DONE DONE DONE DONE DONE DONE DONE DONE DONE

Předpoklady, omezení

Týká se desky RB112 integrované do panelové antény 22 dBi

DONE spoj je v testovacím provozu, návod je upravován !

 • Dodržení tohoto postupu je podmínkou pro instalaci zařízení. Nedodržení může být hodnoceno jako technická nekázeň a řešeno odpojením dotčené části sítě

Návod

 • Pro konfiguraci je nutnýž program winbox
 • winbox.exe: WinBOX?
 • Připojení je možné buď na defaultní IP 192.168.0.1 nebo tlačítkem "..." necháme dostupné RB vyhledat a lze se pripojit i mimo IP

Konfigurace jako transparentního PtP? spoje

 • Brigde - Create new
 • Bridge - ports - přidat eth1 i wlan1 do bridge 1
 • IP - address - nakonfigurovat IP adresu bridge1
 • IP - routing - přidat default routu DONE
 • wireless - wlan1 - mode "station AP" na jedne strane a "station WDS" na druhe
 • v HK používají: bridge a wds slave
 • tohle je nutné ještě vyzkoušet a otestovat !
 • tamtez - WDS - dynamic + wds bridge "bridge1"
 • SSID, kanaly ,etc. DONE

nejak to pobezi, mozna DONE

-- TomasV - 07 Nov 2006

Topic attachments
ISorted ascending Attachment Action Size Date Who Comment
exeexe winbox.exe manage 34.0 K 2006-11-07 - 21:53 TomasV WinBOX?
Topic revision: r1 - 2006-11-07 - 21:54:43 - TomasV
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback