SvataDedicDiary

17.10.2004

  • Ano, hotovo Jak umoznit Postfixu Relay zevnitr a zatrhnout jej zvenci ?
  • QUESTION? Opravit do finalni podoby rozdelovnik praci
  • Restrukturovat Bugzillu podle RozdeleniUkolu
  • QUESTION? Vymyslet KONECNE funkcni system na setup iptables na routerech -- RouterIpTablesAnalysis
  • Vytvorit cert. autoritu a heslo dat i nekomu jinemu nez K5, posledni se ztratilo
  • Vytvorit certifikaty pro kazdy router, ulozit
  • Ano, hotovo Remote support pro TXW - replace Runway
  • Problém, blokuje práci Remote support pro Tom733 - rekonfigurace Hradu, peer na Borovici

-- SvataDedic - 17 Oct 2004

Topic revision: r1 - 2004-10-17 - 17:58:48 - SvataDedic
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback