Obsah

Popis HW

 • Switch, 24 portů 10/100 TP + 2 porty 10/100/1000 TP/FX (gbic) + 2 sloty na speciální karty
 • Konzole, 3 zdroje, relátka na spínání alarmů

Přílohy

 • Obrázek panelu s konektory:
  SMC7824M_ESW.jpg

 • První obrázek v reálu od Hanyho:
  PIC00003.JPG

 • Druhý obrázek v reálu od Hanyho:
  PIC00005.JPG

-- AlexForst - 20 Dec 2006 / 12 Jan 2007 / 25 Jan 2007 / 06 Feb 2007

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
zipzip MN_SMC7824M-ESW_mng.zip manage 8155.9 K 2007-01-12 - 17:35 AlexForst Manuál co poslal p. Bajgar ze SMC - jako ZIP
jpgJPG PIC00003.JPG manage 285.9 K 2007-01-25 - 21:24 AlexForst První obrázek v reálu od Hanyho
jpgJPG PIC00005.JPG manage 282.3 K 2007-01-25 - 21:25 AlexForst Druhý obrázek v reálu od Hanyho
pdfpdf SMC7824MESW_Installation_Guide.pdf manage 5691.4 K 2007-02-06 - 20:12 AlexForst Další manuál on p. Bajgara - je tu popis alarm portu
jpgjpg SMC7824M_ESW.jpg manage 49.3 K 2006-12-20 - 19:42 AlexForst Obrázek panelu s konektory
pdfpdf SMC7824M_ESW_ds.pdf manage 330.9 K 2006-12-20 - 19:45 AlexForst Krátký popis funkcionality
Topic revision: r4 - 2007-02-06 - 20:14:25 - AlexForst
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback