Bit Torrent

-- Kecy převzaty z http://www.p2pxp.info/

Co je P2P?

Síť je tvořena větším množstvím připojených počítačů, které se liší jen typem rychlosti připojení a tím, co sdílí. V závislosti na výběru sítě mohou pracovat bez (decentralizovaná síť) a nebo s (centralizovaná síť) serverem. Ten však neplní úlohu úložiště, alá FTP, ale úlohu jakýchsi zprostředkovatelů. Požadovaná data na nich tedy nenajdete, za to slouží jako skladiště identifikátorů souborů, díky němuž umožňuje vyhledávání souboru, a v některých případech také k obsluze chatu mezi účastníky sítě. Po vyhledání požadovaného souboru vás server přesměruje na počítač, kde se požadovaný soubor nachází, a stahování může začít.

Co je BitTorrent

BitTorrent je další síť p2p, podobně jako třeba slavný Napster nebo DirrectConnect. Je využívaná hlavně ke stahování souborů o které je náporově velký zájem. Třeba nové distribuce Linuxu, nebo Hvězdné války pár dní před premiérou. Jeho výhoda spočívá v tom, že rychlost stahování roste úměrně s počtem stahovačů!

 • Princip je následující :

Uživatel zadá svému programu cestu k .torrent souboru, který nese informace o požadovaném souboru. Klient stáhne .torrent soubor a na základě jeho obsahu kontaktuje "tracker" server. Tento stroj slouží jako koordinátor všech klientů. Tracker klientovi poskytne informaci o dalších klientech, od kterých může stahovat jednotlivé kusy dat. Klient na oplátku periodicky informuje tracker o tom, co již stihnul stáhnout. Tím nejen pomůže trackeru aktualizovat okruh klientů, kteří mají právě ty části dat, které stahující klient ještě postrádá, ale zároveň umožní trackeru zařadit svá stažená data do seznamu klientů, od kterých je možno tyto části stahovat.

Jakmile tedy získáte jakoukoliv část dat, stáváte se platným článkem spolupracujícího společenství, protože začínáte okamžitě poskytovat svá stažená data jiným klientů, kteří je ještě nemají.

BitTorrent funguje nejlépe, když se stahování/sdílení účastní co největší počet klientů. Takové řešení je proto perfektní odpovědí na velké množství bandwidth problémů.

Problémy

V poslední době se BitTorrent v síti Klfree.net velice rozšířil. Znát je to hlavně v tom jaké způsobuje problémy.

Zahlcení trafficem

Někteří členové klfree jsou prasata a nekontrolují svůj traffic (upload+download) s ohledem na ostatní členy. To poté vede k zahlcení linky a ostatní členové připojení ke stejnému bodu mají problém si byť jenom stáhnout poštu.

Tento problém částečně řeší TrafficShaping. DONE

Příliš mnoho spojení

Některé BitTorrent klientské programy jsou naprogramované prasácky a způsobují těžko řešitelné problémy. Špatný klient se pozná snadno, neumí kontrolovat počet spojení která otevírá a nebo *správně nezavírá ukončená spojení*.

To vede k zahlcení routeru velkým počtem spojení která zůstávají velmi dlouho otevřená. Na každém routeru je nastaven maximální počet spojení které může člen otevřít. Limit je 250 odchozích spojení, po jeho překročení se žádná další spojení již neotevřou.
Tedy žádné další webové stránky, žádný email, prostě jako kdyby jste byli odříznutí od internetu až na to že již spuštěné programy připojené k internetu běží (ICQ, již otevřený web, ...)

Bohužel na _limitu 250ti odchozích spojení_ je důležité slovíčko odchozí. Příchozí spojení kontrolována nejsou a tedy je router vpodstatě zahlcen příchozími spojeními. Tak se může stát že jeden jediný člen dosáhne spojení až 5 000. Když je takových členů více snadno zahltí router, který nedokáže udržet více jak 20 000 spojení a na internet se nedostane nikdo.

Tento problém částečně řeší dobrý klient! Například Azureus, lze v něm nastavit počet spojení a odchozí spojení skutečně uzavírá.

Kde se problémy nejčastěji projevují?

 • Na vykrývacích AP
  • AP kde je vysílačem Ovislink 1120 je značně náchylné na zaseknutí, když je přes něj otevřen větší počet spojení a když přes něj proudí velký traffic.

 • Na AP s hodně sosaly
  • Jestli že se sejde na jednom AP více _Sběratelů filmů_ smile většinou dokáží pěkně zavařit.

 • Na LAN s hodně sosaly
  • LAN bývají připojeny právě společným Ovislinkem 1120, který je na velký počet spojení ještě více náchylný než router.
   Ovislink má při takovéto zátěži tendenci zatuhnout. Na internet se pak nedostane nikdo z místní LAN.

 • Na AP bez kompetentního správce
  • Správci některých AP nemají dostatek znalostí/ochoty/času, aby se o svá AP řádně starali.

Užitečné linky

 • Obrázkový návod na Azureus od msh ZDE
 • Můj starý návod na BitTorrent - ZDE
 • P2P? eXPerience - víc informací

-- TomT - 28 Nov 2005

Topic revision: r8 - 2006-04-05 - 00:20:47 - TomT
Navody.BitTorrent moved from Sandbox.BitTorrent on 2006-01-11 - 13:41 by TomT - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback