Stručný souhrn tagů

Jak vkládat předdefinované ikony?

Zrušeno %CANCEL%
HELP %H%
%HAND% %HAND%
IDEA! %I%
Potvrzeno %LOCK%
MOVED TO... %M%
Ne, nenĂ­ %NO%
REFACTOR %P%
QUESTION? %Q%
PICK %S%
ProblĂŠm, blokuje prĂĄci %STOP%
TIP %T%
DONE %WIP%
ALERT! %X%
DONE %Y%
Ano, hotovo %YES%

Jak vkládat předdefinované obrázky?

T-logo-140x40-t.gif %WEBLOGOIMG%
new.gif %N%
updated.gif %U%

Jak potlačit / změnit WikiStyleWord?

 • <nop>TwikiSlovo MOVED TO... TwikiSlovo
 • !TwikiSlovo MOVED TO... TwikiSlovo
 • [[TWiki.WikiWord][TwikiSlovo]] MOVED TO... TwikiSlovo
 • odkaz do jiné sekce: sekce.stránka
 • odkaz pomocí proměnné:
  • sekce.%proměnná%
  • text%proměnná%
  • %proměnná%text
  • text%proměnná%text

Jak pojmenovat stránku?

Jméno zobrazované stránky je v proměnné %TOPIC% a já nemám nejmenší tušení, jak název polidštit mad!

Obecná práce s proměnnými (jako HTML komentář, tři mezery * mezera Set mezera = mezera hodnota):
<!--
   * Set TOPIK = Stručný souhrn tagů
-->
Použití:
Tato stránka obsahuje %TOPIK% MOVED TO... Tato stránka obsahuje Stručný souhrn tagů

Se stránkou lze provádět určité omezené úkony (např. přejmenování, přesun, mazání, hledání odkazů) kliknutím na odkaz More topic actions v zápatí.

Jak vložit kus jiné stránky?

Ve vkládané stránce (např. TadyNecoJe) obezdít vkládaný text proměnnými %STARTINCLUDE% a %STOPINCLUDE% a tento text pak "vložit" do kýžené stránky zapsáním %INCLUDE{"TadyNecoJe"}% Více viz VarINCLUDE, VarSTARTINCLUDE, VarSTOPINCLUDE, VarSTARTSECTION VarENDSECTION.
POZOR! Pokud je ve vkládané stránce nadefinovaná proměnná a objevuje-li se její obsah ve vkládaném textu, pak není obsah proměnné zobrazen a namísto toho se zobrazí jméno proměnné!

Jak vložit proměnnou z jiné stránky?

Nemám nejmenší tušení mad! ale pomocí %INCLUDE% to rozhodně nejde

Jak vytvořit novou stránku?

Nejprve se na ní vytvoří odkaz v nějaké existující stránce zapsáním slova, v němž bude první písmeno velké, druhé malé a pak někde dál bude zase velké písmeno, viz TwikiSlovo. Při prohlížení se pak klepnutím na otazník za twikislovem otevře editační okno oné nové stránky.


-- RomanStec - 04 Nov 2006


Převzato odjinud

Formátování textu

Nadpisy,seperátory etc.

Separátor (vodorovná čára) se vytvoří jako aspoň 3 pomlčky
---
a vypadá takto:
Podobně nadpisy se udějí jako tři - následované jedním až šesti +. Jedeno + je největší nadpis, obdoba H1 v HTML, šest + nadpis nejmenší, obdoba H6 v HTML.
---+

Odstavce se oddějí prázdnou řádkou.

Písmo

Tučně: zapsat mezi *, např.
*tučně*
Italika: jedním podtržítkem, např.:
_italika_

Seznamy

Tři mezery a hvězdička, např.
 • polozka jedna
  • druhy level
  * polozka jedna
   * druhy level
Podobně seznam číslovaný arabsky, řimsky, písmeny...:
 1. číslování arabsky
 2. další
 3. další další
  1. číslování arabsky
  1. další
  1. další další

Tabulka

Pomocí|:
col1 col2 col3
neco neco2 neco3
necoe delsi text aaa bbb
multi span
|*col1*||*col2*||*col3*|
|neco||neco2||neco3|
|neco delsi text||aaa||bbb|
|multi||span|||


Text byl převzat z https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Sandbox/VojtechJuranekSandbox Děkujeme!


 
Topic revision: r4 - 2008-02-04 - 22:00:40 - JaSt
Navody.TagySouhrn moved from Main.TagySouhrn on 2006-11-04 - 13:02 by RomanStec - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback