TWiki> Navody Web>WebHome (revision 104)EditAttach

Návody

Vítejte!

Tento Web se věnuje návodům, článkům a tutoriálům o

 • nastavení Vašeho PC, včetně připojení do sítě Klfree
 • používání služeb sítě Internet
 • HW obecně

Obsah stránek vzniká prací členů Sdružení Klfree.net. Vítáme jakýkoliv příspěvek o software, hardware a počítačích obecně, o kterém si myslíte že může být členům (i nečlenům) k užitku a který jste ochotný(a) poskytnout.
Malá pomůcka pro tvorbu článků: TagySouhrn

Připojení ke Klfree.net

Nastavení PC (pracovní stanice)

 • PingVista - Povolení ICMP odezvy ve Windows Vista

Uzitecne programky

Služby Internetu

Nastavení sítě

Hardware

 • SwitchSMC7824MESW - 22 port 10/100 TP + 2 port 10/100 TP / FX combo + 2 card slots
 • SwitchAtFS750 - 16/24 port 10/100 TP + 2 port 10/100/100 TP / SFP combo
 • SwitchAT8524M - 10/100TX x 24 ports Fast Ethernet + 2 Gigabit expansion bays

 • MzuE - zabezpecovaci ustredna
 • IpPower - IP9258 ovladatelný rozvodný panel

Operační systémy

Windows

Linux

Technologie

Termíny, hantýrka

V přípravě DONE

Sprava routeru v Klfree.net

Notes:

 • You are currently in the Navody web. The color code for this web is this background, so you know where you are.
 • If you are not familiar with the TWiki collaboration platform, please visit WelcomeGuest first.

Edit | Attach | Print version | History: r117 | r106 < r105 < r104 < r103 | Backlinks | Raw View | More topic actions...
Topic revision: r104 - 2008-10-28 - 09:59:07 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback