DlinkDwl900APPlus

Problémy s pdající rychlostí

Klientský WiFi bod Dlink DWL-900AP+ nemá možnost nastavení pevné vysílací rychlosti.

V případě rušení či zhoršených podmínek *u některých FW verzí* velmi často omezuje vysílací rychlost na 1 Mbps (jeden, ne jedenáct) a tudíž brzdí ostatní. Jakmile rychlost spadne, už ji nezvedne!

Nainstalovali jsme "nový" FW 3.09.006 (Fri, 7 Oct 2004). Ten je pouze pro revizi C

Důvod proč jsme neinstalovali FW 3.10.002 (Wed, 19 May 2004) je build date (uvedený v závorce) uvnitř FW který ukazuje že verze 3.09.006 je vlastně novější než verze 3.10.002.

Nicméně, po 7 dnech testu, včetně víkendu, FW 3.09.006 buď udržel vysílací rychlost 11 Mbps, nebo se na ni dokázal vrátit, což se verzi 3.07 ve stejném zařízeni nepodařilo.

Dopňující info:

Dlink 900 AP+ je hodně citlivý na rušení, a stahuje automaticky vysílací rychlost na 1 Mbps. Uvedený FW 3.09.006 vysílací rychlost vrátí na 11 Mbps jakmile rušení ustane a podmínky to dovolí. Dřívější FW 3.07.00x zůstával na 1 Mbps až do restartu.

Instalační poznámky :

Pro upgrade FW v zařízeni Dlink je NEZBYTNĚ nutné byt pripojen NA PŘÍMO a to kříženým UTP kabelem. Pokud je v cestě hub (nebo switch) instalace se nezdaří - vypíše se chyba checksum error nebo nastane timeout. V žádném případě se Dlink nepokoušejte upgradovat přes WiFi rozhraní - tím byste mohli Dlink zcela nevratně vyřadit z provozu.

Zatuhnutí AP

Například při flashování nového firmware. To se docela klidně může stát, AP přestane odpovídat a už nenabootuje.

Naštěstí je řešení které vždy funguje, takže se nemusíte bát FW libovolně přehrávat.

  • Spojte se s AP kříýeným kabelem, ale je možno i přes switch,
  • Vyndejte AP ze zásuvky, zmáčkněte resetovací tlačítko a držte,
  • Zapojte AP do zásuvky a čekejte, pořád drřte reset asi 10 vteřin,
  • Teď má AP adresu 192.168.0.50
  • Přes WEB do AP nahrajte recovery ROM
  • Chvíli počkejte než se obraz najhraje a rebootujte,
  • AP zase funguje. Teď můžete nahrát nový FW

Firmware

Pouze do revizí C
FW 3.07 , r00t's FWmod v0.1.1
FW 3.09.006 (Fri, 7 Oct 2004)
FW 3.10.002 (Wed, 19 May 2004)

Recovery Firmware do revizí C
FW 3.07

Revize B
FW 2.62

Pokud by zmíněné link nefungovaly, tyto FW jsou k dispozici i u Scorpia na vyžádání přes ICQ : 115434276

-- AlexForst - 17 Feb 2006 / 21 Feb 2006
-- TomT - 20 Nov 2006

A odkaz na upravený firmware

FirmwareModDLink900
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsebin 900ap_3.07b2_rom.bin manage 1024.0 K 2006-11-20 - 11:41 TomT Recovery ROM
elsebin di-900p_2.62b1_nml.bin manage 960.0 K 2006-11-20 - 11:28 TomT FW 2.62 (10/2003)
elsebin di-900p_cx_309_0006_nml.bin manage 896.0 K 2006-11-20 - 11:20 TomT FW 3.09.006 (Fri, 7 Oct 2004)
elsebin di-900p_cx_310_0002_nml.bin manage 896.0 K 2006-11-20 - 11:21 TomT FW 3.10.002 (Wed, 19 May 2004)
Topic revision: r7 - 2007-10-22 - 15:05:00 - TomT
Navody.DlinkDwl900APPlus moved from Navody.NastaveniAFirmwareDlink900APPlus on 2006-11-20 - 10:14 by TomT - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback