Tvorba HW bridge s AirCA8 a anténami PAR29/24

Fotodokumentace odpovídá složitější vaiantě s anténami PAR29 Pro, s nepatrnými úpravami platí i pro antény PAR24 Extrem

 • Vzhledem k technologickému vývoji zde popsanou variantu nepoužívejte. V případě použití lze místo desky AirCA? osadit desku WispStation5? / alternativně osadit anténu přímo Bulletem5(M). Pro speciální účely lze vyžádat použití airMax5 Rocket+RocketDish (s firmware 5.1 ověřeno až 60 Mbit ve městě).

Materiál

 • 1/2 sady PAR29 Pro 2 pack od jirouse / i4
 • AitrCA8Pro?
 • PoE injektor 48V (nejlépe kompaktní)
 • PoE extractor 5V s kablíkem a malým konektorem
 • (alternativně jiné aktivní PoE s výstupem 5V / 2A)
 • ALERT! NIKDY nepoužívat žádnou formu pasivního PoE
 • Pigtail N-AirCa konektor (fixme správné jméno)
 • GentleBox? of Jirouse / i4

Nářadí

 • Klíče očkoploché 8, 10, 13
 • Ixo / šroubováky PH 1, 2, 3
 • Lepicí pistole
 • Imbusy - sada nebo jen číslo 4

--++ Postup s obrázky

 • Pohled na pracoviště
  p1000927.jpg

 • Z příslušenství GentleBoxu? použijeme tyto 4 šrouby a tubu se silikonem:
  p1000929.jpg

 • Zbytek nepoužijeme, uklidíme do příslušné krabice ve skladu:
  p1000930.jpg

 • Poloha antény je daná - 2 bližší díry vlevo, vzdálenější vpravo:
  p1000931.jpg

 • Horní kroužek ozařovače potřeme důkladně silikonem:
  p1000933.jpg

 • Potřeme silikonem i zadní stranu příruby na anténě:
  p1000936.jpg

 • Nasadíme držák, zevnitř paraboly prostrčíme ozařovač a pomocí imbusů lehce spojíme:
  p1000937.jpg

 • Poloha ozařovače pro horizontální polarizaci:
  p1000938.jpg

 • Osadíme 2 šrouby držící plech, dotáhneme a dotáhneme i imbusy u ozařovače:
  p1000941.jpg

 • Osadíme závitové tyče a třmeny (ty s navařenými matkami směrem k plechu). Doplníme šroub pro vertikální směrování:
  p1000939.jpg

 • Osadíme zavětrovací držák, poloha konektoru pro horizontální polarizaci (vertikální vzhůru, ne dolů !):
  p1000942.jpg

 • Plochu plechu nad přírubou potřeme silikonem:
  p1000945.jpg

 • Položíme gentlebox a utáhneme - silikon by měl vylézt kolem otvoru:
  p1000947.jpg

 • Lepicí pistolí naneseme několik pásků lepidla:
  p1000948.jpg

 • Položíme desku z AirCA8Pro? :
  p1000949.jpg

 • Připojíme PoE extraktor a přilepíme. Připojíme pigtail na konektor vlevo od radiového modulu:
  p1000950.jpg

 • Celkový pohled:
  p1000952.jpg

 • Osadíme víčko dle požadovaného směru otevírání:
  p1000953.jpg

 • Celkový finální pohled:
  p1000954.jpg
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg p1000927.jpg manage 62.3 K 2008-10-02 - 16:25 TomasV  
jpgjpg p1000929.jpg manage 39.3 K 2008-10-02 - 16:25 TomasV  
jpgjpg p1000930.jpg manage 115.2 K 2008-10-02 - 16:26 TomasV  
jpgjpg p1000931.jpg manage 45.1 K 2008-10-02 - 16:26 TomasV  
jpgjpg p1000933.jpg manage 50.6 K 2008-10-02 - 16:27 TomasV  
jpgjpg p1000936.jpg manage 40.1 K 2008-10-02 - 16:31 TomasV  
jpgjpg p1000937.jpg manage 40.4 K 2008-10-02 - 16:31 TomasV  
jpgjpg p1000938.jpg manage 38.0 K 2008-10-02 - 16:31 TomasV  
jpgjpg p1000939.jpg manage 66.2 K 2008-10-02 - 16:31 TomasV  
jpgjpg p1000941.jpg manage 55.9 K 2008-10-02 - 16:32 TomasV  
jpgjpg p1000942.jpg manage 42.9 K 2008-10-02 - 16:32 TomasV  
jpgjpg p1000945.jpg manage 67.3 K 2008-10-02 - 16:32 TomasV  
jpgjpg p1000947.jpg manage 57.4 K 2008-10-02 - 16:33 TomasV  
jpgjpg p1000948.jpg manage 67.9 K 2008-10-02 - 16:33 TomasV  
jpgjpg p1000949.jpg manage 70.1 K 2008-10-02 - 16:33 TomasV  
jpgjpg p1000950.jpg manage 80.2 K 2008-10-02 - 16:33 TomasV  
jpgjpg p1000952.jpg manage 57.5 K 2008-10-02 - 16:34 TomasV  
jpgjpg p1000953.jpg manage 56.7 K 2008-10-02 - 16:34 TomasV  
jpgjpg p1000954.jpg manage 68.3 K 2008-10-02 - 16:34 TomasV  
Topic revision: r2 - 2010-02-07 - 18:10:48 - TomasV
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback