Prikazy Linux

man prikaz nebo prikaz --help - Vypise napovedu k prikazu "prikaz". Napriklad "man ls" pripadne "prikaz --help"
w - vypise seznam prihlasenych uzivatelu
last - vypise historii prihlasenych uzivatelu
uptime - vypise jak dlouho system bezi, kolik uzivatelu je prihlaseno a jak je system zatizen
arp - vypise aktivni zarizeni, vcetne jejich MAC
ifconfig - vypise nastaveni rozhrani
iwconfig - totez pro bezdrat
logout - odhlaseni
halt, reboot, poweroff - zastavi system
mc - Midnight Commander, program k procházení adresářů a manipulaci se soubory
ls - vypise seznam souboru a adresaru
wavemon - pokud je správně nakonfigurována klávesnice terminálu (XTerm R6), umožňuje prohlížet stav všech interfaců (zejména bezdrátových)
ip - zobrazuje/upravuje routovani, parametry sitoveho zarizeni
ip neigh - HELP
nmap - skenuje porty a upozornuje na bezpecnostni rizika
tcpdump - dump traffic on a network HELP
iptraf - zobrazuje odkud a kam putují pakety. Prehledna konfigurace s mnozstvim funkci
jnettop - zobrazuje odkud a kam putují pakety, podobný jako iptraf
clear - vymaze obrazovku (jako v dosu "cls")
ps - vypíše informace o aktuálně běžícich procesech
top - vypíše informace o aktuálně běžícich procesech (jako spravce uloh ve win, narocnejsi na procesor, nepouzivat v krizi ;-))

KlFreeDebian - speciality

man na routerech neni, k vetsine prikazu se k nejake napovede dostanete "prikaz --help"
HELP

-- JiriKrizek - 22 Nov 2004
-- MartinKopecky - 09 Dec 2004

Topic revision: r6 - 2004-12-10 - 00:13:12 - JiriKrizek
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback