DlinkDap1160

Nové zařízení od Dlinku, HW shodný s Ovislinkem 5460

Nastavení

192.168.0.50 admin/admin

Firmware

Originální FW není dopracovaný, lze do toho nacpat AP Lite přes TFTP

  • Podrž tlačítko reset s vztaženým napájením,
  • zapoj napájení a drž reset asi 10s,
  • nastav si na počítači IP 192.168.1.5/24 a zapoj se kabelen do portu 1 v Dlinku
  • nacpi tam firmware tftp -i -v 192.168.1.6 PUT firmware.bin
    • Musíš samo mít program tftp.exe (widle XP by ho měli mít)
  • AP se samo rebootuje, potom se na to připojíš na IP 192.168.100.252
    • Možná bude potřeba vymazat arp tabulku arp -d

-- TomT - 09 Jul 2007

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsebin DAP-1160_A1_v100b03.bin manage 957.5 K 2007-07-11 - 08:09 TomT FW 1.00
elsebin DAP-1160_A1_v110.bin manage 1426.1 K 2007-07-11 - 08:10 TomT FW 1.10
pdfpdf DAP-1160_manual.pdf manage 1697.8 K 2007-07-11 - 08:10 TomT Manual
jpgJPG HW.JPG manage 2161.6 K 2007-07-11 - 08:11 TomT hardware
elsebin dap1160_fw.bin manage 1429.5 K 2008-06-06 - 12:30 TomT DAP-1160_FW_1-12b02
Topic revision: r3 - 2008-06-06 - 12:30:19 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback