Obsah

Popis HW

RP_1708I.jpg

Bílá krabice s 9ti RJ45 porty. Poslední z nich je převlečená sériová konzole.

Stránka výrobce

Instalace

Prvotní přihlášení

 • Defaultní IP je : 192.168.1.5
 • Defaultní jméno a heslo je : admin / 123456
 • Sériová konzole : 38400,8,N,1

Nepokoušejte se vůbec nastavovat s čímkoliv jiným než IE7
Anebo možná taky s něčím jiným. Buhví co to vlastně chce

Nastavení VLANů

 • Nejprve Static 802.1Q VLAN
  • Vytvoříme si VLANy
  • Zrušíme untaged porty na VLAN1 neboli Default VLAN tam kde potřebujeme mít untaged naše VLANy
  • V tabulce přiřadíme našim VLAN tagované nebo netagované porty tak jak to potřebujeme (U port s pojítkem nebo lankou, T port s routerm)

 • Potom 802.1Q VLAN Configuration
  • všechno ENABLE
  • VLAN Mode SVL/IVL
  • Na porty dáme ingress (port nakterém je pojítko dostane s proritou 0 VID z našeho VLANu).

Firmware

Je k dispozici na této stránce. Jeho upgrade nesmaže nastavení, je možné provádět uplně nadálku.

-- TomT - 21 Nov 2006

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsebin RP_1708I_2.11.09.bin manage 398.0 K 2007-01-23 - 16:15 TomT FW 2.11.09 (Dec 20 2006 )
pdfpdf RP_1708I_Manual.pdf manage 1216.9 K 2006-11-21 - 22:37 TomT Manuál
Topic revision: r3 - 2007-01-23 - 16:27:47 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback