InstalaceAlcomy

Dokument shrnuje poznatky, ktere jsme v Klfree nasbirali pri instalacich 10GHz spoju Alcoma.

Postup instalace

Konfigurace

Napriklad pri rozpadlem spoji (coz je situace, kdy je ze site dostupna pouze jedna z Alcom) si lze naroutovat TCP port pro management. ASDW saha na TCP port 1024, ten lze si naforwardovat nekam na dostupnou a naroutovanou IP adresu, napr. prikazem
ssh -g -L 1024:10.102.256.256 localhost
v pripade, ze neni naroutovana primo IP adresa Alcomy.

 • Telnet na port 9999
 • seriova konzola AL10F? : 34800 8N1

Material pro kazdou stranu

 • pristup na strechu (klice od daneho AP smile )
 • vnitrni a vnejsi jednotka
 • nejlepe samostatna sitova karta v routeru
 • STP a UTP kabel
 • 2 ks konektor RJ-45, krimpovaci kleste, krone narazec
 • vhodne misto na stozaru
 • sadu klicu
 • vysilacky
 • merak
 • QUESTION?

Priprava

 • instalaci provedou 2 tymy zaroven

Na strese

 • QUESTION?
 • ALERT! Vždy propojit vodičem CYA16zž s nalisovanými oky zemnící body na jednotce a rámu. A z rámu dále propojit na zemnící bod stožáru (pouze hromosvodové svorky, ne části stožáru nebo výložníky).

U routeru

 • nainstalovat sitovku do pocitace
 • QUESTION?

Zamerovani

 • QUESTION?

Dokonceni

 • konfigurace sitovky
 • vyzkouseni propustnosti
 • spoj ma mit 16 mbps full duplex

Na co si dat pozor

 • QUESTION?

SW manipulace AL66 a AL90

No permission to view UpgradeAlcoma

(pokud zde nic nevidíte, nejste přihlášen a nemáte práva)

-- JiriKrizek - 06 Jul 2005

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pdfpdf Návod_ALxxF_SDIDU_ver1-7_09-05-25.pdf manage 1323.6 K 2010-03-27 - 10:52 TomasV Návod AL10F?
elsemsi XPort.msi manage 1854.0 K 2009-05-04 - 13:12 TomasV IP konfigurator xPort
Topic revision: r10 - 2010-03-29 - 20:08:46 - TomasV
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback