Topic is DONE Under construction DONE
NENÍ ZARUČENO ŽE TO CO JE TU NAPSÁNO JE PRAVDA

Jak je to s ČTU

Naše zákony nezapomněli ani na WiFi? a upravují její používání.
Nejdůležitější je maximální hodnota vyzářeného výkonu kterou vaše zařízení nesmí překročit!

V České republice je povoleno maximum pro WiFi? na 2,4GHz 20dBm (100mW e.i.r.p.).

Vybraná přesná formulace

Ozn. Kmitočtové pásmo Vyzářený výkon Další podmínky
a 2400,0–2483,5 MHz 100 mW e.i.r.p.2)  

c) u stanic v pásmu a u systémů s rozprostřeným spektrem, které využívají techniku

 1. přímé sekvence nebo modulaci OFDM, nesmí spektrální hustota e.i.r.p. překročit hodnotu –20 dBW/1 MHz,

e) stanice musí dodržet maximální vyzářený výkon e.i.r.p. a maximální střední spektrální hustotu při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény;

Jak být s anténou v limitu

Bude nám stačit jednoduchý vzorec:
zisk antény + zisk karty - konektory - bleskojistka - pigtail - útlum kabelu =< 20dBm

Znamená to že výstupní výkon z vaší antény nesmí přesáhnout tuto hodnotu!

 • Uvedu příklad:
  • Máte anténu se ziskem 30dB
  • 6 metrů kabelu s celkovým útlumem -3dB
  • Bleskojistku s útlumem -3dB
  • Dva konektory -2dB
Součet vychází na 22dB
Na svém zařízení tedy musíte nastavyt výstupní výkon -2dB aby jste se vešli do limitu.

Jak regulovat:

Z předchozího jasně vyplývá že regulovat můžeme:

 • Anténou
 • Kabelem
 • Rádovým zařízením - na kartě

Nejlepší je regulace přímo na kartě rádového zařízení, kabelem regulujte pouze pokud to nejde jinak.
Pokud vaše rádiové zařízení víc stáhnout výkon nedokáže.

Úzce směrové antény bývají většinou velice ziskové a naopak. Takže pokud budete chtít limitů dosáhnout menší anténou, budete mít i anténu s širším vyzařovacím úhlem.
Budete chytat víc rušení a budete muset mít více citlivou kartu.
A to není moudré řešení, které vám navíc správce nemusí povolit.

Jak si vybrat anténu

Čím ziskovější a směrovější anténa, tím lepší signál.
To je snad každému jasné. Toho se také každý snaží dosáhnout.

směrovost nám zaručí že budeme chytat co nejméně rušení od okolních wifinářů,
zisk nám zaručí že naše zařízení bude mít dostatečně silný signál který může zpracovat.

Má to ale háček.
Čím větší je zisk, tím více bude muset vaše rádiové zařízení umět stáhnout výkon.
Čím menším výkonem umí vaše rádio vyzařovat, tím lépe, ale některá to moc neumí. A jiná dokonce vůbec.

Pro příklad:

 • Ovislink 1120 umí 12 - 18dB
 • Karta XI-626 umí -22,5 - 10dB
 • DLink 700 umí napevno jenom 17dB

Anténu tedy musíte vybírat jako kompromis s ohledem na mnoho aspektů.

Citlivost karet

Spodní hranice pro citlivost karet je někde kolem -80dBm až -90dBm.
Zjistěte si kolik umí to vaše zařízení.

 • Ovislink 1120

Maximální Tx (výstupní) výkon HW ... 18 dBm (max.)
Citlivost RX, hranice síly sig. nutná pro konkrétní rychlost
11Mbps : -85 dBm(max.)
5.5Mbps : -88 dBm(max.)
2 Mbps : -89 dBm(max.)
1 Mbps : -92 dBm(max.)

Ztráta ve volném prostoru v dB = 100 + 20 x log R(km), kde R je vzdálenost mezi přijímací a vysílací anténou v kilometrech.

Situace:
Anténa (24dBi), kabeláž, konektory, blesk. (-8dB), karta nastavená na 0dBm -> 0-8+24=16dB což je pod limitem 20dB.

a) trasa má 1km => 100dB útlum => 16dB - 100dB = -84dB
na protistraně pro jednoduchost stejný HW.
Takže před anténou -84dB + 24 - 8 = -68dB což je stále nad hranicí -85 pro 11Mbps přenos.

b) trasa má 4km => 112dB útlum => 16dB - 112dB = -96dB
na protistraně pro jednoduchost stejný HW.
Takže před anténou -96dB + 24 - 8 = -80dB což je stále nad hranicí -85 pro 11Mbps přenos. Takže čistě teoreticky by měla být trasa v pohodě. Pokud ovšem pominu možné zhoršující vnější vlivy, které v reálu jsou.

c) trasa má 8km => 118dB útlum => 16dB - 118dB = -102dB
na protistraně pro jednoduchost stejný HW.
Takže před anténou -102dB + 24 - 8 = -86dB což je tak nad hranicí -88 pro 5.5Mbps přenos. Rezerva 4dB je ještě v úrovni vysílacího výkonu, který je pro příklad 16dB. - na kartě je na staveno na 0dB a má rezervu min. 15dB podle katalogových hodnot, které jsou v průměru kolem 15dBm.

Jednotky

dBmV - o kolik je napětí vyšší či nižší než 1 mV
dBmW nebo dBm - o kolik je výkon vyšší či nižší než 1 mW
dBd - o kolik je vyzářený výkon antény nebo napětí poskytnuté anténou vyšší nebo nižší než u půlvlnného dipólu
dBi - o kolik je vyzářený výkon antény nebo napětí poskytnuté anténou vyšší nebo nižší než u izotropního zářiče (izotropní zářič má vysílací charakteristiku ve všech rovinách 360 stupňů
dBd je oproti dipolu dBi=dBd+2.15db

Pokud se někde uvádí jednotka dB je zpravidla myšleno dBi nebo dBm

Odkazy, Použitá Literatura

Nastaveni Vykonu Xi 626
CZFree forum
Understanding dB
Jak na Wi-Fi

Rys napsal:

Ber to takhle, pri 11abg si e.i.r.p. zreguluj takhle:
2.4GHz do 16dB
5.4GHz bez TPC do 25dB
5.4GHz s TPC do 28dB
5.8GHz do 14dB

Topic is DONE Under construction DONE -- TomT - 13 Jan 2006

 • maximalni uzitna vzdalenost wifiny:
  maximalni uzitna vzdalenost wifiny
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pdfpdf VO_R_12_08_2005_34.pdf manage 624.1 K 2006-01-13 - 17:21 TomT Všeobecné oprávnění pro 2,4GHz a 5GHz
gifgif vypocet_wifi_vzdalenosti.gif manage 23.8 K 2006-05-23 - 15:02 TomT maximalni uzitna vzdalenost wifiny
Topic revision: r9 - 2006-05-23 - 15:02:32 - TomT
Navody.ZiskAnteny moved from Sandbox.ZiskAnteny on 2006-03-03 - 14:21 by TomT - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback