PeerBullet5

Tento návod je obecně možné použít na jakýkoliv výrobek Ubiquiti, protože FW v těchto zařízení je stejný.

Co budeme potřebovat

 • 2x Ubiquiti Bullet5
 • 2x pasivní PoE do 24V
  • Je možné použít napětí 12-24V, NIKDY nepoužívejte vyšší napětí.
 • UTP na propojení, pokud propojujeme přímo do počítače, tak křížené
  • Křížené může být i UTP po kterém se jednotka napájí, ale pozor, dvě křížená za sebou = přímé smile
  • Ve většině případů lze použít i přímý kabel, ale znáte to, jistota je jistota.
 • Počítač se síťovkou a se staženým firmwarem verze 3.4 (05/21/2009) nebo novějším
  • V žádném případě nelze použít jednotka s firmwarem nižší verze než 3.2

Když Bullet nastavujeme není potřeba připojovat ho k anténě. Jednotky by se měli slinkovat na stole i bez antén.

Jak postupovat

 1. Nejprve si nastavíme na PC adresu 192.168.1.1/24
 2. Vymažeme cache prohlížeče a vymažeme ARP tabulku arp -d
  • Pro případ že jsme už nějaký bullet nastavovali
 3. Potom připojíme k PC Bullet #1, zapneme ho a počkáme až nabootuje
 4. Přihlásíme se na Bullet #1 s IP http://192.168.1.20/
  • Jméno/helso ubnt/ubnt
 5. Vstoupíme do záložky System
 6. Nahrajeme do jednotky správný firmware
  • Například TENTO
  • Bude se zobrazovat jako XS5.ar2313.v3.3.2.4257.090214.1458
 7. Počkáme až jednotka rebootuje. Pokud během nahrávání vypojíte jednotku z elektriky, kousne se navěky
 8. Začneme v záložce Link Setup
  1. pic1.jpg
  2. Do položky WDS Peers zadejte MAC adresu Bulletu #2 ve formátu MA:CA:DR:ES:AM:AC
  3. Adresu najdete pod čárovým kódem u konektoru
  4. ESSID by měl mít standardní notaci
  5. Nezapomeňte zregulovat výkon. Výkon + Zisk <= 27 a nastavit správný kanál. Na obou jednotkách stejný!
  6. Nakonec klikněte na change (zatím NEdávejte Apply)
 9. Další záložka Network
  1. pic2.jpg
  2. Nastavte IP
  3. Nakonec klikněte na change (zatím NEdávejte Apply)
 10. Další záložka Advanced
  1. pic3.jpg
  2. Nastavte Distance - stačí přibližně, lépe víc než míň
  3. Zaškrtněte Multicast Data MOVED TO... DŮLEŽITÉ
  4. Nakonec klikněte na change (zatím NEdávejte Apply)
 11. Další záložka Services
  1. pic4.jpg
  2. Můžete nastavit Watchdog na nějakou IP adresu, například routeru.
  3. klikněte na change - musí se nastavovat po jednom...
  4. Nastavte SNMP Agent a vyplňte na jekém bodě je jednotka umístěná MOVED TO... *TOHLE JE DŮLEŽITÉ* - POZNÁTE NA KTERÉM KONCI PEERU SE NACHÁZÍ
  5. znovu kliknout na change
  6. Povolte TELNET a odklikněte change
  7. Povolte System Log a odklikněte change
 12. Další záložka System
  1. Nastavte nové heslo - standardní
  2. Zase nezapomínejte že se musí kliknout pokaždé na change
  3. Jinak zde víceméně není nic důležitého
 13. Teď konečně klikneme na Apply a počkáme až se jednotka rebootne - pak bude mít nové IP adresy
 14. Odpojte Bullet #1
 15. Vymažeme ARP tabulku arp -d DONE
 16. Připojte Bullet #2
 17. Postupujte znovu od bodu 3
  • Nezapomeňte nastavit stejný kanál na obou jednotkách
 18. Až budete mít nastavenou i druhou jednotku, zapněte obě vedle sebe a zkuste jestli se slinkují.
  • Rozsvítí se signálová LED
  • Zkuste si PROJISTOTU pingnout obě strany

Jak zaměřit anténu

 • Otevřete si WEB stránku bulleta, tam v záložce Main je menu Tools ve tkerém otevřete Align antenna
 • Bude to chtít otevřít vyskakovací okno, tak vám ho prohlížeč možná zablokuje.
 • pic5align.jpg

Toto okno se refreshuje každou sekundu a zobrazuje sílu signálu posledního přijatého paketu. Velice DOPORUČUJI zapnout si někde ping na druhou stranu spoje, například na počítači na kterém měříte. Zkrátí se odezva grafíku.

Nastavení hodnoty "RSSI Range" vám umožní změnit rozsah grafíku. Pokud rozsah zmenšíte, bude změna barev grafíku víc citlivá na kolísání signálu. V podstatě posunujete maximální hodnotu na škále indikátoru.

-- TomT - 2009-03-31

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsebin XS5.ar2313.v3.3.2.4257.090214.1458.bin manage 2944.3 K 2009-03-30 - 11:52 TomT XS5.ar2313.v3.3.2.4257.090214.1458
elsebin XS5.ar2313.v3.4.4390.090521.1803.bin manage 2992.3 K 2009-05-28 - 12:59 TomT FW 3.3.4
txttxt changelog.txt manage 16.1 K 2009-05-28 - 13:00 TomT Changelog 3.4.4
jpgjpg pic1.jpg manage 141.6 K 2009-03-30 - 11:53 TomT Link Setup
jpgjpg pic2.jpg manage 123.2 K 2009-03-30 - 11:53 TomT Network
jpgjpg pic3.jpg manage 106.6 K 2009-03-30 - 11:54 TomT Advanced
jpgjpg pic4.jpg manage 97.6 K 2009-03-30 - 11:55 TomT Services
jpgjpg pic5align.jpg manage 25.9 K 2009-03-30 - 12:12 TomT Align antenna
Topic revision: r6 - 2009-05-28 - 13:04:40 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback