Instalace spoje LaserBit? Pico II

Obsah dodávky

V každé papírové krabici najdeme :

 • hlavici
 • napájecí jendotku
 • držák na stěnu
 • držák napájecí jednotky
 • šrouby, hmoždinky, vruty a všechen další instalační materiál
 • CD s návody, dokumentaci + výrobní list

 • dále jsou již z výroby do hlavice zapojeny 2 UTP kabely (cca 1,5 metru)
  • 1. ukončený konektorem RJ45 (datový)
  • 2. ukončený dutinkami přímo na drátech (napájecí)

Zapojení Hlavice<->jednotka

 • Z jednotky vyšroubujeme jednu z průchodek PG9 (na jednom kabelu z hlavice již průchodka je)
 • Kabel s konektorem prostrčíme do jednotky a zapojíme do RJ45 zásuvky na plosňáku (je tam jediná)
 • Zašroubujeme průchodku do stěny a utáhneme maticí z původní průchodky

 • Kabel ukončený dutinkami prostrčíme další volnou průchodkou ve stěně (někdy je potřeba v místě průchodu obalit izolačkou, aby šla půychodka utáhnout)
 • Jednotlivé dráty zapojíme do oranžového konektoru na desce zdroje v pořadí (bráno ve směru OD prázdné stěny KE stěně s průchodkami) :
  • 1. hnědý (+30V)
  • 2. zelený + hnědý-bílý (+8V)
  • 3. oranžový-bílý + zelený-bílý (GND)
  • 4. oranžový (-8V)
 • modrý pár slouží pro přenos RS485 a u Pico II ho nezapojujeme (doporučuji zaizolovat)
 • konektor je možné z desky odpojit a dráty přišroubovat pohodlně
 • zapojení je nazačeno i na vnitřní straně víka jednotky

Zapojení jednotka<->rack

 • Do jednotky zavedeme vhodný kabel pro 230V (třeba CYSY 2x0,75)
 • Jednotka je zařízení II. třídy, takže by se v ní PE neměl vůbec objevit.
 • Dále do jednotky zavedeme TP kabel. Pro odolnost venku je jistě lepší FSTP, ale v jednotce je málo místa a špatně se s ním manipuluje.

 • Napájení 230V zapojíme do zeleného konektoru u trafa v pořadí (bráno od středu k okraji jednotky) :
  • 1. L
  • 2. nic (popř. PE)
  • 3. N
 • I tento konektor je možné vysunout a zapojení provést v pohodlí
 • Přívodní kabel by se měl zajistit proti vytržení sponkou, ale je k ní velmi špatný přístp. Když je jednotka na zdi, tak už je její utažení skoro nemožné.

 • TP kabel se zapojuje na 4 pólový Krone pásek takto :
  • 1. oranžová-bílá (Tx+)
  • 2. oranžová (Tx-)
  • 3. zelená-bílá (Rx+)
  • 6. zelená (Rx-)
 • Čísla odpovídají těm na DPS
 • Ostatní páry v této verzi nezapojujeme
 • Druhý konec kabelu ukončit buď standardním RJ45 (řazení B) nebo (pokud jde o tlusté FSTP) je možné ho ukončit v zásuvce s Krone pásky
 • Ethernetová část hlavice by si měla umět vyjednat režim 100FD, ale neuškodí tento režim na switchi / konvertoru nastavit natvrdo

Umístění hlavice

 • V podstatě ta nejjednodušší část
 • Hlavici položíme na připravený držák a zespodu prostrčíme krátké šrouby
 • Šrouby by měly být v jedné řadě - 2 okrajové díry tedy nepoužijeme
 • Ze strany hlavice nasadíme rovnou podložku, pérovku a matici
 • Dále zespodu do hlavice našroubujeme dlouhé šrouby pro směrování nahoru/dolů

Zaměření

 • Jako u ostatních FSO.
 • V hlavici je integrovaný zameřovač, ten použijeme pro první zaměření
 • Přesné zameření pomocí šroubů a indikace 3 Led vpravo
 • Nesmí svítit červená Led (= příliš silný signál, poškození hlavice !!!)
 • Zameříme jednu stranu a pak druhou

-- TomasV - 04 Jun 2006

Topic revision: r1 - 2006-06-04 - 19:56:56 - TomasV
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback