Nastavení MZÚ-E daemon

Poznámka

 • Tohle je provizorní verze, stejna jako celé zařízení a konfigurační SW k němu.
 • Obsahuje různé poznámky, které by neměly být pouze v hlavě. Rozhodně to není komerční návod

Varování

 • MZÚ-E daemon je prototypové zařízení, jesště mimo trh. Fungujeme jako betatesteři.

IP komunikace

 • Defaultní IP adresa zařízení je 192.168.1.254 (v manuálu u jednotky)
 • wetsu.exe: Komunikační SW (neveřejná verze !)
 • MzuEConfig.msi: Nová verze SW
 • mzue.jar: Aktualizace nové verze SW Speciální verze pouze pro Klfree

Nový SW

 • Na úvodní obrazovce vybrat tlačítko komunikace a nastavit IP adresu zařízení
 • To je už docela spolehlivé

Starý SW

 • IP adresu nastavujeme v programu po přepnutí do režimu COM1, pak je políčko aktivní
 • Pak přepnout zpátky na IP/UDP
 • Další (a spolehlivější) možnost změny konfigurace IP vrstvy je pomocí sériového kabelu

Komunikace s dohledovým centrem

 • Jako 1. Trap IP nastavíme 212.158.128.41 , HBi 20 az 30, Ack 20 až 30, oba porty 1141
 • Jako 2. Trap IP nastavíme 212.158.133.164 , HBi 250, Ack 250, oba porty 1141 (Alkom PCO)

Nastavení zón

 • U zón typu zpožděná nastavíme "spec." na hodnotu 0 (teoreticky by to mělo být vstupní zpoždění zvláštní pro danou zónu, ale nějak to nefunguje)
 • U zón typu následná nastavime "spec." na číslo odpovídající zpožděné zóně za kterou tato následuje

Stavove kódy útředny

Kód Význam
0 QUESTION?
1 OdemčenoQUESTION?
... QUESTION?
6 Uzamčeno
7 QUESTION?
8 Vyhlášen poplachQUESTION?

Nastavení nové IP adresy

 • U nového SW je nutné zadávat adresu všemi čísly. Tedy i s úvodními nulami 010.102.077.003

Senzory

Velký magnetický kontakt

 • Některé sady obsahují velký magnetický dvežní kontakt s 5 svorkami
 • Kontakt se montuje svorkami směrem OD magnetu
 • Na dvojice svorek jsou vyvedeny 2 nezávislé jazýčkové kontakty a to takto (prostřední nezapojena) :
  • Vnější dvojice :
   • Sepne na 2 cm, rozepne na 3,5 cm
  • Vnitřní dvojice :
   • Sepne na 1 cm, rozepne na 2 cm

Tak na víc si nevzpomenu ..

-- TomasV - 31 May 2006

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsemsi MzuEConfig.msi manage 531.0 K 2006-06-08 - 17:11 TomasV Nová verze konfiguračního SW
elsejar mzue.jar manage 93.8 K 2006-06-18 - 11:50 TomasV Update nového SW - pouze pro potřeby Klfree !
exeexe wetsu.exe manage 70.5 K 2006-05-31 - 14:01 TomasV Konfiguracni nastroj
Topic revision: r11 - 2007-02-09 - 18:26:23 - TomasV
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback