Difference: AlcomaVyhabka ( vs. 1)

Revision 12008-06-28 - Main.TomasV

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"

Úvod

 • Návod popisuje, jak upravit standardní Alcoma 1U výhybku na centralizované napájení 48V=

Návod

Materiál

 • 1x chassis 3násobné výhybky
 • 3x destička plošného spoje výhybky
 • 3x vypínač (dodávaný s plošným spojem)
 • 3x průchodka kovová
 • 3x sada šroubků k destičce
 • 1x průchodka PG16
 • 2x faston 4,8mm červený
 • 4x faston 4,8mm modrý
 • lisovací kleště na fastony (ne plechové !)
 • klíče 16 a 17
 • kombinačky
 • několik metrů dvojlinky licny trhací, značené

Postup

 • Do prázdného chassis vyvrtáme vzadu díru 13mm (případně odpovídající stromečkem)
 • začistíme, vyklepeme, vyfoukáme
 • demontujeme krycí destičky předních děr
 • zemnící vodič připájíme na chassis (je potřeba hodně tavidla) nebo do první destičky
  • v tom případě i řetízkovitě do dalších 2 destiček - body GND jsou vždy dva
 • osadíme destičky a přišroubujeme
 • přišroubujeme do zadních děr kovové průchodky (matice klíč 16, tělo klíč 17)
 • osadíme průchodku Pg

 • Na konec dvojlinky nalisujeme dvojici fastonů červených
 • odstřihneme cca 17cm
 • dva vzniklé konce po párech smotáme a osadíme modrými fastony
 • obdobně i u posledního páru, volný zbytek kabelu protáhneme průchodkouven

 • osadíme vypínače do otvorů (esteticky - "1" stejným směrem)
 • nasunujeme fastony (jdou hodně ztuha, i originální kablíky z destiček)
 • skoro určitě bude potřeba pouřít kombinačky a dodržet pořadí (aby osazené nevadily)
  • při pohledu na hmatník vypínače řetízek na pravou část, výstupy vlevo :
  • pravý dolní
  • pravý horní
  • levý dolní
  • levý horní
 • vypínače vypneme, zapojíme na centrální zdroj a proměříme na vstupech polaritu
 • postupně zapneme vypínače a zkontrolujeme LEDky

Přílohy

Dimenzování

 • Centrální zdroj musí být dimenzován tak, aby pro každou Alcomu bylo k dispozici 20W
 • Měřením byly zjištěny skutečné odběry :
  • ME = 0,29A (14W)
  • MP90 = 0,39A (19W)

Fotodokumentace

-- TomasV - 28 Jun 2008

 • Celkovy pohled:
  P1000475.JPG

 • Detail:
  P1000476.JPG

META FILEATTACHMENT attachment="P1000475.JPG" attr="" comment="Celkovy pohled" date="1214652349" name="P1000475.JPG" path="P1000475.JPG" size="96910" stream="P1000475.JPG" user="Main.TomasV" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="P1000476.JPG" attr="" comment="Detail" date="1214652368" name="P1000476.JPG" path="P1000476.JPG" size="298491" stream="P1000476.JPG" user="Main.TomasV" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback