TWiki> Navody Web>WebHome (revision 8)EditAttach

Návody

Vítejte!

Tento Web se věnuje návodům, článkům a tutoriálům o

  • nastavení Vašeho PC, včetně připojení do sítě Klfree
  • používání služeb sítě Internet
  • HW obecně

Obsah stránek vzniká prací členů Sdružení Klfree.net. Vítáme jakýkoliv příspěvek o software, hardware a počítačích obecně, o kterém si myslíte že může být členům (i nečlenům) k užitku a který jste ochotný(a) poskytnout.

Nastavení PC (pracovní stanice)

Služby Internetu

e-mail
ElektronickaPosta

Hardware

Operační systémy

Termíny, hantýrka

Notes:

  • You are currently in the Navody web. The color code for this web is this background, so you know where you are.
  • If you are not familiar with the TWiki collaboration platform, please visit WelcomeGuest first.

Edit | Attach | Print version | History: r117 | r10 < r9 < r8 < r7 | Backlinks | Raw View | More topic actions...
Topic revision: r8 - 2004-11-08 - 16:22:45 - LubosKoucky
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback