>
>
Pro Klfree každý pracuje jen ve svém volném čase, sdružení hradí jen účelně vynaložené náklady. Klfree je pro mnohé koníčkem a možností seberealizace v oboru informačních technologií. Prospívá už téměř osmi stovkám domácností Kladenska. Stejně jako komunitní neziskové sítě po celé republice.
  -- SvataDedic - 19 Feb 2005
Added:
>
>
 -- JiriB - 26 Feb 2005
Added:
>
>
 -- JiriB - 16 Mar 2005
Added:
>
>
-- JiriB - 03 Apr 2005

Revision 142005-03-16 - Main.JiriB

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
Deleted:
<
<
====================================================================================
Tento e-mail jste obdrzel(a), protoze jste clenem (clenkou) sdruzeni Internet Kladno
odebirajici konferenci "wifi-kladno@yahoogroups.com". Na teto konferenci tzv. 
Vykonny Vybor IK soustavne poskytuje zavadejici informace o Sdruzeni Klfree.net 
(http://www.klfree.net).

Rada Sdruzeni Klfree.net je znepokojena neustalym poskozovanim dobreho jmena Klfree
a proti tomuto jednani timto oficialne protestuje. Rada zaroven pripojuje vyjadreni
k nekterym z vyroku a uvadi je na pravou miru.
====================================================================================

Vazeni clenove sdruzeni Internet Kladno,

ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit. 
Vzhledem k delce plneho textu Vam zasilame pouze shrnuti. Plny text najdete na [link na Holynovo forum] a 
strankach Sdruzeni Klfree (http://www.klfree.net). Je pro nas obtizne nalezt server Klfree.net, ktery by Vam byl 
diky chybnemu nastaveni site IK/Datinel dostupny, proto volime tuto cestu.

-----------------------------------------
1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec)
Tak zvany "piratsky prevrat" byl rozhodnutim clenske schuze Klfree.net podle platnych stanov a radu. Pan 
Hladovec svym prohlasenim demonstruje nakolik clenove Klfree.net zhatili plany clenu VV IK na privatizaci WiFi. 
Piratske akce provedene byvalym vedenim Klfree, se kterym VV IK dodnes spolupracuje jsou objasneny na [link na forum]

-----------------------------------------
2. "Klfree odrezava od Internetu", 6/2004 (p. Hladovec, Kantor, Vanek) 
Spolecny nakup pripojeni byl ukoncen na zaklade oznameni pana Vanka, na schuzce 31.5.2004, s ucinnosti 
od 1.7.2004. Nad ramec dohody, Klfree.net z dobre vule umoznilo sdileni pripojky az do 31.7., protoze vedeni 
IK organizacne nezvladlo prechod na noveho ISP. Technicke problemy s pripojenim po 1.7.2004 nelze pricitat Klfree.net.
Podrobnosti na [link na forum]

-----------------------------------------
3. Odklon Klfree od myslenek podstatnych pro IK (p. Vanek, Hladovec)
Klfree.net nadale naplnuje cil vytvorit metropolitni nekomercni sit, a zpristupnit pripojku k Internetu obcanum 
Kladenska. Na tomto cili se zastupci IK a Klfree dohodli jiz v lete 2003. Komunitni charakter snazeni je vsak v rozporu 
s podnikatelskymi zamery p. Krcmare, podporovaneho VV IK. Tvrdime, ze cinnost Klfree.net neni v rozporu se 
Zakladaci smlouvou IK. Muze byt ale v rozporu se zamery a konanim clenu VV IK.

Vice o planu na komercionalizaci WiFi (IK i Klfree) viz [link na forum]

Plny text

Vazeni clenove sdruzeni Internet Kladno,

ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit:

1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec)

Tak zvany prevrat byla clenska schuze Klfree.net, svolana podle stanov Sdruzeni, Hlava 4, par. 12. Podle stanov je clenska schuze nejvyssi organem sdruzeni, s pravem volit Radu na dobu nejvyse jednoho roku. Zvoleni Rady clenskou schuzi podle stanov sdruzeni tedy nemuze byt "piratske".

Za "piratske" naopak povazujeme to, ze se blizky spolupracovnik (na Kladenske siti) panu Hladovce a Vanka, pan Tomas Kostecka (Beny), pokusil den po svem uvolneni z funkce predsedy prevest sluzebni telefony placene sdruzenim na firmu Datinel (jmenovite Milana Krcmare). Protoze sluzebni telefonni cisla slouzila jako kontakt clenum sdruzeni pro pripad poruchy, mame podezreni ze cilem bylo snadnejsi "vyvedeni" clenu pod kridla firmy Datinel.

Za "piratske" povazujeme prevzeti pristupovych bodu, ktere slouzily clenum Klfree.net presne do doby, nez se clenska zakladna Klfree.net dozvedela o bezicim podnikatelskem zameru panu Krcmare (MilanK? ) a Sulce (Japan) a neprijala jej. Je pravdepodobne, ze umisteni bodu bylo spatne sluvne zajistene take proto, aby sly pristupove body rychle a "bezbolestne" odpojit, kdykoliv clenove prestanou slouzit osobnim a podnikatelskym zamerum uvedenych panu.

Pan Vanek postupoval podobne s body IK a kam umoznil pripojovani clenu Klfree.net. Ve chvili, kdy sdruzeni Klfree.net prestalo slouzit podnikatelskemu zameru jeho spolupracovniku, odmitl jakakoliv jednani o spolupraci, na jakekoliv urovni (viz dale). Mame za to, pripojovani "cizich" na zarizeni IK se delo s predpokladem, ze celou sit zanedlouho prevezme spratelena komercni firma.

2. "Klfree odrezava od Internetu", 6/2004 (p. Hladovec, Kantor, Vanek)

Vyjadreni p. Kantora, Hladovce a Vanka o zamyslenem odpojeni IK od Internetu v cervnu 2004 obsahuje zkreslene informace.

Protoze nakup konektivity "pres Klfree" nejen nebyl v souladu se smlouvu s poskytovatelem (dle vyjadreni inWay), ale nejspis porusoval i Telekomunikacni zakon, vyjednalo Klfree moznost uzavreni 2 nezavislych smluv, pro kazde Sdruzeni zvlast, za nemennych cenovych podminek. O zjisteni, ze odber porusuje smlouvu byli zastupci IK dopredu informovani s tim, ze tento stav neni dlouhodobe udrzitelny. S obsahem smlouvy s ISP, vcetne omezujicich podminek byl pan Vanek seznamen nejmene od prosince 2003, presto je po dohode s p. Kosteckou a Krcmarem obchazel.

Pripominame, ze IK nebylo nikdy ve vztahu k ISP inWay smluvni stranou (puvodni smlouvu podepsal pouze predseda Klfree.net). Vypady, ze se jednalo "za zady IK" jsou proto zhola nesmyslne. Vedeni IK o spolecne jednani s ISP nepozadalo a nejevilo zajem o vyreseni smluvniho vztahu. Zejmena pan Kantor, vzhledem ke svym zakladum pravnickeho vzdelani, by si mel uvedomit, ze IK nemelo zadny pravni narok ovlivnovat cizi smluvni vztah.

Na schuzce 31. 5. 2004 zastupci IK, p. Vanek a Hladovec oznamili, ze od 1. 7. 2004 si preji ukoncit nakup konektivity od Klfree (od fy inWay). nabizenou moznost vlastni smlouvy odmitli z ekonomickych duvodu: maji vyhodnejsi nabidku (fa Datinel). Zastupci IK dale pak protestovali proti zverejneni strucneho zapisu ze schuzky.

Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze i pres neochotu vedeni IK k jednani a pomluvy sirene panem Vankem, Kantorem a Hladovcem, projevilo dobrou vuli a umoznilo clenum IK vyuzivat pripojku i po terminu ukonceni stanovenem vedenim IK, a to do 31. 7. 2004.

Sdruzeni Klfree.net se ohrazuje proti narceni ze zameru "odstrihnout" cleny IK od pripojky k Internetu, zadost o ukonceni spoluprace vzesla od IK a nabizene dohody byly oznaceny za nevyhodne, ackoliv zachovavaly platebni podminky.

Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze za jakekoliv problemy se stabilitou a dalsimi parametry pripojeni po 1. 7. 2004 pada zodpovednost na pana Hladovce, Kantora a Vanka, kteri ridili prechod k jinemu poskytovateli, a na pany Sulce a Krcmare, kteri coby "firma Datinel" pripojeni technicky zajistili.

Odklon Klfree od myslenek podstatnych pro IK (p. Vanek, Hladovec)

V cervenci 2003, Petr Hladovec napsal:
Lide, kteri se na Kladensku snazi vybudovat nekomercni pocitacovou sit, se spolecne jednoznacne domluvili, ze jejich cilem je JEDNA jedina nekomercni (neboli nevydelecna, neziskova...) SIT.
Ale jiz na podzim tehoz roku, 2003 zastupci IK prijali plan na komercionalizaci komunitni WiFi? site v Kladne. Plan pocital s odprodejem paterni site Sdruzeni soukrome firme (budouci Datinel). Zatimco kontrolni komise Klfree.net a zastupci z Unhoste plan striktne odmitli, ostatni ucastnici jej podporili. Dohodli se, ze informaci o jednani neni nutne znepokojovat cleny obou Sdruzeni.
Na schuzce byli pritomni:
 • zastupci firmy Datinel: Milan Krcmar (MilanK? ), Jaromir Sulc (Japan)
 • zastupci Klfree.net: Milan Krcmar, Jaromir Sulc, Tomas Kostecka (Beny)
 • zastupci IK: Milan Krcmar, p. Hladovec, p. Kantor, p.Vanek
dale pak:
 • zastupci z Unhoste: p. Dvorak, p. Strnad
 • kontrolni komise Klfree.net: p. Sochr
(pokud se ve vyctu objevuje totez jmeno v ruznych funkcich, neni to chyba)

Nedlouho potom panove Dvorak a Strnad utvorili Sdruzeni Unhfree.net (http://www.unhfree.net), protoze spolu s dalsimi cleny z obce Unhost se rozhodli pokracovat jako neziskove, nekomercni sdruzeni podle zameru platnych pri zalozeni IK a Klfree.net.

Po dalsim pul roce priprav [b]za zady stovek clenu[/b], byli clenove Klfree.net s planem seznameni 1. 5. 2004 s tim, ze vedeni sdruzeni (Kostecka, Sulc, Krcmar, aj.) jej podporuji. V te dobe jiz, podle vyjadreni p. Hladovce, byly pripravene obchodni smlouvy. Pan Krcmar a dalsi, kteri pozdeji vystupuji jako "Datinel" jednali o majetku OS Klfree bez povereni cleny. Clenove Klfree.net plan odmitli spolu s volbou nove rady 20.5.2004.

Kmenovi clenove IK presentovali, v souladu s puvodnim "planem", navrh na odprodej patere na schuzce 10. 6. 2004 casti clenu IK. Zapis ze schuzky je na strankach IK. Posudte sami, co ze slibu danych v zapise schuzky se stalo skutecnosti po 8 mesicich. Tyden pred Valnou Hromadou IK se zmenila forma komercionalizace z odprodeje na pronajem, nejasne podminky provozu na siti vsak zustavaji dodnes. Podle vyjadreni p. Vanka pronajemni smlouva neupravuje pomer datovych toku IK a Datinelu na spolecnych linkach.

Klfree [b]na zaklade prohlaseni Petra Hladovce konstatuje, ze kmenovi clenove IK zrejme pracovali na odprodeji[/b], nebo jinem zpusobu vyuziti site financovane z prispevku clenu pro komercni zamer Milana Krcmare a jeho partnery. Tyto pripravy nutne zacaly drive nez v listopadu 2003, pouze kratce po zalozeni neziskoveho IK. V tomto smyslu se jednani Klfree.net, po clenske schuzi 5/2004, odchyluje od jednani kmenovych clenu IK.

 
Changed:
<
<
Klfree dale konstatuje, ze OS Klfree.net postupuje i nadale v souladu se zakladaci smlouvou IK a stanovami OS Klfree.net, stavbou nekomercni metropolitni site otevrene vsem zajemcum.
>
>
Rádi bychom upřesnili a opravili nepřesnosti, které se objevili v tomto diskuzním fóru. Otázky také podrobně rozvíjíme na stránkách Sdružení Klfree.net (http://www.klfree.net) a v soukromém fóru o dění v Internetu Kladno (http://holyna.kuma.cz). Bohužel je těžké najít server, který by byl kvůli chybnému nastavení sítě Internetu Kladno (IK/Datinelu) dostupný.
 
Added:
>
>

1. Pirátský převrat v Klfree (2/2005 - P. Hladovec)

V květnu 2004 se uskutečnila členská schůze Klfree, která podle platných stanov zvolila nové vedení sdružení. Resp. bývalé vedení pod tlakem kritiky odstoupilo. Členové zjistili, že bývalý hospodář J. Šulc neodevzdal přiznání k dani z příjmů. Další závažné skutečnosti se objevily po auditu účetnictví. Policie hospodáři J. Šulcovi sdělila obvinění z trestného činu zpronevěry (Klfree vyčíslilo škodu přibližně na 400 000 Kč). Petr Hladovec spíše demonstruje, jak členové Klfree zabránili plánu převést celý nekomerční Wi-Fi Internet v Kladně na monopolní komerční společnost.

2. Klfree odřezává od Internetu (6/2004 - P. Hladovec, P. Kantor, F. Vaněk)

Internet Kladno odebíral Internet společně s Klfree. Bohužel to bylo v rozporu se smlouvou, kterou Klfree uzavřelo s dodavatelem Internetu. Nové vedení Klfree samozřejmě okamžitě navrhlo více řešení, jak situaci legálně vyřešit. Vedení Internetu Kladno si žádnou z variant nevybralo, pan Vaněk oznámil, že od července 2004 budou odebírat Internet samostatně. Klfree nad rámec tohoto oznámení nechalo členům Internetu Kladno připojení až do konce července. Za technické problémy ale od července už nemůže Klfree, vedení Internetu Kladno situaci s přechodem na nového dodavatele nezvládlo.

3. Odklon Klfree od myšlenek podstatných pro IK (F. Vaněk, P. Hladovec)

Klfree nadále naplňuje cíl vytvořit metropolitní nekomerční vysokorychlostní síť a zpřístupnit ji každému, včetně připojení do Internetu. Na tomto cíli se už v létě 2003 shodla vedení obou sdružení. Komunitní charakter sítě je v rozporu s komerčními záměry Milana Krčmáře - Datinelu. Naopak zakládací smlouva Internetu Kladno a stanovy Klfree jsou si blízké.

1. Pirátský převrat v Klfree (2/2005 - P. Hladovec)

V květnu 2004 zvolili členové Klfree na schůzi členů (20. 5.) novou radu. Bývalé vedení rezignovalo pod palbou kritiky, která se týkala hlavně neprůhledného hospodaření a neplnění povinností členů bývalé rady. Nové vedení Klfree přislíbilo okamžitou nápravu, provedení auditu učetnictví, kontroly evidence členské základny a celé počítačové sítě.

Za zvláštní se dá označit záměr bývalého předsedy Klfree T. Kostečky v poslední den funkce vyvést služební mobilní čísla z Klfree.

Za zvláštní se dá označit to, že v účetnictví Klfree jsou dodatečné faktury od M. Krčmáře na majetek (např. téměř deset parabolických antén), které nikdy nikdo z Klfree neviděl. Za zvláštní se dá označit to, že bývalý předseda T. Kostečka a hospodář J. Šulc se snažili nahradit tento majetek neevidovanými počítači, rozbitými tiskárnami, ustříhanými kabely, zkorodovanými anténami.

Za zvláštní se dá označit přebírání přípojných bodů, které patřily vždy do Klfree, ale najednou se kvůli chybějícím smlouvám převáděly pryč (např. na Internet Kladno).

Audit účetnictví a členské základny odhalil zásadní nedostatky při vedení evidence. Neexistoval žádný soupis majetku a v evidenci členů chyběla nejméně stovka připojených osob.

2. Klfree odřezává od Internetu (6/2004 - P. Hladovec, P. Kantor, F. Vaněk)

Internet Kladno odebíral Internet společně s Klfree. Klfree mělo uzavřenou smlouvu se společností Inway. Bývalé vedení si ale neuvědomilo, že porušuje smlouvu s Inwayem. Internet Kladno za připojení platil Klfree.

Nové vedení Klfree samozřejmě okamžitě navrhlo více řešení, jak situaci legálně vyřešit. Vedení Internetu Kladno si žádnou z variant nevybralo, pan Vaněk oznámil, že od července 2004 budou odebírat Internet samostatně a výhodněji.

Klfree přesto nad rámec umožnilo členům Internetu Kladno připojení i během července. V tomto období už ale Internet Kladno začal přecházet na nového poskytovatele. Klfree nemůže nést odpovědnost za technické problémy, nemělo už možnost situaci ovlivnit. Zodpovědnost je plně na vedení Internetu Kladno a firmě, která připojení zajišťovala.

3. Odklon Klfree od myšlenek podstatných pro IK (F. Vaněk, P. Hladovec)

V červenci 2003, P. Hladovec napsal: "Lidé, kteří se na Kladensku snazi vybudovat nekomerční počítačovou síť, se společně jednoznačně domluvili, že jejich cílem je JEDNA jediná nekomerční (neboli nevýdělečná, nezisková...) SÍŤ."

Klfree nadále naplňuje cíl vytvořit metropolitní nekomerční vysokorychlostní síť. Zpřístupňuje ji každému, kdo projeví ochotu a zájem.

Už na podzim roku 2003 přijali zástupci Internetu Kladno plán na komercionalizaci a monopolizaci bezdrátového Wi-Fi Internetu. Plán počítal s odprodejem veškerého majetku za účetní hodnotu budoucí soukromé firmě Datinel s. r. o.

Podzimní schůzky se účastnili: Zástupci budoucí firmy Datinel: M. Krčmář, J. Šulc, zástupci Klfree: T. Kostečka, J. Šulc, čestný člen M. Krčmář, zástupci Internetu Kladno: správce M. Krčmář, P. Hladovec, P. Kantor, F. Vaněk, dále potom člen kontrolní komise Klfree S. Sochr a zástupci unhoštské části Klfree: D. Strnad, J. Dvořák.

Pokud se ve výčtu jména opakují, nejedná se o shodu jmen, ale o stejné osoby.

Kontrolní komise Klfree a zástupci unhoštské části Klfree, která byla v té době součástí Klfree striktně plán odmítli. V Unhošti nakonec založili vlastní neziskové sdružení (UNHfree.net, nyní přes 150 členů).

Po dalším půl roce příprav za zády stovek členů plán převodu na s. r. o. M. Krčmář s J. Šulcem přednesli. Dalšími společníky budoucí firmy Datinel s. r. o. se mj. měli stát i lidé, kteří vedli komerční Wi-Fi síť IP Works, která v Kladně fungovala. V konečném důsledku mělo jít o vznik jedné monopolní komerční firmy.

Členové však v květnu 2004 a následně i v říjnu na schůzích členů tyto plány razantně odmítli a zvolili model neziskového sdružení.

Sdružení Klfree.net se od května 2004 rozrostlo o více než 400 členů, má dostatek finančních prostředků na budování kvalitní a profesionální počítačové páteřní sítě a dostatek dobrovolníků, kteří se na chodu sítě podílejí.

Vedení Klfree a technici si nastavili vhodnou dělbu práce. Pro sdružení každý pracuje jen ve svém volném čase, sdružení hradí jen účelně vynaložené náklady. Klfree je pro mnohé koníčkem a možností seberealizace v oboru informačních technologií. Hlavně prospívá mnohým obyvatelům Kladenska. Stejně jako komunitní neziskové sítě po celé republice.

  -- SvataDedic - 19 Feb 2005 -- JiriB - 26 Feb 2005
Added:
>
>
-- JiriB - 16 Mar 2005
 

Revision 132005-03-04 - Main.TomasMeisner

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
Line: 17 to 17
  ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit. Vzhledem k delce plneho textu Vam zasilame pouze shrnuti. Plny text najdete na [link na Holynovo forum] a
Changed:
<
<
strankach Sdruzeni Klfree (http://www.klfree.net). Je pro nase obtizne nalezt server Klfree.net, ktery by Vam byl
>
>
strankach Sdruzeni Klfree (http://www.klfree.net). Je pro nas obtizne nalezt server Klfree.net, ktery by Vam byl
 diky chybnemu nastaveni site IK/Datinel dostupny, proto volime tuto cestu.


1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec) Tak zvany "piratsky prevrat" byl rozhodnutim clenske schuze Klfree.net podle platnych stanov a radu. Pan
Changed:
<
<
Hladovec svym prohlasenim demonstruje nakolik clenove Klfree.net plany clenu VV IK na privatizaci WiFi? .
>
>
Hladovec svym prohlasenim demonstruje nakolik clenove Klfree.net zhatili plany clenu VV IK na privatizaci WiFi? .
 Piratske akce provedene byvalym vedenim Klfree, se kterym VV IK dodnes spolupracuje jsou objasneny na [link na forum]


Revision 122005-02-28 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
Line: 17 to 17
  ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit. Vzhledem k delce plneho textu Vam zasilame pouze shrnuti. Plny text najdete na [link na Holynovo forum] a
Changed:
<
<
strankach Sdruzeni Klfree (http://www.klfree.net). Je pro nase obtizne nalezt server, ktery Vam vedeni IK FIXME
>
>
strankach Sdruzeni Klfree (http://www.klfree.net). Je pro nase obtizne nalezt server Klfree.net, ktery by Vam byl diky chybnemu nastaveni site IK/Datinel dostupny, proto volime tuto cestu.
 
1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec) Tak zvany "piratsky prevrat" byl rozhodnutim clenske schuze Klfree.net podle platnych stanov a radu. Pan
Changed:
<
<
Hladovec svym prohlasenim demonstruje nakolik FIXME. Piratske akce provedene byvalym vedenim Klfree ve spolupraci s VV IK jsou objasneny na ....
>
>
Hladovec svym prohlasenim demonstruje nakolik clenove Klfree.net plany clenu VV IK na privatizaci WiFi? . Piratske akce provedene byvalym vedenim Klfree, se kterym VV IK dodnes spolupracuje jsou objasneny na [link na forum]
 
2. "Klfree odrezava od Internetu", 6/2004 (p. Hladovec, Kantor, Vanek) Spolecny nakup pripojeni byl ukoncen na zaklade oznameni pana Vanka, na schuzce 31.5.2004, s ucinnosti od 1.7.2004. Nad ramec dohody, Klfree.net z dobre vule umoznilo sdileni pripojky az do 31.7., protoze vedeni IK organizacne nezvladlo prechod na noveho ISP. Technicke problemy s pripojenim po 1.7.2004 nelze pricitat Klfree.net.
Changed:
<
<
Podrobnosti na..
>
>
Podrobnosti na [link na forum]
 
3. Odklon Klfree od myslenek podstatnych pro IK (p. Vanek, Hladovec)
Line: 38 to 39
 Kladenska. Na tomto cili se zastupci IK a Klfree dohodli jiz v lete 2003. Komunitni charakter snazeni je vsak v rozporu s podnikatelskymi zamery p. Krcmare, podporovaneho VV IK. Tvrdime, ze cinnost Klfree.net neni v rozporu se Zakladaci smlouvou IK. Muze byt ale v rozporu se zamery a konanim clenu VV IK.
Changed:
<
<
Vice o planu na komercionalizaci WiFi? (IK i Klfree) viz ...
>
>
Vice o planu na komercionalizaci WiFi? (IK i Klfree) viz [link na forum]
 

Plny text

Revision 112005-02-26 - Main.JiriB

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
Line: 106 to 106
 

-- SvataDedic - 19 Feb 2005

Added:
>
>
-- JiriB - 26 Feb 2005
 

Revision 102005-02-25 - Main.TomasTichy

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
Line: 6 to 6
 Tento e-mail jste obdrzel(a), protoze jste clenem (clenkou) sdruzeni Internet Kladno odebirajici konferenci "wifi-kladno@yahoogroups.com". Na teto konferenci tzv. Vykonny Vybor IK soustavne poskytuje zavadejici informace o Sdruzeni Klfree.net
Changed:
<
<
(http://www.klfree.net), a poskozuje jeho dobre jmeno.
>
>
(http://www.klfree.net).
 
Changed:
<
<
Rada Klfree.net je nucena se proti narcenim ohradit, a mylna tvrzeni uvest na pravou miru.
>
>
Rada Sdruzeni Klfree.net je znepokojena neustalym poskozovanim dobreho jmena Klfree a proti tomuto jednani timto oficialne protestuje. Rada zaroven pripojuje vyjadreni k nekterym z vyroku a uvadi je na pravou miru.
 ================================================================================

Vazeni clenove sdruzeni Internet Kladno,

ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit. Vzhledem k delce plneho textu Vam zasilame pouze shrnuti. Plny text najdete na [link na Holynovo forum] a

Changed:
<
<
strankach Sdruzeni klfree (http://www.klfree.net). Je pro nase obtizne nalezt server, ktery Vam vedeni IK
>
>
strankach Sdruzeni Klfree (http://www.klfree.net). Je pro nase obtizne nalezt server, ktery Vam vedeni IK FIXME
 
1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec)
Changed:
<
<
Tak zvany "piratsky prevrat" byl rozhodnutim clenske zakladny Klfree.net podle platnych stanov a radu. Pan Hladovec svym prohlasenim demonstruje nakolik. Piratske akce provedene byvalym vedenim Klfree ve spolupraci
>
>
Tak zvany "piratsky prevrat" byl rozhodnutim clenske schuze Klfree.net podle platnych stanov a radu. Pan Hladovec svym prohlasenim demonstruje nakolik FIXME. Piratske akce provedene byvalym vedenim Klfree ve spolupraci
 s VV IK jsou objasneny na ....


Line: 34 to 35
 
3. Odklon Klfree od myslenek podstatnych pro IK (p. Vanek, Hladovec) Klfree.net nadale naplnuje cil vytvorit metropolitni nekomercni sit, a zpristupnit pripojku k Internetu obcanum
Changed:
<
<
Kladenska. Na cili se zastupci IK a Klfree dohodli jiz v lete 2003. Komunitni charakter snazeni je vsak v rozporu
>
>
Kladenska. Na tomto cili se zastupci IK a Klfree dohodli jiz v lete 2003. Komunitni charakter snazeni je vsak v rozporu
 s podnikatelskymi zamery p. Krcmare, podporovaneho VV IK. Tvrdime, ze cinnost Klfree.net neni v rozporu se Zakladaci smlouvou IK. Muze byt ale v rozporu se zamery a konanim clenu VV IK. Vice o planu na komercionalizaci WiFi? (IK i Klfree) viz ...

Revision 92005-02-25 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
Line: 11 to 11
 Rada Klfree.net je nucena se proti narcenim ohradit, a mylna tvrzeni uvest na pravou miru. ================================================================================
Deleted:
<
<
  Vazeni clenove sdruzeni Internet Kladno,
Changed:
<
<
ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit:

1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec)

Tak zvany prevrat byla clenska schuze Klfree.net, svolana podle stanov Sdruzeni, Hlava 4, par. 12. Podle stanov je clenska schuze nejvyssi organem sdruzeni, s pravem volit Radu na dobu nejvyse jednoho roku. Zvoleni Rady clenskou schuzi podle stanov sdruzeni tedy nemuze byt "piratske".
>
>
ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit. Vzhledem k delce plneho textu Vam zasilame pouze shrnuti. Plny text najdete na [link na Holynovo forum] a strankach Sdruzeni klfree (http://www.klfree.net). Je pro nase obtizne nalezt server, ktery Vam vedeni IK


1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec) Tak zvany "piratsky prevrat" byl rozhodnutim clenske zakladny Klfree.net podle platnych stanov a radu. Pan Hladovec svym prohlasenim demonstruje nakolik. Piratske akce provedene byvalym vedenim Klfree ve spolupraci s VV IK jsou objasneny na ....


2. "Klfree odrezava od Internetu", 6/2004 (p. Hladovec, Kantor, Vanek) Spolecny nakup pripojeni byl ukoncen na zaklade oznameni pana Vanka, na schuzce 31.5.2004, s ucinnosti od 1.7.2004. Nad ramec dohody, Klfree.net z dobre vule umoznilo sdileni pripojky az do 31.7., protoze vedeni IK organizacne nezvladlo prechod na noveho ISP. Technicke problemy s pripojenim po 1.7.2004 nelze pricitat Klfree.net. Podrobnosti na..


3. Odklon Klfree od myslenek podstatnych pro IK (p. Vanek, Hladovec) Klfree.net nadale naplnuje cil vytvorit metropolitni nekomercni sit, a zpristupnit pripojku k Internetu obcanum Kladenska. Na cili se zastupci IK a Klfree dohodli jiz v lete 2003. Komunitni charakter snazeni je vsak v rozporu s podnikatelskymi zamery p. Krcmare, podporovaneho VV IK. Tvrdime, ze cinnost Klfree.net neni v rozporu se Zakladaci smlouvou IK. Muze byt ale v rozporu se zamery a konanim clenu VV IK. Vice o planu na komercionalizaci WiFi? (IK i Klfree) viz ...
 
Changed:
<
<
Za "piratske" naopak povazujeme to, ze se blizky spolupracovnik (na Kladenske siti) panu Hladovce a Vanka, pan Tomas Kostecka (Beny), pokusil den po svem uvolneni z funkce predsedy prevest sluzebni telefony placene sdruzenim na firmu Datinel (jmenovite Milana Krcmare). Protoze sluzebni telefonni cisla slouzila jako kontakt clenum sdruzeni pro pripad poruchy, mame podezreni ze cilem bylo snadnejsi "vyvedeni" clenu pod kridla firmy Datinel.
>
>

Plny text

 
Changed:
<
<
Za "piratske" povazujeme prevzeti pristupovych bodu, ktere slouzily clenum Klfree.net presne do doby, nez se clenska zakladna Klfree.net dozvedela o bezicim podnikatelskem zameru panu Krcmare (MilanK? ) a Sulce (Japan) a neprijala jej. Je pravdepodobne, ze umisteni bodu bylo spatne sluvne zajistene take proto, aby sly pristupove body rychle a "bezbolestne" odpojit, kdykoliv clenove prestanou slouzit osobnim a podnikatelskym zamerum uvedenych panu.
>
>
Vazeni clenove sdruzeni Internet Kladno,
 
Changed:
<
<
Pan Vanek postupoval podobne s body IK a kam umoznil pripojovani clenu Klfree.net. Ve chvili, kdy sdruzeni Klfree.net prestalo slouzit podnikatelskemu zameru jeho spolupracovniku, odmitl jakakoliv jednani o spolupraci, na jakekoliv urovni (viz dale). Mame za to, pripojovani "cizich" na zarizeni IK se delo s predpokladem, ze celou sit zanedlouho prevezme spratelena komercni firma.
>
>
ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit:
 
Changed:
<
<

2. "Klfree odrezava od Internetu", 6/2004 (p. Hladovec, Kantor, Vanek)

>
>

1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec)

Tak zvany prevrat byla clenska schuze Klfree.net, svolana podle stanov Sdruzeni, Hlava 4, par. 12. Podle stanov je clenska schuze nejvyssi organem sdruzeni, s pravem volit Radu na dobu nejvyse jednoho roku. Zvoleni Rady clenskou schuzi podle stanov sdruzeni tedy nemuze byt "piratske".

Za "piratske" naopak povazujeme to, ze se blizky spolupracovnik (na Kladenske siti) panu Hladovce a Vanka, pan Tomas Kostecka (Beny), pokusil den po svem uvolneni z funkce predsedy prevest sluzebni telefony placene sdruzenim na firmu Datinel (jmenovite Milana Krcmare). Protoze sluzebni telefonni cisla slouzila jako kontakt clenum sdruzeni pro pripad poruchy, mame podezreni ze cilem bylo snadnejsi "vyvedeni" clenu pod kridla firmy Datinel.

Za "piratske" povazujeme prevzeti pristupovych bodu, ktere slouzily clenum Klfree.net presne do doby, nez se clenska zakladna Klfree.net dozvedela o bezicim podnikatelskem zameru panu Krcmare (MilanK? ) a Sulce (Japan) a neprijala jej. Je pravdepodobne, ze umisteni bodu bylo spatne sluvne zajistene take proto, aby sly pristupove body rychle a "bezbolestne" odpojit, kdykoliv clenove prestanou slouzit osobnim a podnikatelskym zamerum uvedenych panu.

Pan Vanek postupoval podobne s body IK a kam umoznil pripojovani clenu Klfree.net. Ve chvili, kdy sdruzeni Klfree.net prestalo slouzit podnikatelskemu zameru jeho spolupracovniku, odmitl jakakoliv jednani o spolupraci, na jakekoliv urovni (viz dale). Mame za to, pripojovani "cizich" na zarizeni IK se delo s predpokladem, ze celou sit zanedlouho prevezme spratelena komercni firma.

2. "Klfree odrezava od Internetu", 6/2004 (p. Hladovec, Kantor, Vanek)

 Vyjadreni p. Kantora, Hladovce a Vanka o zamyslenem odpojeni IK od Internetu v cervnu 2004 obsahuje zkreslene informace.
Changed:
<
<
Protoze nakup konektivity "pres Klfree" nejen nebyl v souladu se smlouvu s poskytovatelem (dle vyjadreni inWay), ale nejspis porusoval i Telekomunikacni zakon, vyjednalo Klfree moznost uzavreni 2 nezavislych smluv, pro kazde Sdruzeni zvlast, za nemennych cenovych podminek. O zjisteni, ze odber porusuje smlouvu byli zastupci IK dopredu informovani s tim, ze tento stav neni dlouhodobe udrzitelny. S obsahem smlouvy s ISP, vcetne omezujicich podminek byl pan Vanek seznamen nejmene od prosince 2003, presto je po dohode s p. Kosteckou a Krcmarem obchazel.
>
>

Protoze nakup konektivity "pres Klfree" nejen nebyl v souladu se smlouvu s poskytovatelem (dle vyjadreni inWay), ale nejspis porusoval i Telekomunikacni zakon, vyjednalo Klfree moznost uzavreni 2 nezavislych smluv, pro kazde Sdruzeni zvlast, za nemennych cenovych podminek. O zjisteni, ze odber porusuje smlouvu byli zastupci IK dopredu informovani s tim, ze tento stav neni dlouhodobe udrzitelny. S obsahem smlouvy s ISP, vcetne omezujicich podminek byl pan Vanek seznamen nejmene od prosince 2003, presto je po dohode s p. Kosteckou a Krcmarem obchazel.

 Pripominame, ze IK nebylo nikdy ve vztahu k ISP inWay smluvni stranou (puvodni smlouvu podepsal pouze predseda Klfree.net). Vypady, ze se jednalo "za zady IK" jsou proto zhola nesmyslne. Vedeni IK o spolecne jednani s ISP nepozadalo a nejevilo zajem o vyreseni smluvniho vztahu. Zejmena pan Kantor, vzhledem ke svym zakladum pravnickeho vzdelani, by si mel uvedomit, ze IK nemelo zadny pravni narok ovlivnovat cizi smluvni vztah.
Changed:
<
<
Na schuzce 31.5.2004 zastupci IK, p. Vanek a Hladovec oznamili, ze od 1.7.2004 si preji ukoncit nakup konektivity od Klfree (od fy inWay). nabizenou moznost vlastni smlouvy odmitli z ekonomickych duvodu: maji vyhodnejsi nabidku (fa Datinel). Zastupci IK dale pak protestovali proti zverejneni strucneho zapisu ze schuzky (http://www.klfree.net/view.php?cisloclanku=2004053101).

Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze i pres neochotu vedeni IK k jednani a pomluvy sirene panem Vankem, Kantorem a Hladovcem, projevilo dobrou vuli a umoznilo clenum IK vyuzivat pripojku i po terminu ukonceni stanovenem vedenim IK, a to do 31.7.2004.

Sdruzeni Klfree.net se ohrazuje proti narceni ze zameru "odstrihnout" cleny IK od pripojky k Internetu, zadost o ukonceni spoluprace vzesla od IK a nabizene dohody byly oznaceny za nevyhodne, ackoliv zachovavaly platebni podminky.

Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze za jakekoliv problemy se stabilitou a dalsimi parametry pripojeni po 1.7.2004 pada zodpovednost na pana Hladovce, Kantora a Vanka, kteri ridili prechod k jinemu poskytovateli, a na pany Sulce a Krcmare, kteri coby "firma Datinel" pripojeni technicky zajistili.

Odklon Klfree od myslenek podstatnych pro IK (p. Vanek, Hladovec)

>
>

Na schuzce 31.5.2004 zastupci IK, p. Vanek a Hladovec oznamili, ze od 1.7.2004 si preji ukoncit nakup konektivity od Klfree (od fy inWay). nabizenou moznost vlastni smlouvy odmitli z ekonomickych duvodu: maji vyhodnejsi nabidku (fa Datinel). Zastupci IK dale pak protestovali proti zverejneni strucneho zapisu ze schuzky.

Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze i pres neochotu vedeni IK k jednani a pomluvy sirene panem Vankem, Kantorem a Hladovcem, projevilo dobrou vuli a umoznilo clenum IK vyuzivat pripojku i po terminu ukonceni stanovenem vedenim IK, a to do 31.7.2004.

Sdruzeni Klfree.net se ohrazuje proti narceni ze zameru "odstrihnout" cleny IK od pripojky k Internetu, zadost o ukonceni spoluprace vzesla od IK a nabizene dohody byly oznaceny za nevyhodne, ackoliv zachovavaly platebni podminky.

Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze za jakekoliv problemy se stabilitou a dalsimi parametry pripojeni po 1.7.2004 pada zodpovednost na pana Hladovce, Kantora a Vanka, kteri ridili prechod k jinemu poskytovateli, a na pany Sulce a Krcmare, kteri coby "firma Datinel" pripojeni technicky zajistili.

Odklon Klfree od myslenek podstatnych pro IK (p. Vanek, Hladovec)

 V cervenci 2003, Petr Hladovec napsal:
Deleted:
<
<
 
Lide, kteri se na Kladensku snazi vybudovat nekomercni pocitacovou sit, se spolecne jednoznacne domluvili, ze jejich cilem je JEDNA jedina nekomercni
Line: 50 to 78
 spolecne jednoznacne domluvili, ze jejich cilem je JEDNA jedina nekomercni (neboli nevydelecna, neziskova...) SIT.
Deleted:
<
<
 Ale jiz na podzim tehoz roku, 2003 zastupci IK prijali plan na komercionalizaci komunitni WiFi? site v Kladne. Plan pocital s odprodejem paterni site Sdruzeni soukrome firme (budouci Datinel). Zatimco kontrolni komise Klfree.net a zastupci z Unhoste plan striktne odmitli, ostatni ucastnici jej podporili. Dohodli se, ze informaci o jednani neni nutne znepokojovat cleny obou Sdruzeni.
Changed:
<
<
>
>

 Na schuzce byli pritomni:
Changed:
<
<
 • zastupci firmy Datinel: Milan Krcmar (MilanK? ), Jaromir Sulc (Japan)
 • zastupci Klfree.net: Milan Krcmar, Jaromir Sulc, Tomas Kostecka (Beny)
 • zastupci IK: Milan Krcmar, p. Hladovec, p. Kantor, p.Vanek
>
>
 • zastupci firmy Datinel: Milan Krcmar (MilanK? ), Jaromir Sulc (Japan)
 • zastupci Klfree.net: Milan Krcmar, Jaromir Sulc, Tomas Kostecka (Beny)
 • zastupci IK: Milan Krcmar, p. Hladovec, p. Kantor, p.Vanek
 dale pak:
Changed:
<
<
 • zastupci z Unhoste: p. Dvorak, p. Strnad
 • kontrolni komise Klfree.net: p. Sochr
>
>
 • zastupci z Unhoste: p. Dvorak, p. Strnad
 • kontrolni komise Klfree.net: p. Sochr
 (pokud se ve vyctu objevuje totez jmeno v ruznych funkcich, neni to chyba)
Changed:
<
<
>
>

 Nedlouho potom panove Dvorak a Strnad utvorili Sdruzeni Unhfree.net (http://www.unhfree.net), protoze spolu s dalsimi cleny z obce Unhost se rozhodli pokracovat jako neziskove, nekomercni sdruzeni podle zameru platnych pri zalozeni IK a Klfree.net.
Added:
>
>

Po dalsim pul roce priprav [b]za zady stovek clenu[/b], byli clenove Klfree.net s planem seznameni 1.5.2004 s tim, ze vedeni sdruzeni (Kostecka, Sulc, Krcmar, aj.) jej podporuji. V te dobe jiz, podle vyjadreni p. Hladovce, byly pripravene obchodni smlouvy. Pan Krcmar a dalsi, kteri pozdeji vystupuji jako "Datinel" jednali o majetku OS Klfree bez povereni cleny. Clenove Klfree.net plan odmitli spolu s volbou nove rady 20.5.2004.

Kmenovi clenove IK presentovali, v souladu s puvodnim "planem", navrh na odprodej patere na schuzce 10.6.2004 casti clenu IK. Zapis ze schuzky je na strankach IK. Posudte sami, co ze slibu danych v zapise schuzky se stalo skutecnosti po 8 mesicich. Tyden pred Valnou Hromadou IK se zmenila forma komercionalizace z odprodeje na pronajem, nejasne podminky provozu na siti vsak zustavaji dodnes. Podle vyjadreni p. Vanka pronajemni smlouva neupravuje pomer datovych toku IK a Datinelu na spolecnych linkach.

Klfree [b]na zaklade prohlaseni Petra Hladovce konstatuje, ze kmenovi clenove IK zrejme pracovali na odprodeji[/b], nebo jinem zpusobu vyuziti site financovane z prispevku clenu pro komercni zamer Milana Krcmare a jeho partnery. Tyto pripravy nutne zacaly drive nez v listopadu 2003, pouze kratce po zalozeni neziskoveho IK. V tomto smyslu se jednani Klfree.net, po clenske schuzi 5/2004, odchyluje od jednani kmenovych clenu IK.

 
Changed:
<
<
Po dalsim pul roce priprav za zady stovek clenu, byli clenove Klfree.net s planem seznameni 1.5.2004 s tim, ze vedeni sdruzeni (Kostecka, Sulc, Krcmar, aj.) jej podporuji. V te dobe jiz, podle vyjadreni p. Hladovce, byly pripravene obchodni smlouvy. Pan Krcmar a dalsi, kteri pozdeji vystupuji jako "Datinel" jednali o majetku OS Klfree bez povereni cleny. Clenove Klfree.net plan odmitli spolu s volbou nove rady 20.5.2004.

Kmenovi clenove IK presentovali, v souladu s puvodnim "planem", navrh na odprodej patere na schuzce 10.6.2004 casti clenu IK. Zapis ze schuzky je na http://sweb.cz/wifi-kk1/schuze1z.html. Posudte sami, co ze slibu danych v zapise schuzky se stalo skutecnosti po 8 mesicich. Tyden pred Valnou Hromadou IK se zmenila forma komercionalizace z odprodeje na pronajem, nejasne podminky provozu na siti vsak zustavaji dodnes. Podle vyjadreni p. Vanka pronajemni smlouva neupravuje pomer datovych toku IK a Datinelu na spolecnych linkach.

Klfree na zaklade prohlaseni Petra Hladovce konstatuje, ze kmenovi clenove IK zrejme pracovali na odprodeji, nebo jinem zpusobu vyuziti site financovane z prispevku clenu pro komercni zamer Milana Krcmare a jeho partnery. Tyto pripravy nutne zacaly drive nez v listopadu 2003, pouze kratce po zalozeni neziskoveho IK. V tomto smyslu se jednani Klfree.net, po clenske schuzi 5/2004, odchyluje od jednani kmenovych clenu IK.

Klfree dale konstatuje, ze OS Klfree.net postupuje i nadale v souladu se zakladaci smlouvou IK a stanovami OS Klfree.net, stavbou nekomercni metropolitni site otevrene vsem zajemcum.

>
>
Klfree dale konstatuje, ze OS Klfree.net postupuje i nadale v souladu se zakladaci smlouvou IK a stanovami OS Klfree.net, stavbou nekomercni metropolitni site otevrene vsem zajemcum.
 

-- SvataDedic - 19 Feb 2005

Revision 82005-02-22 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
Line: 23 to 23
  Za "piratske" naopak povazujeme to, ze se blizky spolupracovnik (na Kladenske siti) panu Hladovce a Vanka, pan Tomas Kostecka (Beny), pokusil den po svem uvolneni z funkce predsedy prevest sluzebni telefony placene sdruzenim na firmu Datinel (jmenovite Milana Krcmare). Protoze sluzebni telefonni cisla slouzila jako kontakt clenum sdruzeni pro pripad poruchy, mame podezreni ze cilem bylo snadnejsi "vyvedeni" clenu pod kridla firmy Datinel.
Added:
>
>
Za "piratske" povazujeme prevzeti pristupovych bodu, ktere slouzily clenum Klfree.net presne do doby, nez se clenska zakladna Klfree.net dozvedela o bezicim podnikatelskem zameru panu Krcmare (MilanK? ) a Sulce (Japan) a neprijala jej. Je pravdepodobne, ze umisteni bodu bylo spatne sluvne zajistene take proto, aby sly pristupove body rychle a "bezbolestne" odpojit, kdykoliv clenove prestanou slouzit osobnim a podnikatelskym zamerum uvedenych panu.

Pan Vanek postupoval podobne s body IK a kam umoznil pripojovani clenu Klfree.net. Ve chvili, kdy sdruzeni Klfree.net prestalo slouzit podnikatelskemu zameru jeho spolupracovniku, odmitl jakakoliv jednani o spolupraci, na jakekoliv urovni (viz dale). Mame za to, pripojovani "cizich" na zarizeni IK se delo s predpokladem, ze celou sit zanedlouho prevezme spratelena komercni firma.

 

2. "Klfree odrezava od Internetu", 6/2004 (p. Hladovec, Kantor, Vanek)

Vyjadreni p. Kantora, Hladovce a Vanka o zamyslenem odpojeni IK od Internetu v cervnu 2004 obsahuje zkreslene informace.

Revision 72005-02-20 - Main.VitHauptman

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
Line: 34 to 34
  Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze i pres neochotu vedeni IK k jednani a pomluvy sirene panem Vankem, Kantorem a Hladovcem, projevilo dobrou vuli a umoznilo clenum IK vyuzivat pripojku i po terminu ukonceni stanovenem vedenim IK, a to do 31.7.2004.
Changed:
<
<
Sdruzeni Klfree.net se ohrazuje proti narceni ze zameru "odstrihnout" cleny IK od pripojky k Internetu, zadost o ukonceni spoluprace vzesla o IK a nabizene dohody byly oznaceny za nevyhodne, ackoliv zachovavaly platebni podminky.
>
>
Sdruzeni Klfree.net se ohrazuje proti narceni ze zameru "odstrihnout" cleny IK od pripojky k Internetu, zadost o ukonceni spoluprace vzesla od IK a nabizene dohody byly oznaceny za nevyhodne, ackoliv zachovavaly platebni podminky.
  Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze za jakekoliv problemy se stabilitou a dalsimi parametry pripojeni po 1.7.2004 pada zodpovednost na pana Hladovce, Kantora a Vanka, kteri ridili prechod k jinemu poskytovateli, a na pany Sulce a Krcmare, kteri coby "firma Datinel" pripojeni technicky zajistili.
Line: 61 to 61
  Nedlouho potom panove Dvorak a Strnad utvorili Sdruzeni Unhfree.net (http://www.unhfree.net), protoze spolu s dalsimi cleny z obce Unhost se rozhodli pokracovat jako neziskove, nekomercni sdruzeni podle zameru platnych pri zalozeni IK a Klfree.net.
Changed:
<
<
Po dalsim pul roce priprav za zady stovek clenu, byli clenove Klfree.net s planem seznameni 1.5.2004 s tim, ze vedeni sdruzeni (Kostecka, Sulc, Krcmar, aj.) jej podporuji. te dobe jiz, podle vyjadreni p. Hladovce, byly pripravene obchodni smlouvy. Pan Krcmar a dalsi, kteri pozdeji vystupuji jako "Datinel" jednali o majetku OS Klfree bez povereni cleny. Clenove Klfree.net plan odmitli spolu s volbou nove rady 20.5.2004.
>
>
Po dalsim pul roce priprav za zady stovek clenu, byli clenove Klfree.net s planem seznameni 1.5.2004 s tim, ze vedeni sdruzeni (Kostecka, Sulc, Krcmar, aj.) jej podporuji. V te dobe jiz, podle vyjadreni p. Hladovce, byly pripravene obchodni smlouvy. Pan Krcmar a dalsi, kteri pozdeji vystupuji jako "Datinel" jednali o majetku OS Klfree bez povereni cleny. Clenove Klfree.net plan odmitli spolu s volbou nove rady 20.5.2004.
  Kmenovi clenove IK presentovali, v souladu s puvodnim "planem", navrh na odprodej patere na schuzce 10.6.2004 casti clenu IK. Zapis ze schuzky je na http://sweb.cz/wifi-kk1/schuze1z.html. Posudte sami, co ze slibu danych v zapise schuzky se stalo skutecnosti po 8 mesicich. Tyden pred Valnou Hromadou IK se zmenila forma komercionalizace z odprodeje na pronajem, nejasne podminky provozu na siti vsak zustavaji dodnes. Podle vyjadreni p. Vanka pronajemni smlouva neupravuje pomer datovych toku IK a Datinelu na spolecnych linkach.

Revision 62005-02-20 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
Added:
>
>
 
====================================================================================
Tento e-mail jste obdrzel(a), protoze jste clenem (clenkou) sdruzeni Internet Kladno

Revision 52005-02-19 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
====================================================================================
Line: 37 to 37
  Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze za jakekoliv problemy se stabilitou a dalsimi parametry pripojeni po 1.7.2004 pada zodpovednost na pana Hladovce, Kantora a Vanka, kteri ridili prechod k jinemu poskytovateli, a na pany Sulce a Krcmare, kteri coby "firma Datinel" pripojeni technicky zajistili.
Changed:
<
<

komercionalizace

Jiz na podzim roku, 2003 zastupci IK prijali plan na komercionalizaci komunitni WiFi? site v Kladne. Plan pocital s odprodejem paterni site Sdruzeni soukrome firme (Datinel). Zatimco kontrolni komise Klfree.net a zastupci z Unhoste plan striktne odmitli, ostatni ucastnici jej podporili. Dohodli se, ze informaci o jednani neni nutne znepokojovat cleny obou Sdruzeni.
>
>

Odklon Klfree od myslenek podstatnych pro IK (p. Vanek, Hladovec)

V cervenci 2003, Petr Hladovec napsal:

Lide, kteri se na Kladensku snazi vybudovat nekomercni pocitacovou sit, se spolecne jednoznacne domluvili, ze jejich cilem je JEDNA jedina nekomercni (neboli nevydelecna, neziskova...) SIT.

Ale jiz na podzim tehoz roku, 2003 zastupci IK prijali plan na komercionalizaci komunitni WiFi? site v Kladne. Plan pocital s odprodejem paterni site Sdruzeni soukrome firme (budouci Datinel). Zatimco kontrolni komise Klfree.net a zastupci z Unhoste plan striktne odmitli, ostatni ucastnici jej podporili. Dohodli se, ze informaci o jednani neni nutne znepokojovat cleny obou Sdruzeni.

  Na schuzce byli pritomni:
Changed:
<
<
- zastupci firmy Datinel: Milan Krcmar (MilanK? ), Jaromir Sulc (Japan) - zastupci Klfree.net: Milan Krcmar, Jaromir Sulc, Tomas Kostecka (Beny) - zastupci IK: Milan Krcmar, p. Hladovec, p. Kantor, p.Vanek
>
>
 • zastupci firmy Datinel: Milan Krcmar (MilanK? ), Jaromir Sulc (Japan)
 • zastupci Klfree.net: Milan Krcmar, Jaromir Sulc, Tomas Kostecka (Beny)
 • zastupci IK: Milan Krcmar, p. Hladovec, p. Kantor, p.Vanek
  dale pak:
Changed:
<
<
- zastupci z Unhoste: p. Dvorak, p. Strnad - kontrolni komise Klfree.net: p. Sochr
>
>
 • zastupci z Unhoste: p. Dvorak, p. Strnad
 • kontrolni komise Klfree.net: p. Sochr
 (pokud se ve vyctu objevuje totez jmeno v ruznych funkcich, neni to chyba)

Nedlouho potom panove Dvorak a Strnad utvorili Sdruzeni Unhfree.net (http://www.unhfree.net), protoze spolu s dalsimi cleny z obce Unhost se rozhodli pokracovat jako neziskove, nekomercni sdruzeni podle zameru platnych pri zalozeni IK a Klfree.net.

Changed:
<
<
Po dalsim pul roce priprav za zady stovek clenu, byli clenove Klfree.net s planem seznameni 1.5.2004 s tim, ze vedeni sdruzeni (Kostecka, Japan, Krcmar, aj.) jej podporuji. Clenove Klfree.net plan odmitli spolu s volbou nove rady 20.5.2004.
>
>
Po dalsim pul roce priprav za zady stovek clenu, byli clenove Klfree.net s planem seznameni 1.5.2004 s tim, ze vedeni sdruzeni (Kostecka, Sulc, Krcmar, aj.) jej podporuji. te dobe jiz, podle vyjadreni p. Hladovce, byly pripravene obchodni smlouvy. Pan Krcmar a dalsi, kteri pozdeji vystupuji jako "Datinel" jednali o majetku OS Klfree bez povereni cleny. Clenove Klfree.net plan odmitli spolu s volbou nove rady 20.5.2004.

Kmenovi clenove IK presentovali, v souladu s puvodnim "planem", navrh na odprodej patere na schuzce 10.6.2004 casti clenu IK. Zapis ze schuzky je na http://sweb.cz/wifi-kk1/schuze1z.html. Posudte sami, co ze slibu danych v zapise schuzky se stalo skutecnosti po 8 mesicich. Tyden pred Valnou Hromadou IK se zmenila forma komercionalizace z odprodeje na pronajem, nejasne podminky provozu na siti vsak zustavaji dodnes. Podle vyjadreni p. Vanka pronajemni smlouva neupravuje pomer datovych toku IK a Datinelu na spolecnych linkach.

Klfree na zaklade prohlaseni Petra Hladovce konstatuje, ze kmenovi clenove IK zrejme pracovali na odprodeji, nebo jinem zpusobu vyuziti site financovane z prispevku clenu pro komercni zamer Milana Krcmare a jeho partnery. Tyto pripravy nutne zacaly drive nez v listopadu 2003, pouze kratce po zalozeni neziskoveho IK. V tomto smyslu se jednani Klfree.net, po clenske schuzi 5/2004, odchyluje od jednani kmenovych clenu IK.

Klfree dale konstatuje, ze OS Klfree.net postupuje i nadale v souladu se zakladaci smlouvou IK a stanovami OS Klfree.net, stavbou nekomercni metropolitni site otevrene vsem zajemcum.

 

-- SvataDedic - 19 Feb 2005

Revision 42005-02-19 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
====================================================================================
Line: 17 to 17
 ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit:
Changed:
<
<
1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec)
>
>

1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec)

 Tak zvany prevrat byla clenska schuze Klfree.net, svolana podle stanov Sdruzeni, Hlava 4, par. 12. Podle stanov je clenska schuze nejvyssi organem sdruzeni, s pravem volit Radu na dobu nejvyse jednoho roku. Zvoleni Rady clenskou schuzi podle stanov sdruzeni tedy nemuze byt "piratske".

Za "piratske" naopak povazujeme to, ze se blizky spolupracovnik (na Kladenske siti) panu Hladovce a Vanka, pan Tomas Kostecka (Beny), pokusil den po svem uvolneni z funkce predsedy prevest sluzebni telefony placene sdruzenim na firmu Datinel (jmenovite Milana Krcmare). Protoze sluzebni telefonni cisla slouzila jako kontakt clenum sdruzeni pro pripad poruchy, mame podezreni ze cilem bylo snadnejsi "vyvedeni" clenu pod kridla firmy Datinel.

Changed:
<
<
2. "odriznuti od Internetu", 6/2004
>
>

2. "Klfree odrezava od Internetu", 6/2004 (p. Hladovec, Kantor, Vanek)

 Vyjadreni p. Kantora, Hladovce a Vanka o zamyslenem odpojeni IK od Internetu v cervnu 2004 obsahuje zkreslene informace.
Changed:
<
<
Protoze nakup konektivity pres Klfree porusoval nejenom smlouvu poskytovatelem, ale pravdepodobne i Telekomunikacni zakon, vyjednalo Klfree moznost uzavreni 2 nezavislych smluv, pro kazde Sdruzeni zvlast, za nemennych cenovych podminek. O porusovani smluv (a zakona) predavanim konektivity byli zastupci IK predem informovani s tim, ze tento stav neni dlouhodobe udrzitelny. O porusovanych omezujicich podminkach smlouvy s ISP byl pan Vanek informovan od nejmene od prosince 2003.
>
>
Protoze nakup konektivity "pres Klfree" nejen nebyl v souladu se smlouvu s poskytovatelem (dle vyjadreni inWay), ale nejspis porusoval i Telekomunikacni zakon, vyjednalo Klfree moznost uzavreni 2 nezavislych smluv, pro kazde Sdruzeni zvlast, za nemennych cenovych podminek. O zjisteni, ze odber porusuje smlouvu byli zastupci IK dopredu informovani s tim, ze tento stav neni dlouhodobe udrzitelny. S obsahem smlouvy s ISP, vcetne omezujicich podminek byl pan Vanek seznamen nejmene od prosince 2003, presto je po dohode s p. Kosteckou a Krcmarem obchazel.

Pripominame, ze IK nebylo nikdy ve vztahu k ISP inWay smluvni stranou (puvodni smlouvu podepsal pouze predseda Klfree.net). Vypady, ze se jednalo "za zady IK" jsou proto zhola nesmyslne. Vedeni IK o spolecne jednani s ISP nepozadalo a nejevilo zajem o vyreseni smluvniho vztahu. Zejmena pan Kantor, vzhledem ke svym zakladum pravnickeho vzdelani, by si mel uvedomit, ze IK nemelo zadny pravni narok ovlivnovat cizi smluvni vztah.

  Na schuzce 31.5.2004 zastupci IK, p. Vanek a Hladovec oznamili, ze od 1.7.2004 si preji ukoncit nakup konektivity od Klfree (od fy inWay). nabizenou moznost vlastni smlouvy odmitli z ekonomickych duvodu: maji vyhodnejsi nabidku (fa Datinel). Zastupci IK dale pak protestovali proti zverejneni strucneho zapisu ze schuzky (http://www.klfree.net/view.php?cisloclanku=2004053101).
Added:
>
>
Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze i pres neochotu vedeni IK k jednani a pomluvy sirene panem Vankem, Kantorem a Hladovcem, projevilo dobrou vuli a umoznilo clenum IK vyuzivat pripojku i po terminu ukonceni stanovenem vedenim IK, a to do 31.7.2004.
 Sdruzeni Klfree.net se ohrazuje proti narceni ze zameru "odstrihnout" cleny IK od pripojky k Internetu, zadost o ukonceni spoluprace vzesla o IK a nabizene dohody byly oznaceny za nevyhodne, ackoliv zachovavaly platebni podminky.
Changed:
<
<
3. komercionalizace
>
>
Sdruzeni Klfree.net konstatuje, ze za jakekoliv problemy se stabilitou a dalsimi parametry pripojeni po 1.7.2004 pada zodpovednost na pana Hladovce, Kantora a Vanka, kteri ridili prechod k jinemu poskytovateli, a na pany Sulce a Krcmare, kteri coby "firma Datinel" pripojeni technicky zajistili.

komercionalizace

 Jiz na podzim roku, 2003 zastupci IK prijali plan na komercionalizaci komunitni WiFi? site v Kladne. Plan pocital s odprodejem paterni site Sdruzeni soukrome firme (Datinel). Zatimco kontrolni komise Klfree.net a zastupci z Unhoste plan striktne odmitli, ostatni ucastnici jej podporili. Dohodli se, ze informaci o jednani neni nutne znepokojovat cleny obou Sdruzeni.

Na schuzce byli pritomni:

Revision 32005-02-19 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
====================================================================================
Line: 32 to 32
  Sdruzeni Klfree.net se ohrazuje proti narceni ze zameru "odstrihnout" cleny IK od pripojky k Internetu, zadost o ukonceni spoluprace vzesla o IK a nabizene dohody byly oznaceny za nevyhodne, ackoliv zachovavaly platebni podminky.
Changed:
<
<
3.
>
>
3. komercionalizace
 Jiz na podzim roku, 2003 zastupci IK prijali plan na komercionalizaci komunitni WiFi? site v Kladne. Plan pocital s odprodejem paterni site Sdruzeni soukrome firme (Datinel). Zatimco kontrolni komise Klfree.net a zastupci z Unhoste plan striktne odmitli, ostatni ucastnici jej podporili. Dohodli se, ze informaci o jednani neni nutne znepokojovat cleny obou Sdruzeni.

Na schuzce byli pritomni:

Revision 22005-02-19 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
====================================================================================
Tento e-mail jste obdrzel(a), protoze jste clenem (clenkou) sdruzeni Internet Kladno
odebirajici konferenci "wifi-kladno@yahoogroups.com". Na teto konferenci tzv. 
Changed:
<
<
Vykonny Vybor IK soustavne poskytuje zavadejici informace o Sdruzeni Klfree.net, a poskozuje jeho dobre jmeno.
>
>
Vykonny Vybor IK soustavne poskytuje zavadejici informace o Sdruzeni Klfree.net (http://www.klfree.net), a poskozuje jeho dobre jmeno.
  Rada Klfree.net je nucena se proti narcenim ohradit, a mylna tvrzeni uvest na pravou miru. ================================================================================
Added:
>
>
Vazeni clenove sdruzeni Internet Kladno,

ve vasi konferenci v minulosti zaznelo nekolik nepravdivych informaci a narceni, ktere si nyni dovolujeme opravit:

1. "piratsky prevrat v Klfree" (p. Hladovec)
Tak zvany prevrat byla clenska schuze Klfree.net, svolana podle stanov Sdruzeni, Hlava 4, par. 12. Podle stanov je clenska schuze nejvyssi organem sdruzeni, s pravem volit Radu na dobu nejvyse jednoho roku. Zvoleni Rady clenskou schuzi podle stanov sdruzeni tedy nemuze byt "piratske".

Za "piratske" naopak povazujeme to, ze se blizky spolupracovnik (na Kladenske siti) panu Hladovce a Vanka, pan Tomas Kostecka (Beny), pokusil den po svem uvolneni z funkce predsedy prevest sluzebni telefony placene sdruzenim na firmu Datinel (jmenovite Milana Krcmare). Protoze sluzebni telefonni cisla slouzila jako kontakt clenum sdruzeni pro pripad poruchy, mame podezreni ze cilem bylo snadnejsi "vyvedeni" clenu pod kridla firmy Datinel.

2. "odriznuti od Internetu", 6/2004
Vyjadreni p. Kantora, Hladovce a Vanka o zamyslenem odpojeni IK od Internetu v cervnu 2004 obsahuje zkreslene informace.

Protoze nakup konektivity pres Klfree porusoval nejenom smlouvu poskytovatelem, ale pravdepodobne i Telekomunikacni zakon, vyjednalo Klfree moznost uzavreni 2 nezavislych smluv, pro kazde Sdruzeni zvlast, za nemennych cenovych podminek. O porusovani smluv (a zakona) predavanim konektivity byli zastupci IK predem informovani s tim, ze tento stav neni dlouhodobe udrzitelny. O porusovanych omezujicich podminkach smlouvy s ISP byl pan Vanek informovan od nejmene od prosince 2003.

Na schuzce 31.5.2004 zastupci IK, p. Vanek a Hladovec oznamili, ze od 1.7.2004 si preji ukoncit nakup konektivity od Klfree (od fy inWay). nabizenou moznost vlastni smlouvy odmitli z ekonomickych duvodu: maji vyhodnejsi nabidku (fa Datinel). Zastupci IK dale pak protestovali proti zverejneni strucneho zapisu ze schuzky (http://www.klfree.net/view.php?cisloclanku=2004053101).

Sdruzeni Klfree.net se ohrazuje proti narceni ze zameru "odstrihnout" cleny IK od pripojky k Internetu, zadost o ukonceni spoluprace vzesla o IK a nabizene dohody byly oznaceny za nevyhodne, ackoliv zachovavaly platebni podminky.

3. Jiz na podzim roku, 2003 zastupci IK prijali plan na komercionalizaci komunitni WiFi? site v Kladne. Plan pocital s odprodejem paterni site Sdruzeni soukrome firme (Datinel). Zatimco kontrolni komise Klfree.net a zastupci z Unhoste plan striktne odmitli, ostatni ucastnici jej podporili. Dohodli se, ze informaci o jednani neni nutne znepokojovat cleny obou Sdruzeni.

Na schuzce byli pritomni: - zastupci firmy Datinel: Milan Krcmar (MilanK? ), Jaromir Sulc (Japan) - zastupci Klfree.net: Milan Krcmar, Jaromir Sulc, Tomas Kostecka (Beny) - zastupci IK: Milan Krcmar, p. Hladovec, p. Kantor, p.Vanek

dale pak: - zastupci z Unhoste: p. Dvorak, p. Strnad - kontrolni komise Klfree.net: p. Sochr

(pokud se ve vyctu objevuje totez jmeno v ruznych funkcich, neni to chyba)

Nedlouho potom panove Dvorak a Strnad utvorili Sdruzeni Unhfree.net (http://www.unhfree.net), protoze spolu s dalsimi cleny z obce Unhost se rozhodli pokracovat jako neziskove, nekomercni sdruzeni podle zameru platnych pri zalozeni IK a Klfree.net.

Po dalsim pul roce priprav za zady stovek clenu, byli clenove Klfree.net s planem seznameni 1.5.2004 s tim, ze vedeni sdruzeni (Kostecka, Japan, Krcmar, aj.) jej podporuji. Clenove Klfree.net plan odmitli spolu s volbou nove rady 20.5.2004.

 -- SvataDedic - 19 Feb 2005

Revision 12005-02-19 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="SvataDedic"
====================================================================================
Tento e-mail jste obdrzel(a), protoze jste clenem (clenkou) sdruzeni Internet Kladno
odebirajici konferenci "wifi-kladno@yahoogroups.com". Na teto konferenci tzv. 
Vykonny Vybor IK soustavne poskytuje zavadejici informace o Sdruzeni Klfree.net, 
a poskozuje jeho dobre jmeno.

Rada Klfree.net je nucena se proti narcenim ohradit, a mylna tvrzeni uvest na pravou
miru.
====================================================================================

-- SvataDedic - 19 Feb 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback