Instalace spoje Alcoma

Těsně před Vánoci 2004 se zdařilo uzavřít jednání s firmou Alcoma o koupi radiových pojítek v pásmu 10,5 GHz. A protože o Vánocích se sluší dávat a dostávat dárky, parta techniků se snažila spoj oživit a rozběhat tak, aby na Štědrý den mohl již sloužit.

Jako místo prvního nasazení Alcomy jsme zvolili spoj Silver - Rebeca. Rebeca (Hřebečská ul.) slouží jako tranzit pro města a vesnice východně od Kladna: Buštěhrad, Lidice, Makotřasy, Kněževes. Samotná Rebeca má větší LAN a na jejím všesměrovém vysílači závisí také pár členů. Dohromady cca 70 členů Klfree.net. Všechna tato data tekla přes WiFi? spoje na Stockholm (Švédská ul.) a dále na Silver.

Přípravy začaly vlastně již 22.12. fyzickým předáním Alcomy v Praze. Odtáhnout 2 parabolické antény s krytem není žádný med. Jedna váží cca 16kg a rozměry také nejsou zanedbatelné. Antény se ocitly ve skladu a Pavel Müller s XTomem zápasili se spektrálním analyzátorem. Po nalezení malého papírku s přístupovými hesly se podařilo rozběhnout obslužný software, kvůli pokročilé hodině (asi 21:50) se zbytek příprav odročil na další den.

23.12. se nad Alcomou ve skladu sešli XTom, Belerby, Vilik1, Pavel Müller, Převor, Space a FlashX? . Cílem bylo zprovoznit spoj alespoň na vzdálenost pár metrů v místnosti. Pokusy trvaly až do oběda, podle hesla "dvakrát měř a jednou tahej na stožár".

Montáž vyžadovala připevnění jedné antény na stožár na Silveru (Americká ul.). Stožár je umístěn téměř na okraji střechy, proto anténu usazoval Převor s patřičným zajištěním. Bylo také nutné trochu posunout peer spoj na Pražskou, aby se na stožár anténa Alcomy vůbec vešla. Na Silveru dále montovali Pavel Müller s Vilikem1.

Na straně Rebecy je anténa upevněná na výložníku na stěně výtahové budky, tam montáž nebyla tak obtížná. Pracovali tam Belerby, FlashX? a XTom. Po celou dobu ale bylo velmi nepříjemné počasí: silný vítr a občasný déšť. Zvlášť při velikosti a váze parabolických antén bylo velmi nepříjemné

-- SvataDedic - 24 Dec 2004

Topic revision: r2 - 2004-12-24 - 16:39:55 - SvataDedic
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback