Obsah

Popis HW

3 různé HW modely, lišící se počtem 10/100/1000 portů

 • ES4512C? : Switch, 8 portů 10/100/1000 TP + 4 porty 10/100/1000 TP / FX combo (LC konektory)
 • ES4524C? : Switch, 20 portů 10/100/1000 TP + 4 porty 10/100/1000 TP / FX combo (LC konektory)
 • ES4548C? : Switch, 44 portů 10/100/1000 TP + 4 porty 10/100/1000 TP / FX combo (LC konektory)

Instalace

Prvotní přihlášení

 • Defaultní IP je : odpověď na DHCP request
 • Defaultní jméno a heslo je : admin / admin
 • Sériová konzole : 9600 baud / 8 bit / no parity /1 stop
 • Nastavení IP : viz přiložený návod MG_ES4512C_24C_48C.pdf (nedovoluje kopírování), strana 3-14

Nastavení VLANů

 • Je možné udělat přes terminál nebo webové rozhraní

Změna untagged VLAN u některého portu

 • Dělá se dost podivným způsobem
 • 1. daný port nastavit jako Untag v OBOU VLAN (stare i nove)
 • 2. v sekci VLAN 802.1Q/Port Configuration přepsat PVID na číslo nové VLAN
 • 3. v sekci Static Table zrušit untag u původní VLAN

 • Nebo přes terminál :
 • configure
 • interface ethernet 1/_cisla portu oddelena carkou_
 • switchport allowed vlan add cislo nove vlan
 • switchport native vlan cislo nove vlan
 • switchport allowed vlan remove cislo stare vlan

Detailní návody

 • Jsou v přílohách, včetně návodu na upgrade FW, a také souborů FW které jsem dosud získal

-- AlexForst - 01 Nov 2006

Přílohy

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
docdoc ES4512C_EdgeCore_V1.4.0.5_SWReleaseNote.doc manage 87.0 K 2006-11-01 - 23:02 AlexForst FW 1.4.0.5 Release Notes
zipzip ES4512C_OP_V1.4.0.5.zip manage 2350.9 K 2006-11-01 - 23:11 AlexForst Default FW 1.4.0.5 switche ES4512C?
zipzip ES4512_24C_OP_V2.0.0.2.zip manage 2365.2 K 2006-11-01 - 23:14 AlexForst FW 2.0.0.2 od Profi COMMS - běží na "bone" i "sitel"
docdoc ES4524C_EdgeCore_V2.0.0.3_SWReleaseNote.doc manage 149.0 K 2006-11-01 - 23:07 AlexForst FW 2.0.0.2 & 3 Release Notes
zipzip ES4524C_OP_V1.2.0.4.zip manage 2340.6 K 2006-11-01 - 23:09 AlexForst Default FW 1.2.0.4 switche ES4524C?
zipzip ES4548C_38_V2_0_0_3.zip manage 2365.8 K 2006-11-01 - 23:17 AlexForst FW 2.0.0.3 nejnovější co jsem dostal od oem@accton.com.tw
txttxt Edge-Core_ES45XXC_Upgrade_FW_navod.txt manage 1.7 K 2006-11-15 - 23:05 AlexForst A tady je konečně ten s napětím očekávaný návod jak na upgrade
pdfpdf IG_ES4512C_24C_48C.pdf manage 2075.6 K 2006-11-01 - 22:40 AlexForst Instalační příručka
pdfpdf MG_ES4512C_24C_48C.pdf manage 7256.5 K 2006-11-01 - 22:42 AlexForst Administrátorská příručka
Topic revision: r3 - 2007-04-11 - 10:57:00 - TomasV
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback