AP Ovislink WL 5460

Operační systém Windows XP SP2 a Ovislink s Firmware verze 3.X.X

Odkazy

Vlastní nastavení

RESET Ovislinku

Pokud již byl Ovislink někde používán ,tak provedeme tzv. tvrdý reset desetisekundovým stisknutím tlačítka RESET.

Nastavení síťové karty pro získání IP adresy z Ovislinku

ProblĂŠm, blokuje prĂĄci - Toto nebude fungovat u novych serii ovislinku s novejsimy firmwery!

Musite si napevno nastavit IP napr 192.168.100.250 maska 255.255.255.0, ostatní nvyplnovat.
Potom se k ovislinku připojíte na IP 192.168.100.252

(nabídka Start -> Ovládací panely)

Na ikoně Připojení k místní síti stiskneme pravé tlačítko myši a vybereme vlastnosti

Nastavíme automatické získání IP a DNS

Nastavení Ovislinku

Po propojení Ovislinku a počítače kabelem zadáme v prohlížeči (Internet Explorer, Opera, Firefox ap.) adresu http://192.168.100.252/ a vyplníme formulář (menu TCP/IP -> basic)

Podle odstavce Nastavení síťové karty pro získání IP adresy z Ovislinku se dostaneme do okna "Protokol sítě internet (TCP/IP) - vlastnosti" ,kde vyplníme 2.IP adresu ,masku,bránu a dva DNS

Zkontrolujeme nastavení IP,brany,DNS a v kartě DNS nastavíme Příponu DNS tohoto připojení

V kartě WINS zakážeme rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP

Otevřeme webový prohlížec a zadáme adresu Ovislinku: http:// Vaše 1.IP adresa

Vyplníme menu Wireless->Basic (položku SSID nemusíme v tomto menu nastavovat ,lze nastavit v menu Wireless->Site Survey)

Položku "Enable Mac Clone (Single Ethernet Client)" nezaškrtávat! Viz ProblemOvis5460aMAC

Vyplníme menu Wireless->Advanced

V menu Wireless->Site Survey se po stisku tlačítka "Refresh" zobrazí seznam dostupných AP.
Vybereme SSID, který nám řekl správce AP a připojíme se k němu tlačítkem "Connect."
Uspěšné přihlášení k AP se zobrazí nápisem "Connect successfully!" Potvrdíme tlačítkem OK.

Po zdárnem připojení k AP se vrátíme do menu Wireless->Advanced a postupně snižujeme vysílací výkon (Highest-nejvyšší,Low-nejnižší)

V menu Other-> Save/Reload Settings si uložíme nastavení

Nakonec si v menu Other->Password nastavíme heslo (aby se nám někdo nepovolaný nehrabal v nastavení)

Heslo si nezapomeňte zapsat! Zapomenete ho.

Při opětovné změně konfigurace Ovislinku zadáme do webového prohlížeče 1.IP adresu a budeme požádáni o uživatelské jméno(admin) a heslo.

Pro pokročilé

Použití Ovislinku 5460ap jako Směrovač (mód WISP)

podmínkou je nahraní firmware minimálně verze e5 (doporučený je e8 - Ke stažení zde )

NATování

Obecný návod nalezneme zde.

Nastavení nejen pro síť Klfree.net

V menu TCP/IP (LAN Interface Setup) nastavíme IP adresu(tvar x.x.x.1), masku, bránu(tvar x.x.x.1) vnitřní sítě . (Obvyklý tvar IP adresy je 192.168.x.1)
Dále položku "DHCP" přepneme na Server a v "DHCP Client Range" nastavíme rozsah IP adres poskytovaných klientským stanicím.(Rozsah musí být někde v x.x.x.2 - x.x.x.255)
Po potvrzení nastavení dojde k restartu Ovislinku.
Na PC si nastavime DHCP klient a připojíme se na Ovislink pomocí adresy x.x.x.1
V menu Mode -> WISP (Setup) -> Wan Port změníme položnku "WAN Access Type" na "Static IP" a vložíme od Správce přidělenou IP adresu, masku, bránu, DNS.

SNAT : Vilik1-uv návod

příkaz na SNATování (např aby obešel špatnou bránu)
iptables -t nat -I POSTROUTING -p tcp -m tcp -d ADRESA --dport PORT -j SNAT --to-source ADRESA

Autor :-- FrantisekStembera - 02 Jan 2006
Upravil : -- AlexForst - 22 Feb 2006

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg Ovladaci-panely.jpg manage 40.4 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg heslo.jpg manage 14.1 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg other-password.jpg manage 40.7 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg other-save.jpg manage 47.3 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg ovislink-zadek.jpg manage 8.8 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg pripojeni-k-mistni-siti.jpg manage 39.7 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg sitova-pripojeni.jpg manage 35.8 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg sitovka-dhcp.jpg manage 38.6 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg sitovka-dns.jpg manage 44.0 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg sitovka-ip.jpg manage 34.0 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg sitovka-tcp.jpg manage 41.4 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg sitovka-wins.jpg manage 43.6 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg start.jpg manage 43.2 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg tcp-basic.jpg manage 59.1 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg wireless-advanced.jpg manage 69.2 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg wireless-advanced2.jpg manage 73.2 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg wireless-basic.jpg manage 55.1 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
jpgjpg wireless-survey.jpg manage 78.6 K 2006-05-10 - 15:53 FrantisekStembera  
Topic revision: r46 - 2010-05-22 - 16:04:27 - TomT
Navody.OvisLink5460 moved from Sandbox.OvisLink5460 on 2006-01-05 - 19:17 by FrantisekStembera - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback