Sdružení Klfree.net

Sdružení Klfree.net je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. Jsme neziskové zájmové sdružení občanů. Naším zájmem je umožnit členům sdružení přístup a využití celosvětové počítačové sítě Internet. Sdružení nakupuje pro své členy připojení k Internetu od poskytovatele a zajišťuje připojení jednotlivých přístupových bodů sítě, tzv. páteřní síť.

Cíle Sdružení jsou v celé šíři popsány ve Stanovách Sdružení.

Sdružení Klfree.net roste a funguje díky *dobrovolné a neplacené* (až na výjimky) práci členů i nečlenů - sympatizantů. Síť stavějí a udržují studenti i zaměstnaní ve svém volném čase, o víkendech. Sdružení očekává od členů, že pomohou s výstavbou, údržbou a zajištěním síťových služeb členům Sdružení - samozřejmě podle svých schopností, možností a času.

Obsah

Síť Sdružení

Síť Sdružení Klfree.net zahrnuje tyto obce a části:
 • Brandýsek
 • Buštěhrad
 • Cvrčovice
 • Doksy
 • Družec
 • Dřetovice
 • Hostouň
 • Hřebeč
 • Jeneč
 • Kačice
 • Kamenné Žehrovice
 • Kladno
  • Dubí
  • Kročehlavy
  • Město
  • Rozdělov
  • Sítná
  • Švermov
 • Kněževes
 • Lhota
 • Libušín
 • Lidice
 • Makotřasy
 • Pchery
 • Srby
 • Stochov
 • Velká Dobrá
 • Vinařice

Mapa pokrytí

Ano, hotovo Co Sdružení umožňuje

hand Vysokorychlostní připojení k Internetu

Členové Sdružení využívají společně nakoupenou konektivitu, kterou mohou využívat nepřetržitě a bezplatně. Konektivitu do dalších CzFree? síti zajišťuje spoj do centra NFX, spojení s českými ISP pak spoj do NIX.CZ . Zahraniční konektivitu nakupujeme od společnosti Telia Sonera. Včechny uvedené uplinky mají prozatím kapacitu 1 GBps.

Často kladené otázky:

Více najdete na stránce InternetKlfree? .

hand Paušální platba bez datového limitu

Sdružení Klfree se hradí pouze měsíční členský příspěvek, jeho výše nezávisí na objemu stažených dat nebo době, jakou člen svou přípojku využívá. Na síti se automaticky uplatňuje "traffic shaping" - pravidla, která zamezují aby jeden člen příliš omezil druhého. Místo toho, aby - jako u některých firem - byl člen, který hodně "stahuje" odpojen, je na nezbytně nutnou dobu omezena rychlost jeho přípojky. Je-li však linka nevytížená, žádné omezení se nekoná! I když člen stáhne "nad limit", nemá to vliv na výši měsíčního příspěvku.

Více se dočtete v sekci TrafficShaper? .

hand Kontrola

Sdružení hospodaří otevřeně, pohyb financí je vidět na Informačním systému Sdružení. Rada sdružení vydává zápisy ze svého jednání, kde jsou zapsána učiněná rozhodnutí. Člen se může ptát, vznášet námitky ke Kontrolní Komisi, může se seznámit s hospodařením Sdružení. Z peněz vložených členy formou vstupního příspěvku se buduje počítačová síť a zřizují služby. Člen má právo využití svých peněz kontrolovat.

Spolehlivost

Sdružení pracuje s technikou, kterou lze vzdáleně dozorovat a spravovat. Technici sdružení nasazují prostředky, které umožňují alespoň částečné zotavení z výpadků. Problémy na síti se snažíme řešit operativně - i když je rychlost někdy omezena nedostatkem času dobrovolníků.

Volný čas

Sdružení umožňuje členům "vybít" se společně s ostatními, například hraním počítačových her. Pro tyto účely si členové zařídili HerniServer? . Je možné také jiné využití společné sítě - sdílení dat, fotogalerie, ...

Užitečné programy

Sdružení provozuje pro své členy FTP server, na který se stahují (legální) programy užitečné pro všechny: vylepšení, záplat bezpečnostních chyb (ServicePacks? ). Jsou k dispozici doplňky k prohlížečům, nebo programovým balíkům. Stažení z vnitřního serveru nezatěžuje linku do Internetu a programový balík má uživatel na svém počítači rychleji.
Členové mají možnost na server umístit pro ostatní užitečné programy, které na Internetu najdou. FTP server spravují členové Sdružení.

Zájmové skupiny

Sdružení podporuje komunikaci členů a nečlenů podle oblastí jejich zájmu. Sdružení umožňuje zřídit WeboveForum? , MailingList? , NewsGroup? nebo dokonce celý společný server (například herní server :-)). Členové tak mohou sdílet své poznatky a názory s ostatními.

hand Vzájemnou výpomoc

Členové Sdružení mohou jednoduše využít znalostí a dovedností ostatních členů a požádat je o pomoc, či radu. K tomu slouží (nejen) komunikační kanály (mail, fóra, ...) provozovaná Sdružením. Záleží však na ochotě členů, zda a jak kvalitně bude dotaz či prosba vyslyšena a vyřízena. Sdružení je přímo založeno na vzájemné výpomoci jednotlivých členů - tak dosahuje nízkých nákladů a vysoké kvality připojení.

Praktické uplatnění

Členové znalí technologií počítačových sítí mohou uplatnit své poznatky v praxi a získat tak praktické zkušenosti v oboru. Ostatním členům tím jen pomohou.

Webhosting

Na adrese webhosting.klfree.net je v testovacím provozu k dispozici webový prostor pro členy sdružení kLfREE.net a to s podporou PHP, MySQL? , Perlu, Pythonu, Ruby a je možné se se správci dohodnout i na podpoře dalších programovacích jazyků.

Plánováno

 • E-mailová schránka
Termín realizace závisí na času dobrovolníků.


Ne, nenĂ­ Co Sdružení NENÍ

hand Nejsme firma

Klfree.net není firma, nemá zaměstnance, jejichž hlavní činností by byla údržba sítě a uživatelská podpora. *Problémy, poruchy na síti a dotazy uživatelů řeší členové svépomocí*. Sdružení umožňuje vzájemnou komunikaci členů:

hand Neposkytujeme garance

Vysílače Klfree.net pracují ve sdíleném pásmu, kde smí vysílat kdokoliv podle Generální Licence ČTÚ. Z principu pak nelze garantovat propustnost, protože vysílače používající stejné frekvence se navzájem ovlivňují a omezují.
Existují firmy, které tvrdí že garance na této technologii poskytují. *Většinou velmi prodělají* nebo nedodrží slibovanou kvalitu. Není to však chyba techniků firmy, ale obchodníků - slibují něco, co je principiálně nemožné.

Nejsme stále v pozoru

Sdružení neplatí technickou podporu "24/7", proto poruchy řeší členové tehdy, když mají čas. Máte-li problém s nastavením počítače, sítě nebo programu, nestyďte se zeptat. Budete-li ale vyžadovat promptní odpověď a komfort placené služby, budete mít asi smůlu. Členové, kteří Vám odpovídají tak činí zdarma a většinou jen pro dobrý pocit z pomoci kolegovi.
Čím více členů se zajímá a stará o chod sítě, tím lépe síť funguje pro všechny.


Organizace Sdružení

Organizaci Sdružení Klfree.net upravuje Organizační Řád. Chování členů na společné počítačové síti se řídí Provozním Řádem, který definuje Rada Sdružení.

hand Orgány Sdružení

 • Sdružení má Předsedu a Hospodáře, členy Rady Sdružení.
 • Chod Sdružení celkově řídí Rada Sdružení, která má *7 členů*.
 • Na Radu Sdružení dozírá Kontrolní Komise, která má 3 členy.
 • Finančně nákladnější rozhodnutí Rady musí schválit Kontrolní Komise
 • Velké výdaje a zásadní změny v náplni a směrování Sdružení musí schválit Členská schůze
 • Členové na Členské schůzi volí Radu a případně také Kontrolní komisi

Technika

 • Běžný chod sítě zajištují členové sdružení - technici
 • Na přístupové body dozírají Správci AP

Komunikace

Komunikace mezi se členy, kteří zajišťují chod sítě se děje:
 1. Zásadně e-mailem, správci přípojného bodu, v případě že neodpovídá dále na vyhrazené skupinové adresy (technici@klfree.net, poruchy@klfree.net, rada@klfree.net, dalšími konferencemi)
 2. Jinou elektronickou cestou (Webové forum, News, ICQ, ...)
 3. Není-li možné použít elektronický způsob komunikace, můžete zaslat SMS zprávu osobám, které mají služební telefon.
Po dohodě lze použít i soukromý e-mail, ICQ, či telefon.

Zodpovědnost

 • Za páteřní síť a její konfiguraci zodpovídají TechniciKlfree?
 • Za *koncové zařízení* zodpovídají jeho členové-uživatelé
 • O přístupový bod (AP) se také stará SpravceAP?

-- JosefHlavac - 22 Aug 2005 -- SvataDedic - 21 Nov 2004 -- JiriKrizek - 30 May 2006

Topic revision: r15 - 2009-04-29 - 14:08:43 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback