SwitchAtFS750

FS750-16_front.jpg

Stránky produktu

16x 10/100Mbit
COMBO: 2x 10/100/1000Mbit + 2x 1000Mbit SFP

Popis

Switch defaultně nemá IP adresu, je možné se připojit pouze sériákem.

Sériová konzole:

Baud per second: 9600
Data bits: 8
Stop bits: 1
Flow control: None

Defaultní LOGIN manager / manager MOVED TO... FW v1
Defaultní LOGIN manager / friend MOVED TO... FW v2

Manulál je ZDE

Primární nastaveni

Vycházíme z předpokladu že váš switch má firmware V1 a je tedy nutné upgrade!

 1. Připojte se ke switchi seriovým kabelem (hyperterminál) a zalogujte se manager / manager
 2. Nastavte IP (switch defaultně žádnou nemá)
 3. Upgradujte firmware na verzi 2.0.0 a vyšší
  1. Stáhněte si TFTP server pro Win32
  2. Stáhněte si Firmware
  3. Pře sériový kabel jděte do menu Software Upgrade Menu MOVED TO... Zmáčkněte T - U - T
  4. Vše nastavte a spusťte upgrade - Nastavení zůstanou nezměněna
 4. Teď máte ve switchi nový firmware a nastavení lze provádět přes HTTP
  • Switch potřebuje v prohlížeči javu - funguje to ve Firefoxu 1.5
 5. Zalogujte se heslo se změnilo manager / friend
 6. V menu System MOVED TO... Management vyplňte údaje
 7. V menu System MOVED TO... Administration zmentene uzivatelske jmeno na admin a heslo na standartni

Nastavení switche

 • Rychlosti portů se nastavují v menu Physical interface
 • Dále nás zajíma menu Bridge MOVED TO... VLAN MOVED TO... Tagged VLAN - tam vytvořte VLANy
 • Potom vstupte do menu Bridge MOVED TO... Default Port VLAN & CoS - zde nastavíte ke každému portu číslo VLAN která je U
  • Defaultně je tu pouze VLAN1

 • Nastavení není potřeba ukládat, automaticky se uloží po stisknutí Apply

REBOOT

Pro rebootování switche nastavte v menu Tools MOVED TO... Reboot

 • Reboot Status Start
 • Reboot Type Normal reset
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elserom R_122707_ATFS750_1_1_1_60.rom manage 1387.6 K 2008-02-14 - 16:29 TomT ROM Firmware V2.0.0 [1.1.1.60]
pdfpdf fs750_16-24_ug_c_v20.pdf manage 3355.1 K 2008-02-14 - 16:38 TomT Manuál pro FW v2
Topic revision: r6 - 2008-02-16 - 11:31:52 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback