Difference: ShuzkaItBusinessMh2Net (2 vs. 3)

Revision 32006-03-26 - Main.SvataDedic

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Postrehy ze schuzky o IT business, 17.3.2006

Line: 90 to 90
  Povazuji za zneuziti pile clenu mh2net, ze se Gymnazium necha dotovat neziskovou organizaci. Mh2net supluje stat, ktery neni schopny zajistit kvalitni sluzby obcanum (pripojeni k Internetu) a jako takove by melo dotace prijimat - ne z penez clenu dotovat skolstvi. Povazuji za nehorazne, ze gymnazium je zcela pasivni, ackoliv ma prostredky, kterymi muze prispet k rozvoji MH2net. Jakmile se ale jedna o realizaci zisku (koupe site za velmi vyhodnych podminek, soukrome podnikani), zastupce gymnazia (pan Vodvarka) se okamzite angazuje.
Changed:
<
<
>
>

Autor

  • Svatopluk Dedic, 30 let
  • Matematicko-fyzikalni fakulta UK, obor Informatika

Nekomercni aktivity:

Komercni praxe:

O Sdruzeni Klfree.net:

  • od leta 2004 vzrostl pocet clenu z cca 400 na vice nez 2000
  • soucasna konektivita site Sdruzeni je 100-300 Mbit/s
  • sdruzeni pouziva prostredky pro dozor site 24/7, provozuje kontaktni poruchovou SMS linku
  -- SvataDedic - 26 Mar 2006
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback