TWiki> Navody Web>OptickePrevesy (revision 1)EditAttach
Proč optický převes

* galvanické odělení budov

* teměř nevyčerpatelná kapacita

* snadné navýšení kapacity ze zakladnich 100Mbit

*Co je potřeba zařídit před realizací*

* Zjistit jestli je kam ukotvit převěs (trojnožka s STA není to pravé ořechové)

* Možnost přístupu na střechy obou objektů

* Změřit si vzdálenost mezi domy kde by měl být převěs, měla by být cca 60m

* Seznámit se záměrem správce oblasti(AP v nejbližším okolí), Komisi infrastruktury kvůli koordinaci (nemusí se realizovat pouze převěs ale celá trasa což je vždy výhodnější)

CO zajistit ?

- Souhlas domovní samosprávy obou domů pro umístění kotevního bodu, technologické skříně atd. - Zjistit z jakého materiálu je místo kde se bude kotvit (cihla, panel atd.) - Předat radě Sdružení podepsaný souhlas domovní samosprávy

Vzhůru do realizace smile

-- StanislavKinst - 06 Apr 2006

Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2006-04-06 - 21:04:16 - StanislavKinst
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback