WEWIMO

Co to je a kde ho najdeme?

Na každém webu AP se nachází stránka wewimo.html s údaji o signálu jeho klientů.

Na tom vašem to bude http://10.102.0.252/wewimo.html

Jinak WEWIMO se nachází na každém routeru Klfree ze kterého vysílá nějaké AP. Je ho několik verzí, můžete se sami podívat na VKD, GRC, Hvězda, Cvrčovice (v době kdy je psán tento článek je na kažém něco jiného)

Co znamenají údaje v něm?

A teď to nejdůležitější, co vlastně znamenají ta čísla v tabulce.

Popíšu zde nejběžnější verzi wewima, takovou která je na VKD a většině routrů v síťi.

Přijímač Signál Příjem Vysílání Upload Download Název IP adresa
00:14:bf:73:xx:xx 31/92 11 Mb/s 11 Mb/s 370MB 16MB michal 10.102.222.1
karel 10.102.222.2
00:4f:62:03:xx:xx 22/92 11 Mb/s 11 Mb/s 2MB 9GB honza 10.102.222.192
00:4f:62:04:xx:xx 27/92 11 Mb/s 11 Mb/s 15MB 7MB jarda 10.102.222.166
00:00:17:4e:xx:xx 27/92 11 Mb/s 11 Mb/s 3MB 512MB ip1.potrhlo 10.102.222.180
ip2.potrhlo 10.102.222.181
00:4f:62:04:xx:xx 30/92 11 Mb/s 5,5 Mb/s 1MB 700B tydlidat 10.102.222.171
_MAC adresa člena,
nebo jeho rádiového zařízení_
Odstup signálu od šumu/92 Přenosová rychlost ke členovi Přenosová rychlost od člena Objem přenesených dat od člena Objem přenesených dat ke členovi nick člena IP adresa člena

Ostatní verze wewima se příliš neliší od této, údaje jsou podobné. Pokud některým nerozumíte, zeptejte se svého správce co znamenají, nebo se ptejte na fóru.

A teď podrobnější vysvětlení:

 • Přijímač: Zde se zobrazují první 4 znaky z fyzické (MAC) adresy zařízení člena.
  Jde buď o jeho síťovou kartu, bezdrátovou kartu, nebo o adresu jeho rádiového zařízení, pokud se jedná o produkt firmy Ovislink

 • Signál: Asi nejdůležitější údaj v tabulce. První číslo je odstup signálu od šumu uváděný v dB. Čím je toto číslo lepší, tím lepší je příjem signálu. Druhé číslo je 92 smile
  Je u toho i grafický sloupek, zelená je užitečný signál a červená šum.
  Váš signál by mněl být přibližně stejný jako signál všech ostatních. Pokud se váš signál výrazně vychyluje nebo velmi kolísá, kontaktujte svého správce nebo žádejte o radu na fóru.

 • Příjem a Vysílání: Obě tyto hodnoty by měly být 11Mb/s. Jestliže klesnou třeba na 1Mb/s (např. vinou špatného signálu nebo špatně nastaveného zařízení), nejenže se sníží rychlost vám, ale budete značně zatěžovat celé AP.
  To by se nikdy stát nemělo a pokud správce NODE zjistí, že díky tomu způsobujete problémy ostatním členům koledujete si o BAN.

 • Upload a Download: AP počítá kolik přenesl každý klient dat za určitý časový úsek (od připojení klienta nebo restartu AP). A pokud je přes jednoho Ovislinka připojeno více členů, tak je to součet za všechny členy dohromady.
  Tato hodnota je pouze orientační.

 • Název: DNS překlad IP adresy jaký si nastavíte v IS. Poslední část je vždy unikátní nick člena.

 • IP adresa: IP adresa zařízení člena.

Co nás má ještě zajímat?

Kromě wewima existují na routerech i počítadla přenesených dat.
Na každém routeru je to zase trochu jiné.

Podívejte se na marker nebo traffic. Jeden snad bude fungovat i na vašem AP.

-- TomT - 22 Dec 2005

Topic revision: r5 - 2006-03-03 - 15:22:16 - TomT
Navody.WeWimo moved from Sandbox.WeWimo on 2006-03-03 - 14:22 by TomT - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback