Proč na Ovislinku 5460 nezapínat Enable Mac Clone

V záložce Wireles podsložka Basic Settings je možnost zaškrtnout Enable Mac Clone (Single Ethernet Client)

Je to nastavení pro případ že za ovislinkem máte pouze jeden počítač a chcete aby Ovis propaboval jeho MAC.
Přináší to ale víc problémů než užitku.

Co se děle na AP s MAC Acces

Když je na ovislinku zaškrtnuto "Enable Mac Clone (Single Ethernet Client)", tak se přihlašuje postupně s několika (3) MACkama a je nutné je všechny povolit, jinak to nezvládne a nepřipojí se.

Nejprve se hlásí s MAC eth1 rozhraní (ta co je na krabičce napsaná, nebo ta co je tam napsaná + 1), potom se hlásí s wlan rozhranim (ta co je tam napsaná +2) a potom se hlásí s tou kterou má vyplněnou v položce "Clone MAC Address" nebo s tou kterou si najde.
Pokud nějaká z nich neni povolená, tak se nekonektí...

Dá se to přechcat. Pokud je povolená jen ta kterou klonuje, tak se nakonektí pouze když vyplníte ručně essid a chvíli počkáte (přes ten connect v "Site Surwey" se to prostě nepřipojí). A po restartu ovise se to zase nepřipojí.

Co když vypním položku "Clone MAC Address:"

Ta se nachází v záložce TCP/IP podsložka Basic
Stejně jako u ovislinku 1120.

Ale nevím co se pak stane, neodskoušeno.

A co dělá Ovislink 1120?

Dělá vlastně to samé co 5460ka ale to že nejsou jeho původní MACky povoleny mu nijak nevadí.
Co vyplníš do pole "Clone MAC Address:" tak tim se přihlašuje na bezdrátě.

A proč ho zapínat?

Pokud máte ovislink zapojený doíťovky routeru, tak klonování zapněte. Budete pak možná mít problém se na ovislink dopingnout.

Problem je v tom, ze ovis nema routovaci tabulky, ale kdyz se ma routovat nakej packet, tak to ma byt via nakou MAC, ovis neroutuje, preda to dal a dal to uz router nevyridi, protoze to neni jeho MAC, takze kdyz je ta MAC naklonovana, tak to ten router zpracuje.

-- TomT - 21 Apr 2006

Topic revision: r2 - 2006-10-29 - 15:23:18 - TomT
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback