ApcPdu

Ovládání

PDU je možné ovládat pomocí webu (z ne-IE prohlížečů sice křičí, že je nekompatibilní, ale s ovládáním jsem nezaznamenal žádnej problém), přes telnet, ssh (po aktivaci ssh přístupu) nebo pomocí SNMP.

Reset připojeného zařízení přes web

 • Přihlásit se
 • V záložce "Device manager" odkaz "Control", vybrat Control action (viz. seznam), poté zaškrtnout zásuvky, kterých se má změna týkat (nebo možnost All outlets - všechny zásuvky). Kliknout na tlačítko Next a na následující stránce potvrdit tlačítkem Apply

  No Action Žádná akce
1 On Immediate Okamžité zapnutí
2 Off Immediate Okamžité vypnutí
3 Reboot Immediate Okamžité vyp/zap
4 On Delayed Zpožděné zapnutí
5 Off Delayed Zpožděné vypnutí
6 Reboot Delayed Zpožděné vyp/zap
7 Cancel Pending Commands Zrušit zpožděné (plánované) úlohy

Reset přes telnet/ssh

 • Přihlásit se
 • 1 (Device manager)
 • 2 (Outlet management)
 • 1 (Outlet Control/Configuration)
 • 1-9 (výběr zásuvky)
 • 1 (Control outlet)
 • 1-7 (výběr prováděné akce)

Ovládání pomocí SNMP

 • je nutno zapnout v konfiguraci PDU ovládání přes SNMP
 • Z linuxu poté spustit příkaz "snmpset -v 1 -c private hostname .1.3.6.1.4.1.318.1.1.12.3.3.1.1.4.*X* i *Y*

Kde:

 • Místo hostname dosadíte hostname nebo ip adresu PDUčka
 • Místo X doplníte číslo portu
 • Místo Y doplníte číslo akce (viz tabulka)

Instalace

Výchozí jméno/heslo: user: apc pass: apc

Nastavení

TODO

-- JiriKrizek - 2009-01-10

Topic revision: r1 - 2009-01-10 - 14:12:44 - JiriKrizek
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback