MrvTerescope

Propojení hlavice s rackem

 • Minimální konfigurace je 1x UTP kabel, 1x napájecí kabel (nejčastěji CYSY 3Cx0,75), 1x optický kabel (2x MM 50/125 SC-SC)
 • Pokud bude spoj přímo zálohován nějakým HW bridgem (Alcoma) pak přidat ješte druhý optický kabel - u montáží Klfree.net instalovat oba kabely vždy !
 • Všechny kabely od hlavice až ke vstupu do budovy vložit do trubky SPIROFLEX s příslušnou vývodkou
 • Trubku ukončit těsně před vstupem do budouvy a kabely spojit vulkanizační páskou

 • Každou hlavici napájet samostatně (možnost individuálního resetování)

Nastavení IP adresy

Postup pro zmenu IP adresy je nasledujici:

 • Pouzit novy MegaVision? Configurator
 • Dulezite je spravne nastavit community string, pro cteni i zapis je "public" !!!!

Změna IP adresy:

 • 1) SW8 OFF (default), IP 10.0.0.101
 • 2) Změnit IP adresu pomoci Megavisionu a uložit (lze nastavit IP a branu (router mode), maska je vzdy /32 ALERT!)
 • 3) SW8 ON (prepnout za provozu)
 • 4) Reset (stačí z Megavisionu)
 • 5) Nyni je TS5000 pristupny pres novou IP adresu

Management nesnasi zapojeni do segmentu se silnym provozem (broadcasty), v takovem pripade po par sekundach vypne/odpoji a je nutny restart hlavice

Zapojení zálohovacího modulu

 • Terescope TS5000-155/F má v šachte modulu rozhraní zapojeny 2 dvojice optických konektorů označených MAIN a REDUNDANT
 • Při dostatečném přijímaném signálu (+/- 200 mV) je do do hlavice propojen MAIN a co do nej vleze, to je poslano laserem do vzduchu
 • Při snížení signálu pod tuto úroveň je MAIN odpojen od laseru a přepnut na REDUNDANT
 • Podmínkou přepnutí je zaplý DIP switch #5 vpravo "FUSION".
 • Protože máme asi i vytápění neuškodí přepnout DIP switch #6 vpravo "HEATER". Vytápění pak zapíná automat.

 • Kompletní zapojení spoje zálohovaného HW bridgem Alcoma pak vypadá takto :
  ROUTER(Switch) RJ45 ---->- mediakonvertor --->----- MAIN MRV HLAVICE ->>>
                            |  (při slabém signálu) 
         ----<- mediakonvertor ----<---- REDUNDANT 
         | 
         -->- výhybka Alcoma----->------ ALCOMA (----- 
 • Pokud je hlavní rozhraní node na switchi, je možné použít switch s optickým portem a vynechat první mediakonvertor (což je vcelku logické)

Cteni SNMP

Dobry den,
posilam informace k nekterym parametrum z MIB. Vyrobce provedl zmenu softwaru tak, ze hodnoty RSSI, BIAS a teplota jsou nyni poskytovany pomoci promenne

oaJTerCommAll (....629.1.31.1.3.12.0)

Tato promenna vrací 4 byty:

1.byte = RSSI
2.byte = BIAS
3.byte = teplota
4.byte = ruzne flagy (Air Rx, RSSI resolution,...)

Podrobnosti naleznete v popisu MIB oajtersc.mib.

Hodnoty RSSI, BIAS a teplota se vypocitaji ze ziskanych hodnot takto:

RSSI (miliVolty) = [1.byte * 1300 / 255] (pro Low resolution; Bit#5=0 ze 4.byte)
RSSI (miliVolty) = [1.byte * 100 / 255] (pro High resolution; Bit#5=1 ze 4.byte)
BIAS (volty) = [2.byte * 54 / 255]
teplota (stupne Kelvina) = [3.byte * 500 / 255] (pro SW verzi <= 102, viz oaJTerGenSwVersion ...629.1.31.1.1.7.0)
teplota (stupne Celsia) = [(3.byte * 250 / 256) - 50] (pro SW verzi > 102, viz oaJTerGenSwVersion)

Podrobnosti lze vycist ze skriptu, který je součástí aplikace MegaVision:
<megavision_directory>\ter\tsj\TSJ.DSC

Pokud MegaVision nemate, lze stahnout volne siritelnou verzi na adrese:
ftp://ftp.mrv.com/pub/software/megavision/MVConfigurator.exe

Vim, ze je to ponekud komplikovane, ale vypocet se da vyresit nejakym skriptem.

S pozdravem
Karel Vilim 

-- SvataDedic - 07 Sep 2006

 • [[https://twiki.klfree.net/twiki/pub/Navody/MrvTerescope/MegaVision_TereScope_Mgt_[ML48200,_Rev._02].pdf][MegaVision_TereScope_Mgt_[ML48200,_Rev._02].pdf]]: Manual managementu

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pdfpdf MegaVision_TereScope_Mgt_[ML48200,_Rev._02].pdf manage 1211.8 K 2008-02-23 - 19:20 TomasV Manual managementu
elseMIB OAJTERSC.MIB manage 18.2 K 2008-04-18 - 17:58 TomasV  
elseDSC TSJ.DSC manage 108.7 K 2008-04-18 - 17:58 TomasV  
pdfpdf terescope-drzaky.pdf manage 795.6 K 2006-09-07 - 13:55 SvataDedic Drzaky pro Terescope od MRV
pdfpdf ts5000_user_manual_rev.2.0.pdf manage 1203.1 K 2007-01-31 - 23:08 AlexForst Novější manuál než je na CD - od Toma733
Topic revision: r12 - 2008-05-26 - 18:38:11 - JiriKrizek
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback