OvisLink5460Router

Pokud chcete využít Ovislink 5460 jako domácí vysílač WiFi? a připojovat se na něj noutbukem nebo mobilním telefonem, je potřeba zapnout režim GATEWAY. Tento návod vám ukáže jak v několika krocích domácí síť nastavit.

Jak to funguje ve stručnosti

Krabička Ovislink dělá překlad adres nebo li NAT. Z jejího pohledu je jeden konec VEN (to se jmenuje WAN a je to konkrétně port číslo 2) a druhý konec je UVNITŘ (a to se jmenuje LAN a je to jak bezdrátová část tak port číslo 1).

Překládá všechno co je UVNITŘ, a tam může být i víc počítačů, na jedinou adresu která jde VEN.

Takže od klfree budete potřebovat jen jednu IP adresu kterou dáte ovislinku a ten už se postará o překlad.

Update Firmware

Vstupte do webového rozhraní vašeho Ovislinku. Pokud jste ho koupili nový, zapojte kabel jedním koncem do vašeho počítače a druhým koncem do portu LAN1

  • V počítači si nastavte IP adresu 192.168.100.254 255.255.255.0 - viz tento návod
  • Otevřete si ve webovém prohlížeči adresu http://192.168.100.252/
  • Vstupte do menu Other MOVED TO... Upgrade Firmware

airlive1.png

  • Nahrajte firmware V2 minimálně e18 nebo vyšší - ke stažení Zde
  • Počkejte až se provede reboot

Nastavení

 • Kabel vedouci do site Klfree bude zapojen do portu LAN2 - vaše počítače se budou moci připojovat do LAN1 nebo na Wifi

Je třeba přepnout Ovislink do režimu GATEWAY

 • Vstupte na kartu Mode a zaškrtněte GATEWAY MOVED TO... Teď se zařízení restartuje

airlive2.png

 • Poté klikněte na tlačítko Setup

 • Je potřeba nastavit zabezpečení bezdrátové sítě, aby se vám na ní nepřipojovali sousedi a nesnižovali tak vaši rychlost.
 • Zabezpečení nastavíte tlačítkem Security

airlivesetup.png

 • Poté co zadáte heslo, kartu zavřete

airlive3.png

 • Teď je potřeba nastavit parametry síťě, které jste dostali od vašeho správce.
 • IP adresu do sítě klfree vyplníte do položky WAN Port
  • Na obrázku je ukázková konfigurace, v poli IP Adress, Subnet Mask a Default Gateway budete mít místo xxx, yyy a zzz nějaká jiná čísla.

wanport.png

 • Teď je na čase vyplnit si vlastni nazev bezdratove site a zvolit kanál na kterém bude vysílat.
  • Je to položka ESSID v hlavním menu, defaultne je airlive

essid.png

 • Až vše provedete, přejděte do záložky menu Reboot a stiskněte tlačítko reboot.

MOVED TO... Teď se můžete připojovat počítačem na bezdrátovou část nebo na LAN1 a počítače budou dostávat adresy automaticky z DHCP serveru.

 • Parametry DHCP serveru je možno změnit v kartě TCP/IP Settings ale není je třeba nijak upravovat, server je nastaven automaticky,
  • Ve všech počítačích si pak nastavíte jenom "Získat adresu ze serveru DHCP automaticky" a vše bude samo fungovat.

tcpip.png


Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsebin WL-5460APv2_e18_eu_b4_httpupgrade.bin manage 1896.0 K 2010-01-11 - 21:20 TomT FW e18 beta4 EU
pngpng airlive1.png manage 70.4 K 2010-01-11 - 21:16 TomT Upgrade firmware
pngpng airlive2.png manage 79.8 K 2010-01-11 - 21:16 TomT Gateway
pngpng airlive3.png manage 9.1 K 2010-01-11 - 21:18 TomT Zabezpeceni
pngpng airlivesetup.png manage 23.1 K 2010-01-11 - 21:19 TomT Setup
pngpng essid.png manage 8.3 K 2010-01-24 - 16:34 TomT Zmena essidu a kanlu
pngpng tcpip.png manage 11.3 K 2010-01-24 - 16:25 TomT LAN Port
pngpng wanport.png manage 13.8 K 2010-01-24 - 16:25 TomT WAN Port
Topic revision: r5 - 2010-01-24 - 16:35:04 - TomT
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback