KlFree? slavi !

Vazeni clenove Internet Kladno, oslavte s nami rust skutecne metropolitni a regionalni siti v Kladne.

Pred rokem a pul Petr Hladovec napsal:


Lide, kteri se na Kladensku snazi vybudovat nekomercni pocitacovou sit, se spolecne jednoznacne domluvili, ze jejich cilem je JEDNA jedina nekomercni (neboli nevydelecna, neziskova...) SIT.

Sit nebude verejna, pripojeni do ni budou moci byt pouze clenove sdruzeni, kteri budou spolecne vlastnit napriklad distribucni sit.

Sdruzeni vznikne sloucenim jiz existujiciho obcanskeho sdruzeni Internet Kladno, skupiny kLfREE a pripadne dalsich stejne smyslejicich skupin obcanu, kteri budou mit zajem spolupracovat.


Sdruzeni Klfree.net pokracuje i nadale ve stejnem duchu, na kterem se kdysi zastupci sdruzeni IK a Klfree.net dohodli. Diky praci desitek dobrovolniku umoznuje nyni sit obcanskeho sdruzeni Klfree.net cenove dostupne pripojeni k Internetu po celem Kladne - dokonce i ve Svermove a Dubi. Spolupracujeme s dalsimi komunitnimi sitemi v jinych mestech - napriklad Unhfree.net (Unhost) a Czela.net (Celakovice)

Komunitni sit spravuji dobrovolnici - cleny sdruzeni. Sit ma vice nez 30 pristupovych bodu v Kladne a okoli a disponuje kvalitni vysokorychlostni pateri (> 10Mbit/s) na profesionalnich spojich v pasmu 10 GHz a 5.8 GHz, ktera saha z okraje Krocehlav az na Rozdelov.

Pocet clenu presahl 500. Spolu s zadateli o clenstvi - budoucimi cleny se pak pocet clenu blizi 600. Clenove se deli o pripojku 16 Mbit/s s garantovanym servisem, ktera se bude dale navysovat podle vytizeni a financnich moznosti sdruzeni.

Ackoliv nase vysokorychlostni paterni sit pokryva i Krocehlavy, je nam lito, ze ji clenove IK nemohou vyuzit. Vedeni sdruzeni IK se od slozite dosazene dohody odvratilo, a rozhodlo se spolupracovat vylucne s jinym, komercnim partnerem, ktery pater se srovnatelnou pruchodnosti zatim nedokazal vytvorit.

Verime, ze i vy, clenove Internetu Kladno budete jednoho dne uzivat kvalitnich spoju v siti, kterou svemu obchodnimu partnerovi financujete.

Prejeme Vam vse nejlepsi do roku 2005

-- SvataDedic - 04 Jan 2005

Topic revision: r3 - 2005-01-05 - 21:22:59 - SvataDedic
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback