OvislinkMACAdresa

DONE - UNDER CONSTRUCTION

Pouze pro použití na bodech na kterých funguje DHCP

Zjištění MAC Adresy

Ovislink 1120 a 5460 jsou nejběžnější klientská zařízení používaná v síti klfree. Zjišťení jejich MAC adresy se mírně liší pro každý z nich. Rozdíly jsou také u různých firmwérů.

Nejprve se do svého zařízení musíte přihlásit. Zadejte do prohlížeče jeho IP adresu takto http://10.102.X.Y - jeho IP byste měli znát. Jméno a heslo taky.

nastaveni.png

Ovislink wl-1120AP

Status MOVED TO... System MOVED TO... br0 MAC Address 00:4f:62:06:9b:ef

Ovislink wl-1120AP - AP Pro

Status MOVED TO... AP Status MOVED TO... WLAN Configutration MOVED TO... * MAC Address* 00:4f:62:06:9b:ef

Ovislink wl-5460AP

Status MOVED TO... System MOVED TO... br0 MAC Address 00:4f:62:06:9b:ef

Ovislink wl-5460AP - AP Lite

Status MOVED TO... AP Status MOVED TO... WLAN Configutration MOVED TO... * MAC Address* 00:4f:62:06:9b:ef

Zavedení do IS

Nastavení DHCP Klienta

Ovislink wl-1120AP

TCP/IP MOVED TO... BASIC MOVED TO... DHCP Client MOVED TO... Enabled MOVED TO...
MOVED TO... Apply Change

Ovislink wl-1120AP - AP Pro

Smůla, neumožňuje DHCP klienta frown
Nebo nevím jak to nastavit v módu bridge.

Ovislink wl-5460AP

TCP/IP MOVED TO... BASIC MOVED TO... DHCP MOVED TO... Client MOVED TO...
MOVED TO... Apply Changes

Ovislink wl-5460AP - AP Lite

Smůla, neumožňuje DHCP klienta frown
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pngpng nastaveni.png manage 75.0 K 2010-02-23 - 09:26 TomT 5460 v2
Topic revision: r5 - 2010-02-23 - 09:26:47 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback