Pouze pro body na kterých DHCP běží - víceméně jenom na větších LANkách.

Windows 7

http://idoc.vsb.cz/cit/pc/sitova_pripojeni/tcp_ip/win7/

Windows XP

1) Zjištění MAC adresy

 • Dáte START / Spustit / do okna napíšete cmd a potvrdíte OK

 • Nápověda - Spuštění příkazové řádky
  Spusteni prikazoveho radku

 • Do příkazového řádku (černé okno) napíšete ipconfig/all a stiskneme Enter (pokud nenajdeme lomítko na klávesnici, vytvoříte ho zmáčknutím Shift a písmena ú)

 • Najděte řádek - Fyzická Adresa a zde je MAC adresa, např. 00-00-E2-58-D8-B5

 • MAC adresu si dobře opište (MAC adresu opisujete z okna, kam jste již napsali ipconfig/all)

 • Nápověda - Umístění MAC adresy
  mac2.JPG

2) Zapsání (kontrola) MAC adresy v IS

 • Zadáte přihlašovací jméno (Vaše přezdívka - je i na přihlášce)

 • Zadáte heslo, pokud si heslo nepamatujete, můžete si heslo nechat poslat na email (horní řádek, tlačítko "Pošli heslo")

 • Přihlásíte se

 • V levém sloupci dáte IP adresy (DNS)

 • Najdete políčko Mac adresa a opíšete do něj MAC adresu. MAC adresa se zapíše ve formátu s malými písmeny a dvojtečkami, pokud zadáte adresu ve formátu s velkými písmeny a pomlčkami, systém ji po uložení převede do správného tvaru.

Vaše MAC adresa 00-00-E2-58-D8-B5
Zapsaná MAC adresa 00:00:e2:58:d8:b5

 • Nápověda Změna MAC adresy v IS
  mac-is.JPG

 • Vlevo dole dáte změnit

Nyní máte zapsanou MAC adresu v IS

3) Zapnutí DHCP

Pouze na přípojných bodech kde DHCP běží. Jinde musíte zadat IP adresu staticky, pokyny vám dá váš správce.

 • Dáte START / Ovládací panely/ Síťová připojení

 • Zmáčknete pravou myš na ikonce síťové karty, většinou má název "Připojení k místní síti"

 • Z menu vyberete Vlastnosti (úplně dole)

 • Nápověda . Vlastnosti síťové karty
  eth.JPG

 • Ve středu obrazovky vyberete Protokol sítě Internet (TCP/IP) a vpravo uprostřed menu dáte Vlastnosti

 • Zde vyberete Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky a vyberete Získat adresu serveru DNS automaticky

 • Nápověda - Zapnutí DHCP
  DHCP.JPG

 • Obě tabulky potvrdíte OK

 • Nyní by mělo být vše správně nastaveno

4) Kontrola DHCP

 • Dáte START / Spustit / do okna napíšete cmd a potvrdíte OK

 • Nápověda - Spuštění příkazové řádky
  Spusteni prikazoveho radku

 • Do příkazového řádku (černé okno) napíšete ipconfig/all a stiskněte Enter (pokud nenajdete lomítko na klávesnici, vytvoříte ho zmáčknutím Shift a písmena ú)

 • Najděte řádek - Protokol DHCP povolen: ANO
 • Pokud vidíte NE, Někde jste udělali chybu a je potřeba opakovat celý postup
 • Pokud vidíte ANO, Je vše v pořádku a je vše správně nastaveno big grin

 • Nápověda - Kontrola DHCP
  cmd-dhcp.JPG
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgJPG DHCP.JPG manage 83.3 K 2006-06-22 - 16:56 JanKavalir  
jpgJPG cmd-dhcp.JPG manage 14.9 K 2006-07-18 - 10:07 JanKavalir  
jpgJPG cmd.JPG manage 27.8 K 2006-06-22 - 14:39 JanKavalir Spusteni prikazoveho radku
jpgJPG eth.JPG manage 11.8 K 2006-06-22 - 16:56 JanKavalir  
jpgJPG mac-is.JPG manage 31.8 K 2006-06-22 - 15:28 JanKavalir  
Topic revision: r15 - 2010-03-24 - 18:21:48 - TomT
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback