Materiál

 • 2x anténa PAR24 Extrem nebo PAR29 Extrem od Jirouse
 • 2x Gentlebox JR200 (s dírami)
 • 2x WiSp? station (UBNT)
 • 2x pigtailuk UFL-N(m)
 • 2x PoE UBNT (15V/0.8A)

Postup

 • Sestavit anténu s gentleboxem podle návodu PeerNaAirCA8Par - použít vlastní inteligenci a přizpůsobit pro PAR24
 • Uchytit WiSp? station do gentleboxu pomocí 2 delších šroubků a distančních podložek
 • Osadit větší průchodku, kterou projde RJ45
 • Upgradovat firmware ve wisp stationách WispStation5-v3.5.build4469.bin
 • Jednotky prepnout do režimu AP WDS
 • Křížově nastavit MAC adresy WLAN do políček WDS
 • Nastavit ESSID podle vzoru "kLfREE5-node1-node2"
 • Nastavit IPčka dle normy (3. a 4. IP v peerovém subnetu)
 • Zapnout telnet
 • Vybrat Českou republiku a orientačně kanál
 • Zapnout Multicast data - allow ALL
 • nastavit rychlost 36M a povolit AUTO

Instalace

 • Připojit zásadně kabelem FTP outdoor double jacket (ne jako na obrázku)
 • Na vnitřní straně pokud možno ukončit v patchpanelu pro FTP kabely
 • po osazení provést scan pomocí Site survey
 • vybrat vhodný kaál podle scanu z obou stran
 • ideálně uložit do dokumentace scan ze dne spuštění spoje

-- TomasV - 2009-11-05

 • IMAG0137.jpg:
  IMAG0137.jpg
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg IMAG0137.jpg manage 49.3 K 2009-11-05 - 22:22 TomasV  
elsebin WispStation5-v3.5.build4469.bin manage 2976.6 K 2009-11-05 - 22:21 TomasV  
Topic revision: r2 - 2009-11-06 - 20:56:07 - TomasV
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback