Rychlost připojení

Co omezuje rychlost spojení

Pokud máte pocit že je vaše připojení pomalé, vždy se dá něco dělat. Pokud vyvinete vlastní aktivitu a zapojíte se do chodu sdružení, určitě dokážete podmínky zlepšit.

Většina faktorů, které limitují rychlost připojení vychází z principů WiFi a sdílení pásma. Připomeňte si, že účastníci, kteří používají stejný vysílací kanál sdílejí jeho přenosovou kapacitu.

Rychlost připojení závisí na mnoha okolnostech:

 • ALERT! kvalitě a nasměrování antén, kvalitě kabeláže
 • vaší vzdálenosti od AP
 • ALERT! vysílání na okolních frekvencích (kanálech)
 • počtu bezdrátových klientů Vašeho AP
 • aktivitě (velikost právě přenášených dat) na vašem AP

Dále pak, na páteřní trase, se podepisují tyto faktory:

 • ALERT! způsobu připojení AP (technologie páteřní sítě)
 • ALERT! vysílání na okolních frekvencích (kanálech)
 • počet "skoků" od Vašeho AP k přípojce do Internetu
 • aktivita uživatelů, kteří používají stejnou "trasu" na páteřní síti

Sdružení také nenese odpovědnost za vaši anténu a kabel k ní - jestliže se vychýlí a nebude mířit na AP, zhorší se Vám kvalita připojení velmi citelně. Dále pak členové zapínají a vypínají počítače dle libovůle a používají Internet a zdroje na vnitřní síti podle vlastního uvážení.

Z těchto důvodů nelze ani minimální rychlost garantovat. Lze pouze statisticky odhadnout rychlost "obvyklou", na základě nějakého průměrného chování uživatelů Klfree.net jako celku.

Rychlost jednotlivých technologií

Několik čísel a údajů, které mohou být pro Vás zajímavé:

Technologie Teoretická rychlost Reálná rychlost Rychlost při špatných
podmínkách
Orientační cena
2.4 GHz 5.5 Mbit/s 3.5 Mbit/s 1.5 Mbit/s 6.000 Kč
5.5 GHz 54 Mbit/s 30 Mbit/s    
5.8 GHz 10 Mbit/s 9 Mbit/s buď jede naplno nebo vůbec  
10 GHz 16 Mbit/s 16 Mbit/s buď jede naplno nebo vůbec  
10 GHz 40 Mbit/s 34 Mbit/s    
FSO (Ronja, Crusader) 10 Mbit/s 9 Mbit/s ProblĂŠm, blokuje prĂĄci při špatné viditelnosti zcela vypadne 10.000 Kč
FSO (MRV, Laserbit) 100 Mbit/s 100 Mbit/s při špatné viditelnosti přepne na zálohu  
FSO (MRV) 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s při špatné viditelnosti přepne na zálohu  
Optický převěs 100 Mbit/s 100 Mbit/s při ustřižení vypadne wink  

Několik příkladů

 • Článek který odpoví na mnohé otázky. Květen 2007

Statistiky testů

Pracovní den 8:30, Sítná

Měřeno uživatelem připojeným bezdrátově (v pásmu 2.4 GHz) na AP Midway. Toto AP je dále spojeno přes jeden spoj 2.4 GHz k přípojce do Internetu. Přes tento páteřní spoj ale proudí také data uživatelů z AP Lama.
 • Sítná - Chello (UPC Praha)
  sitna-chello1.jpg
 • Sítná - Webkamera.cz
  sitna-webkamera1.jpg

Pracovní den, 17:15, Štěpánka

Uživatel připojený na AP Štěpánka v době silnějšího provozu. AP Štěpánka je připojeno přes další 2 spoje v pásmu 2.4 GHz.
 • Štěpánka - Chello (UPC Praha)
  stepka-chello.jpg

 • Štěpánka - Webkamera.cz
  stepka-webkamera.jpg

Měření rychlosti

Rychlost vaší současné přípojky si mužete změřit sami: (upozorornění: ne všechny testy jsou schopny měřit korektně)

 • A nebo jednoduše stažením testovacího soubotu z vašeho přístupového bodu TEST

-- SvataDedic - 22 Nov 2004 -- JaSt - 03 Dec 2004 -- TomT - 13 Jun 2007

Topic revision: r8 - 2007-06-13 - 10:43:37 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback