Proč optický převes

* galvanické odělení budov

* teměř nevyčerpatelná kapacita

* snadné navýšení kapacity ze zakladnich 100Mbit

*Co je potřeba zařídit před realizací*

* Zjistit jestli je kam ukotvit převěs (trojnožka s STA není to pravé ořechové)

* Možnost přístupu na střechy obou objektů

* Změřit si vzdálenost mezi domy kde by měl být převěs, měla by být cca 60m

* Seznámit se záměrem správce oblasti(AP v nejbližším okolí), Komisi infrastruktury kvůli koordinaci (nemusí se realizovat pouze převěs ale celá trasa což je vždy výhodnější)

CO zajistit ?

- Souhlas domovní samosprávy obou domů pro umístění kotevního bodu, technologické skříně atd. - Zjistit z jakého materiálu je místo kde se bude kotvit (cihla, panel atd.) - Předat radě Sdružení podepsaný souhlas domovní samosprávy

Vzhůru do realizace smile

-- StanislavKinst - 06 Apr 2006

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgJPG preves.JPG manage 141.3 K 2006-04-12 - 10:10 JaSt strucny popis innstalace
Topic revision: r2 - 2006-04-12 - 10:10:51 - JaSt
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback