Návod na zprovoznění sériové komunikace mezi AirCA8 RDAA-81 a sériovým rozhraním RS-232.

20061014102200-airca8.jpg

 • Vyjměte 4 gumové podložky, aby se odkryly hlavičky šroubků, které je třeba povolit (jde to celkem snadno nehtem, nepoužívejte žádné ostré předměty !!)
Airca_podlozky_02.JPG

 • Na povolení je třeba šroubovák Torx T-8
Airca_Torx_02.JPG
 • deska
Airca_deska_03.JPG

 • konektory
Airca_serial_connector.JPG

Airca_serial_connector_male.JPG

 • převodník
Airca_MAX232.JPG

Nahrání firmware do AirCy? Pro přes sériový kabel

 1. Na počítači nastav IP 192.168.1.254/24.
 2. Potřebuješ ftp server, můžeš použít třeba TENTO
 3. Povol v nastavení serveru odesílání dat a do rootu serveru umísti firmware, který chceš nahrát. Pojmenuj ho zImage (bez přípony!). Taky nezapomeň povolit TFTP komunikaci ve firewallu.
 4. Připoj AirCu? sériovým a ethernet kabelem.
 5. Nastavím parametry sériového portu: Speed: 115200 baud, 8 data bits, 1 stop bit, parity: none a flow control: RTS/CTS
 6. Otevři spojení přes sériový port
 7. Připoj napájení AirCy? a v menu zvol 2.

Kurva co to je RTS/CTS ? Jsem rad ze pisete navody, ale piste je pro debily, protoze sem asi debil a nechapu to, ve woknech je moznost Xon/Xoff, Hardware a Nic ale zadny RTS/CTS kurva.

Vnitřní rozdělení paměti

 • velikost paměti flash 4MB
 • rozdělení flash paměti: [bootloader] [firmware] [nvram]

Pro bootloader je rezervováno prvních 256k paměti. Stará se o inicializaci hardwaru a validaci a načtení firmware. Pro nvram je rezervováno posledních 64k paměti a slouží pro ukládání konfigurace. Paměť pro firmware začíná hned za nejvyšší adresou bootloaderu, ale nevyplňuje celý adresový protor až k adresám nvram. Rozvžení paměti kóduje mtd, jednotlivá zařízení vypadají například takto

root@OpenWrt:~# cat /proc/mtd
dev:  size  erasesize name
mtd0: 00400000 00010000 "physmap-flash.0"
mtd1: 00400000 00010000 "ar531x"
mtd2: 00010000 00002000 "bdata"
mtd3: 00040000 00010000 "boot"
mtd4: 000c0000 00010000 "zImage"
mtd5: 002e0000 00010000 "root"
mtd6: 00010000 00010000 "EEPROM"

-- DeaconD - 2009-02-25

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgJPG Airca_MAX232.JPG manage 44.6 K 2009-02-25 - 16:48 DeaconD MAX232 na nepájivém poli
jpgJPG Airca_Torx_02.JPG manage 14.9 K 2009-02-25 - 16:46 DeaconD šroubek
jpgJPG Airca_deska_03.JPG manage 81.8 K 2009-02-25 - 16:46 DeaconD deska
jpgJPG Airca_podlozky_02.JPG manage 19.1 K 2009-02-25 - 16:45 DeaconD gumové podložky
jpgJPG Airca_serial_connector.JPG manage 98.3 K 2009-02-25 - 16:47 DeaconD konektory
jpgJPG Airca_serial_connector_male.JPG manage 58.0 K 2009-02-25 - 16:48 DeaconD konektory
jpgJPG USB2TTL.JPG manage 41.1 K 2009-03-19 - 21:03 DeaconD kabel s prevodnikem USB <-> TTL
jpgJPG audio_01.JPG manage 172.9 K 2009-02-27 - 22:08 DeaconD kabilek na Aircu
Topic revision: r7 - 2010-03-17 - 19:31:24 - PitBull
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback