Instalace sw raidu na Debianu

Záměr

Záměrem byla instalace systému na raid 1 diskové pole za účelem bezpečné zálohy systémového disku při případné poruše jednoho z disků. Konkrétně jsem instaloval Debian-AMD64 Sarge r3 na Sunfire X2100 (Opteron 148). Původně jsem zamýšlel, že vyžiji hw raid řadič v serveru. Po jeho konfiguraci sice při startu bios ukazoval, že je jedno diskové pole nakonfigurované, jenže při vlastní instalaci operačního systému nebylo rozpoznáno. Místo toho systém viděl dva sata disky. Z toho usuzuji, že se nejedná o čistě hw raid, ale je k jeho provozu zapotřebí ovladač, tedy to není čistokrevný hw raid.

Instalace

Zamýšlené rozdělení pole
raid 1 o velikosti 80GB, dva SATA disky, pole rozděleno takto : 50GB kořenový adresář,1GB swap, 29GB pro /home .

Postup
Instalace systému

 • Při instalační procedůře rozdělit oba disky identicky, vytvořit tedy nejprve 50GB,1GB a 29GB oddíly na obou discích.
 • Důležité je jako typ systému souborů u všech oddílů zvolit Linux Raid.
 • V menu rozdělení disků zvolit Konfigurace raid.
 • Vytvořit raid 1 pole ze dvou oddílů, žádný záložní, do pole zapojit oddíly /dev/sda1 /dev/sda2
 • Podobně jsem zamýšlel rovnou vytvořit zbylá pole, jenže ouha, instalace se pokaždé zasekla těsně po jejich vytváření. Vytvořil jsem tedy jen to první pole, ostatní oddíly jsou zatím nepřipojené a mají nastaven typ raid.
 • Pokračovat v instalaci debianu běžným způsobem, systém se nainstaluje na zařízení /dev/md0 .

Dokončení vytvoření polí

 • Příkazem mdadm vytvoříme zbylá pole :

#mdadm -Cv /dev/md1 -l1 -n2 /dev/sda2 /dev/sdb2
#mdadm -Cv /dev/md2 -l1 -n2 /dev/sda3 /dev/sdb3

 • Výsledný stav ověříme pomocí :

stroj:~# cat /proc/mdstat

Personalities : [raid0] [raid1] [raid5]

md2 : active raid1 sda3[0] sdb3[1] 28338560 blocks [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1] 979840 blocks [2/2] [UU]

md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1] 48829440 blocks [2/2] [UU]

 • Na nových zařízeních pole vytvoříme souborové systémy. (např mkfs.ext3 /dev/md2)
 • Upravíme /etc/fstab do požadovaného stavu

(budem připojovat zformátovaná zařízení /dev/md* na požadované adresáře)

 • Připojíme pole pomocí mount

 • Upravíme /etc/mdadm/mdadm.conf aby vyhovoval našemu rozložení, nejjednoduššeji takto :

echo " DEVICE /dev/sda* /dev/sdb* " > /etc/mdadm/mdadm.conf

(za parametrem DEVICE následuje seznam odíllů, které jsou prohledávány při vytváření polí při inicializaci. Lze použít také obecné DEVICE partitions )

mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf

toto vytvoří konfigurační soubor odpovídající aktuálnímu stavu

 • Reboot smile
 • a je to.

Poznámky

 • Nekupujte server sunfire s diskem přímo od Sun, dostali jsme draze Seagate 7200.7, druhý jsme dokupovali Seagate 7200.9, lepší koupit rovnou oba jinde. Srovnání obou typů.

 • Zdroje balíčků pro Debian amd64 r3 nejdou nainstalovat při instalaci systému, některé nabízené mirrory nemají doposud vpořádku balíčky.
  Funguje např : deb ftp://ftp.de.debian.org/debian-amd64/debian/ sarge main contrib

-- TrooliX - 10 Sep 2006

Topic revision: r34 - 2006-09-12 - 22:32:18 - TrooliX
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback