LdapThunderbird

1. Thunderbird/Adresar

2. Soubor/Novy/LDAP adresar

3. Na zalozce obecne nastavime

 • Nazev: ldap.klfree.net
 • Server: ldap.klfree.net
 • DN zakladny: ou=members,dc=klfree,dc=net
 • Cislo portu: 636
 • Pripojeny DN: uid=tvuj-login-do-is,ou=members,dc=klfree,dc=net
 • Ano, hotovo Pouzit zabezpecene spojeni (SSL)
  nastaveni.jpg

4. Na zalozce Rozšířené

 • Nevracet vice nez 9999 vysledku smile
 • Rozsah: Podstrom (objectclass=*)
  advanced.jpg

5. Váš login a heslo je stejné jako do IS.

6. Po spravnem nastaveni lze vyuzit moznosti vyhledavani (napr. podle mailu, prezdivky, prijmeni...), nebo vyuzivat zastupne symboly (*, ?..)

Jak to funguje

1. do vyhledávání zadáš koho chceš najít

2. až budeš dotázán na heslo, zadej to samé, co používáš v IS

3. chvíli počkej, než se začnou objevovat výsledky

Když to nefunguje

1. ???

-- JiriKrizek - 26 Sep 2005
-- TomT - 05 Jun 2006
-- RomanStec - 11 Jun 2006

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg advanced.jpg manage 22.7 K 2006-06-05 - 19:43 TomT Rozsirene nastaveni
pngpng ldap1.png manage 14.2 K 2006-05-10 - 15:53 UnknownUser  
jpgjpg nastaveni.jpg manage 28.1 K 2006-06-05 - 19:49 TomT Obecne nastaveni
Topic revision: r7 - 2006-10-17 - 16:23:54 - SvataDedic
Navody.LdapThunderbird moved from Navody.LDAPThunderbird on 2006-10-17 - 14:23 by SvataDedic - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback