PeerUBNT

NanoBridge5.jpg

Použijte nejnovější firmware

Použijte nejnovější firmware ze stránek výrobce http://ubnt.com/support/downloads

Můžete si stáhnout verzi 5.2.1 z twiki ODSUD (Vydáno 13.9.2010)

Obrázkový návod

Wireless

 • Zapnout WDS Auto
 • ESSID nastavit ve správném formátu kLfREE5n-nazev_node-nazev_node
 • Přepnout se do České republiky a zaškrtnout omezení výkonu
  • Kanal 100-140 (5500-5700MHz)
 • Šířku kanálu zvolte 20MHz

wireless.png

Network

 • Vypnout IP Aliasing

network.png

Advanced

 • Zapnout Airmax
 • Nastavit přibližně vzdálenost a zaškrtnout automatické doladění vzdálenosti
 • Zapnout agregaci

 • Povolit MULTICAST - jinak vám přes to nepojedou zebry
 • Zaškrtnout klient isolation, jinak budou s multicastem problémy

 • Nepoužívat DFS

advanced.png

Services

 • Povolit si PING WATCHDOG na IP adresu jednotky na druhé straně peeru
 • Povolit TELNET i SSH

services.png

System

 • Změňte jméno na admin a heslo na standardní

 • Pokud budete používat dlouhý nestíněný kabel (ALE TO BY JSTE NEMĚLI) tak vypněte vzdálený reset. Jednotka se totiž vyresetuje pokud bude mít na datových vodičích víc jak 15V a ty se tam můžou při takové instalaci snadno naindukovat. MOVED TO... Lepší je ale udělat to pořádně, pak nebudete mít problém!

system.png

Poznamka

Aby jste si ušetřili práci, po tom co nastavíte první jednotku, stáhněte si její nastavení do počítače. Potom jednoduše tohle nastavení nahrajte do druhé jednotky a pak už jen změňte IP adresu, Ping Watchdog a popis jednotky.

Pozor, nenechávejte při tom zapnutou tu druhou jednotku, protože se slinkují a budete mít konflikt IP adres.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsebin XM-v5.2.1.build6359.bin manage 6274.0 K 2010-10-10 - 19:47 TomT Version 5.2.1 - Service Release (September 13, 2010)
pngpng advanced.png manage 36.5 K 2010-10-10 - 19:33 TomT  
pngpng network.png manage 45.9 K 2011-05-08 - 21:39 TomT  
pngpng services.png manage 36.6 K 2010-10-10 - 19:33 TomT  
pngpng system.png manage 32.9 K 2010-10-10 - 19:33 TomT  
pngpng wireless.png manage 31.0 K 2010-10-10 - 19:32 TomT  
Topic revision: r3 - 2011-05-08 - 21:39:42 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback