DlinkDir655

tnnn3_DIR-655_A2_Image_Front_L.jpg

WAN 1x 1000/100/10Mbit / USB
LAN 4x 100/10Mbit
WiFi Atheros AR5008-3NG

  • Více informací ZDE

Info

WiFi umí pouze režim AP. USB port je možné použít pouze pro připojení modemu nebo připojení k PC. Postrádá režim bridge

Má kvalitně zpracovaný firewall a VPN.

Firmware

-- TomT - 04 Jun 2008

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsebin DIR655_FW112WWB04.bin manage 1216.0 K 2008-06-04 - 18:02 TomT FW 1,12 WW beta04
txttxt DIR655_FW112WWB04.txt manage 5.7 K 2008-06-04 - 18:03 TomT FW112WWB04? release notes
Topic revision: r1 - 2008-06-04 - 18:03:16 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback