Difference: OptickePrevesy (1 vs. 2)

Revision 22006-04-12 - Main.JaSt

Line: 1 to 1
 Proč optický převes

* galvanické odělení budov

Line: 36 to 36
  -- StanislavKinst - 06 Apr 2006
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="strucny popis innstalace" date="1144829450" name="preves.JPG" path="preves.JPG" size="144710" user="JaSt" version="1.1"

Revision 12006-04-06 - Main.StanislavKinst

Line: 1 to 1
Added:
>
>
Proč optický převes

* galvanické odělení budov

* teměř nevyčerpatelná kapacita

* snadné navýšení kapacity ze zakladnich 100Mbit

*Co je potřeba zařídit před realizací*

* Zjistit jestli je kam ukotvit převěs (trojnožka s STA není to pravé ořechové)

* Možnost přístupu na střechy obou objektů

* Změřit si vzdálenost mezi domy kde by měl být převěs, měla by být cca 60m

* Seznámit se záměrem správce oblasti(AP v nejbližším okolí), Komisi infrastruktury kvůli koordinaci (nemusí se realizovat pouze převěs ale celá trasa což je vždy výhodnější)

CO zajistit ?

- Souhlas domovní samosprávy obou domů pro umístění kotevního bodu, technologické skříně atd. - Zjistit z jakého materiálu je místo kde se bude kotvit (cihla, panel atd.) - Předat radě Sdružení podepsaný souhlas domovní samosprávy

Vzhůru do realizace smile

-- StanislavKinst - 06 Apr 2006

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback