Nastavení „ICMP - ping" ve Windows Vista Home Basic

Vydáno dne 10. 06. 2008

Nastavení Windows Vista Home Basic

Čerstvě nainstalovaný a aktualizovaný systém Windows Vista Basic (dále jen Vista) má výchozí nastavení brány firewall nakonfigurováno tak, aby počítač neodpovídal na ICMP požadavek (tak zvaný „ping“). Zde je popsáno, jak povolit ping neboli ICMP v integrovaném firewallu Vista. Vista jsou v defaultním nastavení a mohou se tedy lišit postupy v klasickém nebo jiném nastavení Vista. Jedná se skutečně o klikací tanec. V průběhu klikání se objeví požadavek "Povolit", ten statečně potvrďte a pokračujte v strhujícím tanci. Určitě je možné nastavit v registru ping jednodušší cestou. Pro ty, kteří neumí pracovat s registry, je toto snažší.

Jak povolit ping

V systému Vista postupujte takto:
 1. Z nabídky „Start" vyberte „Ovládací panely"
  Ovladaci panely

 2. Zvolte „Systém a údržba"
  System a udrzba

 3. Navolte „Nástroje pro správu"
  Nastaveni firewallu

 4. Vyberte „Windows Firewall s pokročilým zabezpečením"
  4-Brana firewallsystemuWindowssvyspelymzabezpecenim

 5. Po kliknutí pravým tlačítkem na „Příchozí Pravidla" se rozvine roletka. Zde zvolte „Nové pravidlo ..."
  5-Nove pravidlo

 6. Zapněte volbu „Vlastní pravidlo" a pokračujte tlačítkem „Další"
  vlastnipravidlo

 7. Klikněte na „Všechny programy" a klepněte na tlačítko „Další"
  vsechny programy

 8. Nastavte „Typ protokolu:" v našem případě „ICMPv4" a klepněte na tlačítko „Vlastní ..."
  Typ protokolu

 9. Vyberte konkrétní ICMP typ, umožňující vybrat „Požadavek na odezvu" a klepněte na tlačítko OK
  Typ protokolu

 10. Klikněte na tlačítko „Další"
  Potvrzeni protokolu ICMP

 11. Ověřte, je-li zvolena dvakrát „Jakákoli adresa IP" a klepněte na tlačítko „Další" - (V tomto bodě je možné vybrat konkrétní IP pro ICMP. Nám stačí první volba)
  Typ protokolu

 12. Ověřte, je-li vybrán přepínač „Povolit připojení" a klepněte na tlačítko „Další"
  Typ protokolu

 13. Ověřte, zda jsou povolena všechny tři pravidla a klepněte na tlačítko „Další"
  Typ protokolu

 14. Uveďte „Název:", možná i „Popis" a klikněte na „Dokončit"
  Typ protokolu

 15. Ověřte, zda je toto nové pravidlo zapnuto a zavřete všechna okna
  Typ protokolu

- Jiri Skrepsky - 10 Jun 2008

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pngpng 1-Start1.png manage 142.6 K 2008-06-15 - 22:14 JiSkepsk  
pngPNG 10-PotvrzeniprotokoluICMP.PNG manage 179.1 K 2008-06-10 - 02:43 JiSkepsk  
pngPNG 11a-ProtyconevediIP.PNG manage 215.2 K 2008-06-10 - 02:43 JiSkepsk  
pngPNG 12-Povolenipripojeni.PNG manage 263.1 K 2008-06-10 - 02:44 JiSkepsk  
pngPNG 13-Kdyplatitotopravidlo.PNG manage 167.3 K 2008-06-10 - 02:44 JiSkepsk  
pngPNG 14-Dokonceni.PNG manage 120.7 K 2008-06-10 - 02:44 JiSkepsk  
pngPNG 15-Kontrola.PNG manage 277.3 K 2008-06-10 - 02:44 JiSkepsk  
pngPNG 2-Systemaudrzba.PNG manage 354.6 K 2008-06-10 - 02:41 JiSkepsk  
pngPNG 3-Nastrojeprosprtavu.PNG manage 516.2 K 2008-06-10 - 02:42 JiSkepsk  
pngPNG 4-BranafirewallsystemuWindowssvyspelymzabezpecenim.PNG manage 403.9 K 2008-06-10 - 02:41 JiSkepsk  
pngPNG 5-Novepravidlo.PNG manage 354.5 K 2008-06-10 - 02:42 JiSkepsk  
pngPNG 6-vlastnipravidlo.PNG manage 181.8 K 2008-06-10 - 02:42 JiSkepsk  
pngPNG 7-vsechnyprogramy.PNG manage 196.4 K 2008-06-10 - 02:42 JiSkepsk  
pngPNG 8-Typprotokolu.PNG manage 183.1 K 2008-06-10 - 02:43 JiSkepsk  
pngPNG 9-VlastninastaveniICMP.PNG manage 140.5 K 2008-06-10 - 02:43 JiSkepsk  
Topic revision: r6 - 2008-10-23 - 19:47:55 - JiriSkrepsky
Navody.PingVista moved from Navody.PING on 2008-06-10 - 12:15 by TomT - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback