-- IvoPanacek - 29 May 2005

Internet Protokol verze 6

Úvodem

S TWiki začínám právě touto stránkou, tak prosím mějte pochopení ... smile

Jak vypadá IPv6 adresa

Adresy IPv4 důvěrně znáte, vypadají takto: 195.113.144.230 (to je www.cesnet.cz).

Adresa IPv6 může vypadat např. takto: 2001:718:1:101:204:23ff:fe52:221 (to je taky www.cesnet.cz).

Praktické nastavení

Linux

Základní podpora

V přiměřeně aktuálních distribucích (tak dva roky určitě) už IPv6 je připravené. Máte-li modulární jádro (obvykle máte), nastavíte automatické natahování příslušného modulu ipv6 editací souboru /etc/modules.conf nebo /etc/modprobe.conf (záleží na vaší distribuci) a přidáte tam řádku

alias net-pf-10 ipv6

Pak pro zvolená rozhraní zapnete autokonfiguraci a poslouchání RA (router advertisment):

/sbin/sysctl -e -w net.ipv6.conf.<rozhrani>.accept_ra=1
/sbin/sysctl -e -w net.ipv6.conf.<rozhrani>.accept_redirect=1

Konkrétní IPv6 adresu lze k rozhraní přiřadit příkazem

ip -6 addr add <adresa> dev <rozhrani>

Máte-li připraven 6to4 tunel, lze ho zapnout takto:

ip tunnel add $TUNLIF mode sit local $MYNATIPv4 remote any ttl 64
ip link set dev $TUNLIF up
ip -6 addr add $MYIPv6 dev $TUNLIF
ip -6 route add 2000::/3 via ::$XSIPv4 dev $TUNLIF metric 1

kde

 • $TUNLIF je jméno rozhraní pro tunel (např. tun6to4)
 • $MYIPv6 je vaše IPv6 adresa (např. 3ffe:80ee:3328::1/48 - tuhle mi neberte, ale pingat na ni už můžete bez toho /48)
 • $XSIPv4 je IPv4 adresa POPu (Point Of Presence) (např. 195.250.159.83 je pražský uzel XS26 projektu)
 • $MYNATIPv4 je IPv4 adresa vašeho konkrétního rozhraní uvnitř sítě Klfree (např. 10.102.1.2 tu jsem si vymyslel); veřejná IPv4 adresa, kterou zadáváte při žádosti o XS26 tunel musí být na tuhle mapována

BIND = DNS podpora

Zdá se, že funguje bez potíží. Prozatím mám vyzkoušeno už i na na verzi 9.2.1, tam ještě špatně chodí DNAME + binární zápis.

Prakticky lze již teď hned přidat do záznamu pro nějaký stroj řádku ve tvaru:

ip6   IN   AAAA  3ffe:80ee:3328::1

Reverzní záznam je už ošklivější. V named.conf mám tohle:

zone "8.2.3.3.e.e.0.8.e.f.f.3.ip6.arpa" {
  type master;
  file "rev6.panacek.cz";
};
a pak následně v souboru rev6.panacek.cz je (nejen) toto:
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 PTR ip6.panacek.cz.
Novější verze BINDu by už měly podporovat modernější syntax podle RFC 2874, 2672, 2673, 3152. Ta by vypadala asi takto:
\[x3ffe80ee3328/48] DNAME sit
\[x1/48].sit  PTR ip6.panacek.cz.

Dotazování je zcela běžné:

$ dig ip6.panacek.cz aaaa
...
;; ANSWER SECTION:
ip6.panacek.cz.     21600  IN   AAAA  3ffe:80ee:3328::1
...

$ dig -x 3ffe:80ee:3328::1
...
;; ANSWER SECTION:
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.2.3.3.e.e.0.8.e.f.f.3.ip6.arpa. 21600I N PTR ip6.panacek.cz.
...

Windows

Tady budu experimentovat možná časem.

Windows 2000

Zatím se podívejte sem IPv6_w2k? a sem TunelIpv6Win2k? .

Windows XP

Tyhle prý už IPv6 umí "samy" smile

Hardwarové směrovače

Linksys

Na Rootu se 30.5.2005 objevila zprávička o novém firmware pro WRT54G s IPv6. Možná se blýská na lepší časy.

Odkazy

Základní RFC standardy

 • RFC index - tady najdete aktuální seznam všech RFC

všimněte si data vydání: září 1981

Praktické odkazy na Síti

zde si snadno otestujete, zda váš prohlížeč jede přes IPv6: pokud ano, tak obrázek želvy v záhlaví stránky bude animovaný

 • The XS26 Project - zde lze získat tunel do světa opravdového IPv6 - to ale asi uděláme hromadně pro celou síť klfree, až přijde čas

 • Logix.cz - velmi pěkně uspořádané informace, které udržuje Michal Ludvig

Topic revision: r7 - 2005-06-16 - 11:14:36 - IvoPanacek
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback