UserForm
FirstName Jan
LastName Vejvar
OrganisationName Klfree.Net
OrganisationURL

Profession

Country Czech Republic
State

Address

Location

Telephone

VoIP

InstantMessaging (IM)

Email

HomePage

Comment

Edit personal data

My Links

Jan Vejvar - Fix

Jan Vejvar - Fix

Fix

Věk: %MUJ_VEK% let
Studium: 1998 - 2007 | Z© a M© Kladno, Zd. Petříka 1756
2007 - 2011 | SP© a VO© Kladno, Jana Palacha 1840
Praxe: 2007 | Jirků A-Z s.r.o. - programování PHP aplikace
2008 - | správce NODE Klfree.Net o.s.
Kontakt: web: www.vejvar.net
e-mail: fix (zavináč) klfree . cz
e-mail: fix (zavináč) stream . cz
icq: 232292945 icq status

Pokud by někdo něco potřeboval, tak mne kontaktujte.

S pozdravem Jan "Fix" Vejvar, správce NODE Mrk - Klfree.Net o.s., člen fanklubu Stargate Command o.s., vastník serveru Vejvar.Net, clanleader clanu Extra Professionals, provozovatel CS serveru CS.Vejvar.Net a student Střední průmyslové ąkoly v Kladně

Topic revision: r2 - 2008-11-21 - 12:52:20 - WikiFix
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback