OvisLink5460WISP

Pokud chcete využít Ovislink 5460 jako domácí router a schovat za nej vaši vnitřní síť, zapněte režim WISP. Bezdrátovou čístí budete připojení na vysílač kLfREE.

Jak to funguje ve stručnosti

Krabička Ovislink dělá překlad adres nebo li NAT. Z jejího pohledu je jeden konec VEN (to se jmenuje WAN a je to bezdrátová část připojená na anténu) a druhý konec je UVNITŘ (a to se jmenuje LAN a jsou to oba kabelové porty).

Překládá všechno co je UVNITŘ, a tam může být i víc počítačů, na jedinou adresu která jde VEN.

Takže od klfree budete potřebovat jen jednu IP adresu kterou dáte ovislinku a ten už se postará o překlad.

Příprava

Budete potřebovat nejnovější verzi firmware, kterou můžete nahrát podle tohoto návodu - OvisLink5460v2

Musíte znát ESSID vysílače kte kterému se chcete připojit.

Dále musíte mít od správce přidělenu jednu IP adresu.

Konfigurace

Otevřete si webové rozhraní ovislinka na adrese http://192.168.100.252/

Zvolte režim WISP - Ovislink se restartuje
Potom znovu na klikněte na tlačítko Setup a nastavte bezdrátovou část.

wisp.png

Zvolte režim podle doporučení správce.

  • B
  • B/G
  • G

Tlačítkem Site Surwey provede sken okolních WiFi sítí, měl by se objěvit vysílač na který se chcete připojit. Ten vyberte a zvolte Connect

essid.png

Rozklikněte tlačítko Advanced a nastavte Data Rate podle doporučení správce.

  • 11M
  • auto

Ostatní můžete nastavit podle obrázku. Výkon (Tx Power Level) nastavte po domluvě se správcem.

advanced.png

V nastavení WAN portu vyplnťe vaši přidělenou IP adresu.

wan.png

Potom dejte naposledy Apply Changes a můžete ovislink restartovat.

reboot.png

Po restartu bude mít stále stejnou IP adresu http://192.168.100.252/

Nastavení PC

Počítač teď můlžete přepnout aby získával IP adresu automatocky ze serveru DHCP a vše by mělo fungovat.

Připadně můžete DHCP server konfigurovat v položce TCP/IP - ale od výrobce je již od počátku vše nastaveno.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pngpng advanced.png manage 18.6 K 2010-05-22 - 16:29 TomT advanced
pngpng essid.png manage 13.8 K 2010-05-22 - 16:28 TomT essid
pngpng reboot.png manage 63.3 K 2010-05-22 - 16:29 TomT reboot
pngpng wan.png manage 11.6 K 2010-05-22 - 16:29 TomT wan
pngpng wisp.png manage 75.8 K 2010-05-22 - 16:28 TomT wisp
Topic revision: r1 - 2010-05-22 - 16:40:37 - TomT
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback