Power over Ethernet

Napájení přes ethernetový kabel (UTP)

Aktivní

IEEE802.3af umožňuje napájet Ethernetová zařízení pomocí kabeláže CAT5 (UTP). Lze využít 100Mbit nebo 10Mbit ethernet.

Dle definovaného standardu lze napájení ethernetových zařízení rozdělit na dvě části. Jednou je napájecí zdroj (INJEKTOR) tvořící řídící prvek PoE, a druhým je zdroj napájeného spotřebiče (EXTRAKTOR). Obě zařízení spolu musí komunikovat tak, aby byl zajištěn nejen dostatečný přísun proudu, ale současně ochrana jak napájeného zařízení, tak napájecího zdroje.

Zjednodušeně řečeno injektor vloží na nepoužívané vodiče napětí 48V a extraktor jej zase oddělí a zkonvertuje na potřebné napětí.

Dosah je 100 metrů* a lze přenášet max *15W (12V/1,3A)

Pasivní

Podle stantardu se vlastně o PoE nejedná. Nesplňuje IEEE802.3af

Využívá pro přenos napájecího napětí nevyužité vodiče v ethernetových kabelech. Podporuje pouze 100Mbitový ethernet
Skládá se ze dvou ODBOČOVAČŮ které připojí na 2 nevyužité páry napájecí napětí.

Vyrobit si ho můžete i sami s použitím jednoduchých nástrojů:

  • Nůž
  • Izolace
  • Páječka, cín, kalafuna

Přřízneme kabel od napájecího trafa. Potom vykucháme z UTP kabelu dva páry kroucených kabelů, HNĚDÝ (-) a MODRÝ (+). Na ně napájíme přeříznutý kabel od trafa.
Tohle uděláme na obou stranách kabelu.
A máme hotovo. Pozor na prohození polarizace

Odbočovače lze i koupit, fungují stejně jako podomácku vyrobené, ale nemusíte nic pájet. Jenom do nich zasunete kabel s konektorem RJ45.

Dosah je podle napětí:

12V 25m
9V 18m
5V prakticky nepoužitelné
...vzdálenosti čistě orientačně, záleží na použité kabeláži, kvalitě zdroje a požadovaném odběru proudu.

-- TomT - 30 Apr 2006

  • Jednoduche schema beznych PoE:
    PoE.jpg
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg PoE.jpg manage 32.6 K 2008-10-05 - 21:58 TomT Jednoduche schema beznych PoE
Topic revision: r4 - 2008-10-16 - 23:41:16 - TomT
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback